Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Taks op motorvoertuigen brengt 20 miljard € op

Gerelateerde onderwerpen :

,
Taks op motorvoertuigen brengt 20 miljard € op

© ©selensergen - stock.adobe.com

De Belgische federale en regionale overheden ontvingen vorig jaar 19,63 miljard € uit belastingen op auto’s en vrachtwagens, dat is 5% meer dan het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de automobielorganisatie Febiac. De stijging is danken aan de stijgende accijnzen op brandstoffen en de goede autoverkoop die extra btw-inkomsten oplevert, maar vooral aan de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens op 1 april 2016. Die maatregel brengt elk jaar ruim 600 miljoen € op, vier keer meer dan het vroegere Eurovignet.

Febiac wil dat de volgende regering de stijgende fiscale inkomsten uit motorvoertuigen gebruikt om de budgetten voor infrastructuurwerken te verhogen. Er is meer geld beschikbaar, dat kan dus geïnvesteerd worden om de achterstand in het onderhoud van ons wegennet in te halen. De organisatie pleit onder meer voor de modernisering van het wegennet en de uitbouw van intermodale knooppunten, waar gemakkelijk op het openbaar vervoer kan worden overgestapt.

Accijnzen op diesel en benzine vormen met 5,5 miljard € de belangrijkste fiscale inkomstenbron. Door de opkomst van de elektrische auto kunnen deze inkomsten de komende jaren echter fors teruglopen, al zal dat nog wel even duren. Wagens op benzine en diesel maken nog altijd meer dan 90% van de autoverkoop uit.

Bovendien zal de regering ongetwijfeld creatief genoeg zijn om andere taksen te verzinnen. Zo wordt al gedacht aan een CO2-taks op verwarming en brandstof. Ook de kilometerheffing voor personenwagens zal vermoedelijk worden ingevoerd door de volgende regering. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dringt daar eveneens op aan. In ruil zou Vlaanderen de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) bij de inschrijving van een voertuig afschaffen.

Naast accijnzen halen de overheden geld uit de btw op de verkoop van onderdelen (4,6 miljard €), de btw op brandstoffen (2,4 miljard €) en de verkeersbelasting (1,7 miljard €). Ook de btw op de verkoop van nieuwe auto’s en de btw op onderhoud en herstellingen brengen elk jaar meer dan 1 miljard € op.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

Haalbaarheidsstudie voor uitbreiding fietsnetwerk Brussel

In opdracht van Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, werd een haalbaarheidsstudie toegewezen voor drie potentiële fietsroutes om het fietsnetwerk in het Brusselse Gewest uit te breiden. Het streefdoel is dat de studies begin 2022[…]

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Binnenvaart in Vlaanderen ziet containertrafiek stijgen

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Volkswagen toont concept mobiele oplaadrobot voor parkeergarages

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Eerste Belgische elektrische bus van MAN is voor Hansea

Meer artikels