Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sweco werkt mee aan een verkeersveiliger Vlaanderen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Sweco werkt mee aan een verkeersveiliger Vlaanderen

Foto: (c) Bram Goots / Sweco

© © Bram Goots

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gunt een nieuw raamcontract aan Sweco. Gedurende een periode van vier jaar zal het architecten- en ingenieursadviesbureau verkeersveiligheidsstudies uitvoeren op onder meer gevaarlijke punten, knelpunten op schoolroutes en -omgevingen en bij op- en afrittencomplexen.
 
Het verhogen van de verkeersveiligheid op gewestwegen is één van de kerntaken van het AWV. Daarom heeft het agentschap Sweco aangeduid om zich te laten bijstaan bij het onderzoek van de verkeersveiligheid op onveilige locaties en het aanreiken van maatregelen om die te verbeteren.
 
De locaties zijn gekozen omwille van verscheidene prioriteiten: ze kunnen deel uitmaken van de dynamische lijst van gevaarlijke punten, plaatsen waarover het AWV meldingen ontvangt betreffende de verkeersveiligheid, plekken die op basis van extern overleg zijn bepaald of locaties waar spookrijdersincidenten werden gedetecteerd.
Daarnaast komen ook schoolomgevingen die aan gewestwegen gelegen zijn in aanmerking. Bovendien maken de Vlaamse steden en gemeenten momenteel een lijst op van knelpunten op schoolroutes.
 
Een basis verkeersveiligheidsstudie zal de volgende taken omvatten:
• Verkenning van de locatie;
• Voorstellen van ‘quick wins’;
• Overleg met experten;
• Opmaak van een eindrapport.
Deze kunnen, afhankelijk van het type locatie, uitgebreid worden met de volgende taken:
• Ongevallenanalyse aan de hand van data uit het ongevallenformulier;
• Observatie ter plaatse.
Om deze omvangrijke opdracht tot een goed einde te brengen, heeft Sweco een team klaarstaan waarin alle belangrijke disciplines vertegenwoordigd zijn: verkeerskunde, infrastructuur, ruimtelijk-landschappelijke inpassing, verkeerslichtenregeling, … De Sweco-experts werken bovendien vanuit verschillende vestigingen in Vlaanderen, waardoor ook lokale terreinkennis kan worden ingezet.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

Zeven projecten geselecteerd voor steun duurzame herinrichting van Leefbuurten

In februari lanceerden het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur de oproep ‘Leefbuurten’. Uit veertien inzendingen werden nu zeven ambitieuze projecten geselecteerd. De steden en[…]

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

Trajectcontroles op twintig nieuwe locaties in Vlaanderen

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

SERV stelt vragen bij Vlaamse ambities voor emissievrij transport

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Meer artikels