Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen wil 1.000 woningen in 2025

Gerelateerde onderwerpen :

,
SVK Zuid-Oost-Vlaanderen wil 1.000 woningen in 2025

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen viert zijn twintigjarige jubileum en het feit dat ze de kaap van liefst 600 verhuurde woningen rondden. Algemeen directeur Jonas De Vlieger en voorzitter Rita Vandenoostende mochten zopas ook nog het lint doorknippen van de nieuwe kantoren.

“Mensen in nood kunnen bij ons terecht om betaalbaar en kwalitatief te huren. Verhuurders vinden bij ons omkadering en zekerheid”. Dat is de eenvoudigste omschrijving van wat we doen”, zegt Rita Vandenoostende. “Enerzijds groeit de armoede en urgente woonnood in onze regio. Anderzijds ervaren verhuurders problemen. Wij zijn de milderende tussenschakel: wij zorgen voor structuur en bemiddelen tussen de twee met zekerheden en ontzorging van beiden.”
 
“De verschillende overheden vragen ons om te groeien en het groeipotentieel is groot.  “Do or do not, there is no try” zei Yoda van Star Wars.  Dus bereiden we ons voor om tegen 2025 een duizendtal woningen te beheren”, voorspelt de voorzitter.“Het ontzorgen van zowel huurder als verhuurder vraagt toegankelijkheid en expertise. Ons team groeide intussen uit tot 21 medewerkers. De toegankelijkheid voor private verhuurders, huurders en potentiële huurders moet kwalitatief zijn en discreet. Het nieuwe kantoor zorgt ook dat we toekomstgericht kunnen werken samen met onze structurele partners: OCMW’s, shm’s en welzijnsorganisaties uit 20 gemeenten uit onze regio”, duidt Jonas De Vlieger.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

VVSG: regels maken bouwshift te complex en onbetaalbaar

VVSG: regels maken bouwshift te complex en onbetaalbaar

Als Vlaanderen tegen 2040 de bouwshift wil realiseren, dan zijn nog heel wat wijzigingen nodig aan de instrumenten waarin Vlaanderen wil voorzien. Wat nu voorligt, is enorm complex en zal voor heel wat werklast zorgen bij de gemeenten. Ook de[…]

Key West-project goed voor 524 appartementen aan kanaal Brussel

Key West-project goed voor 524 appartementen aan kanaal Brussel

Voormalige elektriciteitscentrale in Luik wordt bedrijvenpark

Voormalige elektriciteitscentrale in Luik wordt bedrijvenpark

Bouwsector verwacht sterkere groei en meer jobs

Bouwsector verwacht sterkere groei en meer jobs

Meer artikels