Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Team Basisschool Neerpelt Centrum is ‘Beste Bouwteam 2019’


Gerelateerde onderwerpen :

Team Basisschool Neerpelt Centrum is ‘Beste Bouwteam 2019’


Het team van het project ‘Basisschool Neerpelt’ mag zich het ‘Beste Bouwteam van Limburg 2019’ noemen.

Het bouwteam van het project ‘Basisschool Neerpelt Centrum’ in Neerpelt is uitgeroepen tot ‘Beste Bouwteam van Limburg 2019’. Het bouwteam van het project ‘3Polis Studentenhome’ in Diepenbeek sleepte de publieksprijs in de wacht, terwijl ook het bouwteam van het project ‘Nelissen Steenfabrieken’ in Lanaken een oorkonde ontving omdat diens bouwpartners eveneens een lovenswaardige samenwerking hadden opgezet.

Bouwunie Limburg organiseert jaarlijks samen met een aantal toonaangevende partners in de bouwsector de wedstrijd ‘Beste Bouwteam van Limburg’.

Die competitie focust vooral op de samenwerking in teamverband die een meerwaarde creëert tijdens een project. Voor het vierde jaar op rij fungeerde architect Tom Preuveneers als juryvoorzitter, waarbij hij werd bijgestaan door vertegenwoordigers van de ingenieursvereniging ie-net, de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren VC-CS, de Nationale Architectenvereniging Limburg, de Orde van Architecten, Accent Construct, Palindroom, Bouwkroniek, RiskSolutions, Bouwinnovatie, Liantis, Knauf en Fortio bedrijfsopleidingen.


Naar jaarlijkse gewoonte beloonde deze jury een bouwteam van minimum vijf personen die nauw met mekaar samenwerkten aan een project dat maximum vijf jaar oud is en werd gebouwd in de provincie Limburg. Deze samenwerking tussen de teamleden wordt idealiter gekenmerkt door een sterke dynamiek, een vlotte communicatie, een actieve inbreng en een soepele flexibiliteit. Het team bestaat uit echte ploegspelers die ook oog hebben voor gemeenschappelijke kostencalculatie en het milieu.

Het bouwteam van het project ‘3Polis Studentenhome’ in Diepenbeek veroverde de publieksprijs.“Een goede samenwerking tussen bouwheer, architect, ingenieurs en aannemers is cruciaal in de bouwsector. Werken in teamverband leidt tot een beter voorbereide uitvoering en dus een daling van faalkansen. De uiteenlopende expertise van de verschillende partijen komt het eindresultaat ten goede. Bouwunie Limburg wil met deze wedstrijd dan ook vooral een positief signaal geven aan de Limburgse bouw en het werken in bouwteam promoten. Hierbij zoekt het een verantwoordelijk team met inzicht, kwaliteit en talenten en met een groot wederzijds respect en vertrouwen tussen de partners”, signaleert Davy Maesen, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie Limburg.

Het eveneens erg verdienstelijke bouwteam van het project ‘Nelissen Steenfabrieken’ in Lanaken ontving een oorkonde.


Op 8 mei nomineerde de jury de drie laureaten voor ‘Het Beste Bouwteam 2019’. Het bouwteam van het project ‘Basisschool Neerpelt Centrum’ in Neerpelt met bouwheer nv DBFM Scholen van Morgen en hoofdaannemer Bouwbedrijf Houben nv bracht op zijn site drie vestigingsplaatsen samen evenals een gemeentelijke kinderopvangdienst; het nieuwe schoolgebouw omvat o.a. twaalf klassen, een multifunctionele ruimte en een overdekte speelplaats voor kleuters en kinderen van de lagere school. Het bouwteam van het project ‘Studentenhome 3 Polis’ in Diepenbeek met bouwheer Mesotten bvba en hoofdaannemer Bouwwerken Daniëls bouwde drie energiezuinige studentenblokken met ontspanningsruimte en een conciërgewoning; de bouwheer focuste op duurzaamheid, akoestische isolatie en kwaliteit en werkte met lokale kleinere aannemers om een goed contact te behouden en naar een strakke afwerking te streven. En het bouwteam van het project ‘Nelissen Steenfabrieken’ in Lanaken met bouwheer Nelissen Steenfabrieken en hoofdaannemer de gebroeders Caelen realiseerde een performant gebouw waarin alle producten op professionele wijze getoond kunnen worden; het ambitieuze toekomstplan werd vertaald in een opeenstapeling van drie volumes tot een ingewikkelde en vernieuwende constructie.


“Het winnende bouwteam onderscheidde zich door zijn doorgedreven toepassing van het lean-principe”, duidde juryvoorzitter Tom Preuveneers.

