Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Syntra Vlaanderen wordt opgeheven

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Syntra Vlaanderen wordt opgeheven

© www.industrieblick.net

De Vlaamse regering heeft het Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen stopgezet. De diensten van Syntra worden overgeheveld naar drie andere organisaties zodat de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd blijft.
 
 

 

De ondernemerschapsopleidingen worden geïntegreerd bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). De werkplekcomponent van duaal leren en andere alternerende opleidingen gaan naar het Departement Werk & Sociale Economie (WSE) en de bevoegdheden omtrent de leertijd komen terecht bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
 
Alle personeelsleden van Syntra Vlaanderen nemen de opgebouwde kennis, expertise en relaties binnen het werkveld mee naar de andere diensten en blijven zorg dragen voor de continuïteit van de werking voor burgers en bedrijven. De opheffing van het agentschap heeft geen impact op de werking en continuïteit van de Syntra-opleidingscentra en campussen. Hoewel Syntra Vlaanderen niet langer de link is tussen de lokale opleidingscentra en de Vlaamse overheid, blijven de verschillende Vlaamse entiteiten ook na 1 januari samen met het netwerk van de lokale Syntra-opleidingscentra bouwen aan een innovatieve toekomst.
 
Het VLAIO Netwerk zal ondernemerschapstrajecten en bijscholingen voor ondernemers in de markt blijven zetten en beheersovereenkomsten met de Syntra-vzw’s afsluiten. Met de integratie van de ondernemerschapsopleidingen in VLAIO wordt de oorspronkelijke band hersteld die er was met het vroegere Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) op het vlak van ondernemersopleiding en begeleiding.

Duaal leren

De bevoegdheden rond de werkplekcomponent in duaal leren en andere alternerende opleidingen, worden overgenomen door het Departement Werk & Sociale Economie. Ook het toezicht op de duale trajecten en de leertijdopleidingen, het decreet Overeenkomst alternerende opleidingen en de ondernemerschapstrajecten wordt ondergebracht in het Departement WSE. De bestaande samenwerking en de gemaakte afspraken met de onderwijsinspectie en -administratie voor het toezicht op de duale trajecten en de leertijdopleidingen worden ongewijzigd voortgezet.
 
Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als in een schoolse omgeving. Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkplekcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.
 
De bevoegdheden met betrekking tot de leertijd die door Syntra Vlaanderen werden opgenomen, in principe uitsluitend regietaken, worden vanaf 1 januari door de VDAB uitgevoerd. Ook de erkenning en opvolging van leerondernemingen waarvoor nog geen sectoraal partnerschap werd opgericht en die onder de bevoegdheid van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren vallen, zijn taken die de VDAB sinds 1 januari opneemt. De leertijd is een opleidingsvorm binnen het secundair onderwijs, waarbij de leerjongere één dag per week les volgt en vier dagen per week meedraait en ervaring opdoet in een leerbedrijf.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Circulaire leerbox voor scholen

Circulaire leerbox voor scholen

Vanaf volgend schooljaar zullen West-Vlaamse leerlingen uit het technisch secundair onderwijs voor het eerst kunnen experimenteren met de nieuwe circulaire leerbox. Die box leert hen hoe ze circulair bouwen in de praktijk kunnen toepassen. Het[…]

16/06/2022 | circulair bouwen
Introductie VR-apparatuur in scholen is goede zaak voor bouwsector

Introductie VR-apparatuur in scholen is goede zaak voor bouwsector

Unizo wil meer overheidsopdrachten voor kmo's

Unizo wil meer overheidsopdrachten voor kmo's

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Meer artikels