Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Systeem voorspelt waar je parkeert

Systeem voorspelt waar je parkeert

Met een nieuw platform wil het technologiebedrijf Xerox voorspellen wanneer het druk wordt op een parking en hoe mensen zich bewegen doorheen een stad. De bedoeling is dat steden diensten zoals het openbaar vervoer beter kunnen afstemmen op het overige verkeer.

Het Mobility Analytics Platform (MAP) analyseert de gegevens van ticketautomaten van openbare parkeerplaatsen. Die kunnen visueel worden weergegeven en geven een beeld van de verplaatsingen binnen de stad en het gebruik van bepaalde parkeerplaatsen.

Het nieuwe platform wordt momenteel getest in het Australische Adelaide, dat met MAP de mensenstroom tussen bepaalde stadsdelen wil meten. Ook parkinguitbater Vinci Park test het systeem momenteel in Neuilly nabij Parijs.

RouteCoach

Ook dichter bij huis wordt gewerkt aan mobiele toepassingen om knelpunten in het verkeer in kaart te brengen en waar nodig bij te sturen.

Inwoners van Leuven en omliggende gemeenten krijgen sinds een paar maanden de kans om via het proefproject RouteCoach een persoonlijke mobiliteitskaart te maken en verplaatsingen te registreren als input voor het beleid.

Op die manier kunnen weggebruikers bijdragen aan de sturing en uitbouw van het stedelijke mobiliteitsbeleid.

RouteCoach werd ontwikkeld door Mobiel 21 vzw en de Universiteit Gent. Beide instanties participeren in een consortium van Duitse, Franse, Britse en Nederlandse partners. De provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven zorgen voor cofinanciering.

RouteCoach is een applicatie voor Android-toestellen en een website waarmee inwoners van Leuven en omliggende gemeenten registreren hoe ze zich verplaatsen. Het gaat om mobiliteitsstromen op de fiets, te voet, met de auto of met het openbaar vervoer naar het werk, de school en in de vrije tijd. Met deze gegevens worden als het ware levende mobiliteitskaarten gemaakt over onder meer werkelijke reistijden, transportkeuzes en tevredenheid. Zelfs emoties als stress, kalmte en druk kunnen meegegeven worden. Met die gegevens kunnen de stad, de buurgemeenten en de provincie Vlaams-Brabant aan de slag en kan je als individu het mobiliteitsbeleid mee helpen vormgeven.

RouteCoach is ook leerrijk voor de gebruikers. De app zet de verplaatsingspatronen van de deelnemers om in een mobiele 'lifestyle'. Deelnemers geven aan wat ze belangrijk vinden (CO2, comfort, kosten,'). Op basis van dit profiel geeft RouteCoach hen gepersonaliseerde informatie, alternatieve routes en tips op maat.

Zoals bij een zoekopdracht in Google krijgen de deelnemers een aantal alternatieven voorgesteld die dicht aanleunen bij hun eigen gedrag en kunnen ze via de rangschikking de duurzaamheid hiervan inschatten. Een ludiek onderdeel is dat de gebruikers het zelfs tegen elkaar kunnen opnemen omdat je desgewenst ook kan zien hoe anderen scoren.

RouteCoach is een demonstratie die past in het Europese Nisto-project (New Integrated Smart Transport Options).

In vele steden of regio's in Noord-West-Europa worden pilootprojecten of plannen rond verbeterde mobiliteit uitgevoerd terwijl er meestal maar een beperkte evaluatie is.

Slechts enkele maatregelen op het terrein worden getoetst aan metingen in de praktijk. Het Interreg IV B-project Nisto moet in heel Noord-West-Europa een meet- en evaluatietoolkit voor slimme mobiliteit opleveren. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse