Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

T’ Heist Best maakt masterplan voor wijk Oostwinkel

Gerelateerde onderwerpen :

,
T’ Heist Best maakt masterplan voor wijk Oostwinkel

De sociale huisvestingsmaatschappij T’ Heist Best maakt een masterplan voor de wijk Oostwinkel in Heist (Knokke-Heist). Op 17 mei werd de authentieke akte verleden waarbij 29 VMSW-woningen en gronden in deze wijk verkocht werden aan T’ Heist Best.

Aansluitend op deze eerste stap en aanzienlijke financiële investering zal T’ Heist Best nagaan hoe de wijk, met een complexe eigendomsstructuur, opgewaardeerd kan worden in overeenstemming met de hedendaagse kwaliteits- en woonnormen. Daartoe werd reeds een architect-urbanist aangesteld, met het oog op het vastleggen van een masterplan voor de hele wijk.  Aan de hand van dit plan kan dan op korte termijn worden vastgelegd welke woningen worden gerenoveerd, gesloopt en vervangen of verkocht.

Kijkdorp

In 1973 werden ten zuiden van de dorpskern van Heist sociale woningen gebouwd door de toenmalige Nationale Maatschappij voor de Huisvesting (NMH), die intussen omgedoopt werd tot de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Deze wijk ontstond als een ‘kijkdorp’ en diende om industriële bouwmethodes en prefabricage te promoten bij een breed publiek. 

De meeste van die woningen werden sociaal verkocht, maar een aantal, verspreid over de wijk, bleven onverkocht en kregen een bestemming als sociale huurwoning. Deze sociale huurwoningen werden tot op heden beheerd en verhuurd door T’ Heist Best, maar behoorden nog steeds toe aan de VMSW. Vele zijn aan sloop of renovatie toe.

Renovatieplan

De VMSW besliste in 2011 om woningen die vrij komen niet opnieuw te verhuren in afwachting van de implementatie van een renovatieplan dat zij zouden maken. Daar is echter nooit iets van in huis gekomen. T’ Heist Best is deze situatie blijven aanklagen en na lange onderhandelingen sloten T’ Heist Best en de VMSW een overeenkomst waarbij T’ Heist Best deze 29 woningen en alle daar nog overblijvende gronden van de VMSW aankoopt voor een bedrag van 2.606.563 €.

De Smisse

T’ Heist Best is ook met tal van andere projecten actief. Op 1 juni ontvingen de nieuwe bewoners van residentie De Smisse in de Smedenstraat in de deelgemeente Knokke de sleutels van hun nieuwbouwappartement. Deze stijlvolle meergezinswoning aan de Smedenstraat omvat 16 sociale huurappartementen met één, twee of drie slaapkamers en een ondergrondse parking. De kostprijs voor T’ Heist Best bedraagt 2,8 miljoen €. Het ontwerp is van Architectenbureau ‘Luc De Beir + Architecten’ uit Knokke-Heist en de bouwwerken werden uitgevoerd door aannemer Chris Vuylsteke uit Meulebeke.

Duinenwater

Momenteel heeft T’ Heist Best nog 26 appartementen in aanbouw in Heulebrug en 35 aan de Graaf Jansdijk en Jan Devischstraat. De shm uit Knokke-Heist zal voorts 50 appartementen kopen in een gebouw dat gerealiseerd wordt in Duinenwater. Deze 111 woongelegenheden zijn normalerwijze klaar in 2018-2019.  Daarnaast liggen nog heel wat projecten in verschillende fases van voorbereiding.

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Stadsontwikkeling (AGSO) gaf inmiddels de opdracht aan de firma Van Tornhaut om de vroegere sporthal De Speelman in de Heistlaan te slopen. De volledige sloop zal uitgevoerd zijn vóór de start van het bouwverlof op 17 juli.

Op de plaats van de voormalige sporthal realiseert het AGSO een bouwproject met betaalbare en sociale woningen.

Fusie

T’ Heist Best verhuurt momenteel een driehonderdtal sociale woningen. Ook met nog 111 sociale woningen in aanbouw komt deze shm niet aan de door Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans opgelegde grens van minstens 1.000 huurwoningen per shm.

Een fusie lijkt onafwendbaar, maar daarover laten voorzitter Guy Demeestere en directeur Bernard Despiegelaere voorlopig niet in hun kaarten kijken.

 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Het nieuwe goederenrecht: een nieuwe dimensie voor de structurering van (publieke) vastgoedprojecten

Over het nieuwe goederenrecht kwamen al vele berichten in de pers. Meestal over het terughalen van een bal of een hond uit de tuin van een buurman, maar ook over het plaatsen van een bouwsteiger buiten de perceelsgrens voor renovaties. Het[…]

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Wetsvoorstel wil niet-registratie van syndicus aanpakken

Meer artikels