Het winnende bouwteam van de Jaak Tassetschool in Neerpelt bestond uit hoofdaannemer Houben nv, bouwheer nv DBFM Scholen van Morgen, ontwerper A33 architecten, het ingenieursbureau Stabiliteit AB Associates, het ingenieursbureau Technieken ir. P. Poelmans en veiligheidscoördinator Probam nv. Tal van onderaannemers werkten mee aan dit project: ASM lettershop (plaatsing werfbord), Arcade (stabiliteitsstudie), Gielen Elektriciteitswerken nv (elektriciteit),  Future Clima (hvac), PePa Solutions (plaatsbeschrijving), De Coster H. nv (grondwerken), Spie (lift), Construal (buitenschrijnwerk), Dekkers (waterdichting daken), Xervon (schilderwerk), Inter-Systems (sanitaire wanden), Columbus Steel nv (vlechtwerken), TCS Group sprl (metselwerken), Van Heugten bvba (droogzuiging), I-kustik (akoestiek), FST Funderingstechniek (onderschoeiing), Iso Betonvloeren bvba (polybeton), GNB bvba (chapewerken), Casters Isolatiebeton (schuimbeton), Damiaans bvba (pleisterwerken), Artimar nv (blauwe steen), Welkenhuyzen bvba (voegwerken), Nouro bvba (tegelwerken), HSM Interieur en Afwerking (plafonds en gyproc), Isofoam nv (pur vloerisolatie), Appeltans Eric (zinken afvoergoten), Orye Construct bvba (luchtdichting), Cevan (metaalwerken), Aluglas nv (binnenschrijnwerk), Attent bvba (gordijnen), Caroplast bvba (koepel), Elmotech bvba (brandwerende dichting) en Reners Frank
(kitwerken). Tot het bouwteam behoorde tevens de directie van de basisschool in Neerpelt met directrice Marleen Corstjens.

Dit jaar werd voor het eerst ook een publieksprijs uitgereikt na een online stemming op www.hetbestebouwteam.be. Daarbij konden de laureaten via social media mensen motiveren om een online stem uit te brengen. 3Polis Studentenhome kwam hier als winnaar uit de bus.

Atypische wedstrijd

“De wedstrijd voor ‘Beste Bouwteam’ is eigenlijk atypisch, zeker voor mij als architect. Bij de meeste wedstrijden wordt immers altijd het eindresultaat (omwille van de esthetiek, het vernieuwende karakter, de stedenbouwkundige concepten, enz.) in de bloemetjes gezet. Hier ligt de verdienste echter niet zozeer bij het eindresultaat, maar worden de weg er naartoe, het hele proces dat voorafgaat aan het afgewerkte product en de manier waarop alle betrokken partijen met elkaar samenwerken om met zo weinig mogelijk kleerscheuren de eindmeet te halen in de schijnwerpers gezet. Bouwen is immers doorheen de jaren erg complex geworden. Het klassieke scenario waarbij iedere betrokken partij binnen haar eigen tijdsbestek en vakgebied haar ding deed om vervolgens in de hiërarchische puzzle gepast te worden is voorbij”, stipt juryvoorzitter Tom Preuveneers aan.

Door de complexiteit van bouwprogramma’s, stedenbouwkundige voorschriften en normeringen (epb, duurzaamheid, brandveiligheid, …) en door de doorgedreven vormgeving, de materiaalkeuzes en uitvoeringstechnieken, de speciale technieken, de werfcontext en de strakke timing en budgetten is dat klassieke scenario volgens hem haast ondenkbaar geworden. Het is dan ook primordiaal dat zoveel mogelijk partijen zo vroeg mogelijk met elkaar aan tafel zitten om in dialoog met elkaar te gaan en te blijven doorheen het hele proces. Bouwen is immers geen exacte wetenschap of routine, maar een dynamisch gegeven dat bij elk project anders is.

“Dit is ook telkens te merken aan de diversiteit van de inschrijvingen voor de wedstrijd van ‘Beste Bouwteam’. Het is boeiend om te zien hoe afhankelijk van de aard van het project telkens verschillende factoren het verloop bepalen en vorm geven aan de dynamiek in het bouwproces. Om een vlotte realisatie te garanderen is het dan ook van het grootste belang om deze criteria maximaal met elkaar te verzoenen”, stelt Tom Preuveneers. 

Hiervoor moeten de participanten aan het bouwproces zich volgens hem niet enkel communicatief opstellen en met elkaar in dialoog gaan, maar soms ook bereid zijn toegevingen te doen en uit hun comfortzone te stappen, wat niet altijd en voor iedereen evident is. Terwijl deze dialoog er in de conceptuele of voorbereidende fase voor zal zorgen dat vele problemen vermeden worden en anticiperend wordt gewerkt, zal tijdens de uitvoeringsfase een beroep moeten gedaan worden op begrippen als flexibiliteit, engagement en collegialiteit om eventuele problemen vlot op te lossen.

