Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Te beperkt woningenaanbod zal huurprijzen nog doen stijgen

1.014 minder woningen vergund dan vorige jaren

In een recent onderzoek waarschuwt sociologe Jana Verstraete dat het aantal uithuiszettingen voort zal stijgen door de alsmaar toenemende huurprijzen. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zullen de huurprijzen blijven toenemen als het aanbod aan woningen te traag groeit. Van 2015 tot 2030 zullen er 220.000 Vlaamse gezinnen bijkomen. Desondanks werden tijdens de eerste negen maanden van 2015 1.014 minder vergunningen voor nieuwe woningen (huizen en flats samen) toegekend dan tijdens de voorbije jaren.

Vooral de huizenmarkt heeft het moeilijk. Tijdens de eerste negen maanden van 2015 werden in Vlaanderen 11% minder nieuwe huizen vergund dan gemiddeld in de periode van 2008 tot 2015. Tegelijk werden wel 2% meer nieuwe flats vergund, maar dat volstond niet om deze daling te compenseren.

Het slinkende aantal vergunningen voor nieuwe woningen hangt samen met de problemen van jonge gezinnen om nog een nieuwe woning te kunnen kopen. Daardoor gaan ze meer dan voordien eerst een bestaande woning huren. Omdat hierdoor de vraag naar huurwoningen toeneemt, stijgen ook de huurprijzen.

De Vlaamse studiedienst verwacht dat het aantal gezinnen in Vlaanderen in de periode 2015-2030 met 220.000 zal toenemen. Daarbij hield deze studiedienst niet eens rekening met het grote aantal asielzoekers dat ons land overspoelt. Nieuwbouw blijft noodzakelijk om de demografische druk te kunnen opvangen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Architecturale interventie op het domein Rubenskasteel in Elewijt

Toerisme Vlaanderen lanceert in augustus 2023 de evenementenreeks Stories Unfold, die vanaf dan om de twee jaar en op vijf verschillende locaties (inter)nationale (media)aandacht wil genereren voor de Vlaamse kastelen en tuinen. Voor de eerste[…]

12/08/2022 | Ontwerp
Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Zeer hoge temperaturen tasten productiviteit bouw ernstig aan

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af

Elia breekt 95 hoogspanningsmasten af