Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Te hoge werkdruk en gemakzucht veroorzaken onveilige situaties

Te hoge werkdruk en gemakzucht veroorzaken onveilige situaties

“Uit een onderzoek dat we recent lieten uitvoeren blijkt dat de veiligheidsregels vaak worden genegeerd”, zegt Jan Piet van Dijk van Manutan.

© www.wilcovandijen.nl

Niet iedereen zal het graag lezen: 41% van de medewerkers op de werkvloer in de fabriek, in de werkplaats of op een buitenlocatie geeft aan zich niet altijd aan de veiligheidsregels te houden. 35% geeft zelfs toe de veiligheidsvoorschriften weleens bewust te hebben genegeerd.

Uit een recent onderzoek van Manutan blijkt dat veiligheidsvoorschriften onvoldoende worden nageleefd. “Dat is verontrustend; er moet nog veel verbeterd worden in de communicatie over veiligheid op de werkvloer”, stelt Jan Piet van Dijk, directeur Operations Benelux en veiligheidscoördinator bij Manutan.

836 werknemers 

Het onderzoek werd in opdracht van Manutan uitgevoerd bij 836 werknemers die betrokken zijn bij veiligheid in de kantooromgeving en op de werkvloer in fabrieken, in werkplaatsen en op buitenlocaties in België. Naast een te hoge werkdruk wordt door de medewerkers die de veiligheidsvoorschriften bewust weleens negeren vooral ook benadrukt dat deze voorschriften vaak onhandig zijn en belemmerend werken, waardoor ze niet gehanteerd worden.

 

“Dat is begrijpelijk: als het nut van de veiligheidsvoorschriften niet voldoende duidelijk is, gaan medewerkers ze als onnodig ervaren. Zeker wanneer onder tijdsdruk gewerkt wordt, schuift men voorschriften die tijd kosten gemakkelijker aan de kant. Die gemakzucht kan echter tot tal van gevaarlijke situaties leiden. Liefst 47% van de medewerkers op de werkvloer verklaart dat hoge werkdruk soms voor onveilige situaties zorgt. Bovendien verklaart 39% weleens een fout gemaakt te hebben door vermoeidheid veroorzaakt door te lang doorwerken”, zegt Jan Piet van Dijk.

“Hier is een belangrijke taak weggelegd voor de werkgever. Op het moment dat de veiligheid in het gedrang komt, moet actief worden ingegrepen door ervoor te zorgen dat de werkdruk niet te hoog is en door het belang van veiligheid veel duidelijker aan de orde te stellen. Uiteindelijk zijn de veiligheid op de werkvloer en het opvolgen van de voorschriften de verantwoordelijkheid van de werkgever”, vervolgt de veiligheidscoördinator.

Risico’s

73% van de medewerkers op de werkvloer zegt na te denken over mogelijke gevaren en 38% stelt dat onderschatting van risico’s ongevallen kan veroorzaken. “Een preventiemedewerker kan voorkomen dat onveilige situaties ontstaan en uit de hand lopen door risico’s zichtbaar te maken en adviezen te geven.

“Bij slechts 61% van de ondervraagden is een preventiemedewerker aanwezig en 18% weet niet eens zeker of er überhaupt een preventiemedewerker is. Daarvoor zorgen is dus een belangrijke stap in de richting van meer veiligheid, al ben je er daarmee natuurlijk nog niet. 38% van de ondervraagden verklaart dat gemaakte fouten lang niet altijd worden gerapporteerd en 20% vindt het lastig een onveilige situatie te melden. Het bespreekbaar maken van mogelijke risico’s is dus belangrijk”, zegt van Dijk.

Manutan heeft veel ervaring en kennis inzake veiligheid waardoor leidinggevenden, veiligheidsmedewerkers en werknemers kunnen rekenen op goede adviezen. “We hebben het dan niet alleen over de juiste veiligheidsproducten want die kent men meestal wel, maar ook over het bewust omgaan met alle aspecten van veiligheid. Onder het thema ‘Manutan werkt voor je’ ondersteunen we mensen op de werkvloer en in het kantoor om hen nog veiliger te laten werken”, besluit Jan Piet van Dijk.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

"Bouwplaatsen zijn geen broeihaarden van coronabesmettingen"

"Bouwplaatsen zijn geen broeihaarden van coronabesmettingen"

De bouw neemt de toepassing van de coronamaatregelen ter harte. Dat blijkt uit recente controlecijfers van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Die voerde de voorbije maand 127 gerichte flitscontroles uit in de bouwsector. Bij[…]

29/10/2020 | OndernemingenBouwunie
Nieuwe toegangsbeveiliging voor gerechtsgebouw Luik

Nieuwe toegangsbeveiliging voor gerechtsgebouw Luik

Betonfirma's bestrijden dodehoekongevallen

Betonfirma's bestrijden dodehoekongevallen

Herleid cyberrisico's tot het minimum

Herleid cyberrisico's tot het minimum

Meer artikels