“Om een dergelijk teamwerk in de bloemetjes te zetten is dan ook de wedstrijd ‘Beste Bouwteam’ in het leven geroepen. ‘TEAM’ is immers het acroniem van ‘Together Everyone Achieves More’. Het betreft hier dus geen architectuurwedstrijd. Daarom is de jury heterogeen samengesteld, waarbij ieder jurylid vanuit zijn eigen achtergrond de projecten bekeek en vervolgens met de andere juryleden in dialoog ging. De kandidaten werden beoordeeld op basis van hun inschrijvingsformulier waarbij o.m. werd gekeken naar de aard en complexiteit van het project, de samenstelling van het team, de hiërarchie en relatie tussen de teamleden, de taakverdeling, de gebruikte technieken en het duurzame materiaalgebruik, de uitvoeringstermijn en de budgetbeheersing en het verloop van de bouwwerf. De drie vermelde laureaten werden uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting, waarbij de juryleden vragen konden stellen om een beter inzicht te krijgen in de werking van het team: wie had de leiding (of lijding?), hoe verliep de communicatie, wie had welke inbreng, deden zich problemen of incidenten voor en hoe werd hiermee omgegaan? De juryleden onderzochten dus hoe ze als team een meerwaarde vormden bij de realisatie van het project. Vervolgens debatteerden ze hierover en gaven ze elk hun persoonlijke beoordeling”, licht de juryvoorzitter toe.

Hij beklemtoont dat elk van de drie projecten zijn eigen uitdagingen, kwaliteiten, complexiteiten en charmes had en ze alle drie sterk aan elkaar gewaagd waren. Het bouwteam van de basisschool van Neerpelt onderscheidde zich echter door zijn doorgedreven toepassing van het voor velen nog nieuwe lean-principe. Lean management is een managementfilosofie die focust op een maximale beperking van “verspilling” (van tijd, geld, middelen, …).  Het principe komt oorspronkelijk uit de automobielsector, maar kan overal toegepast worden. 

“Lean management tracht op een consequente manier zoveel mogelijk overbodige stappen in een proces te schrappen en tegelijk de toegevoegde waarde voor de klant te verhogen. Hierbij worden de menselijke capaciteiten in een organisatie op een slimme manier ingezet om zoveel mogelijk waarde te creëren voor de klant. In een bedrijf dat dagelijks met dezelfde mensen werkt, lijkt het mij niet zo moeilijk om een dergelijke strategie op poten te zetten en te verfijnen.  Bij een bouwproject waar vele actoren misschien voor het eerst met elkaar in contact komen, ligt dat echter minder voor de hand. In de beginfase werden dan ook reeds infosessies en trainingen gegeven waaraan alle betrokken partijen deelnamen en tijdens de uitvoering werden verschillende lean-planningssessies voorzien. Boeiend (en misschien doorslaggevend) hierbij was dat zowel in de voorbereidende fase als tijdens de werkzaamheden deze planningsvergaderingen niet enkel op managementniveau gevoerd werden, maar dat ook de ploegbazen en mensen van de werkvloer hierbij betrokken werden. Het was misschien wel een aanpassing voor de werkmannen (en -vrouwen) om elke ochtend eerst in de werfkeet voor een levensgrote Excel-file van post-its te gaan staan, maar hierdoor werd wel meer anticiperend en praktijkgericht gewerkt en werden problemen als het ware opgelost nog vóór ze zich voordeden. Dit project van meer dan 5 miljoen € werd opgeleverd zonder noemenswaardige opmerkingen, binnen het budget en 6,5 maanden vóór de einddatum”, prijst Tom Preuveneers.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Somers wil kmo's meer kansen geven bij overheidsopdrachten

Somers wil kmo's meer kansen geven bij overheidsopdrachten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers gaat met de lokale besturen aan de slag om lokale ondernemingen meer te betrekken bij de relanceprojecten. De minister komt met vijf voorstellen. “Kleinere bedrijven maken nu vaak geen[…]

Goedgevulde orderboeken bij zwembadbouwers

Goedgevulde orderboeken bij zwembadbouwers

Warme zomer van vorig jaar doet vraag naar zonwering en terrassen exploderen

Warme zomer van vorig jaar doet vraag naar zonwering en terrassen exploderen

Open Wervendag gaat zondag volledig digitaal

Open Wervendag gaat zondag volledig digitaal

Meer artikels