Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Succesvolle beursgang voor Tinc

Succesvolle beursgang voor Tinc

De Belgische investeringsmaatschappij Tinc (The Infrastructure Company), vroeger gekend als DG Infra +, maakte dinsdag een succesvol debuut op Euronext Brussel. Het aandeel werd ruim twee keer overtekend en trok naar de beurs met een koers van 11 '. Tinc investeert voornamelijk in mature en operationele publieke en private infrastructuur. Momenteel zitten er twaalf infrastructuurprojecten in de portefeuille van het bedrijf. Tinc is de eerste Belgische beursgenoteerde infrastructuurinvesteerder.

Tinc werd in 2007 opgericht door de investeringsmaatchappij Gimv en Belfius als TDP nv (Tinc Development Partners), de infrastructuur-joint venture van beide partners. Vandaag controleren Gimv en Belfius nog 21% van het bedrijf. De voorbije jaren heeft Tinc een gediversifieerde portefeuille opgebouwd van investeringen in publiek-private projecten, energie en infrastructuuractiva in België en Nederland, waaronder wegen- en tramnetwerken, bedrijvencentra, parkeergarages en zelfs een gevangenis. De beursgang verschaft Tinc geld om de toekomstige groei van de investeringsportefeuille mogelijk te maken en geeft beleggers de kans om mee te investeren en te participeren in infrastructuur.

De bedoeling is dat in de toekomst nieuwe investeringsmogelijkheden worden aangebracht. Tinc heeft nu al een deel van de groei van haar portefeuille contractueel vastgelegd, namelijk de investering in de wegeninfrastructuurprojecten A11 (België) en A15 (Nederland). Deze zullen pas worden overgedragen naar Tinc zodra ze operationeel zijn, wat voor beide projecten voorzien is in de tweede helft van 2018. Tinc wil zich voort ontwikkelen in België en Nederland, maar onderzoekt tevens een mogelijke expansie in de buurlanden.

Beleggers konden intekenen op ongeveer 10 miljoen aandelen. Tegen 11 ' per aandeel haalt het bedrijf 110 miljoen ' op. Dat geld dient voor schuldafbouw, opvolgingsinvesteringen in bestaande participaties en nieuwe projecten. Tinc is een ervaren infrastructuurinvesteerder en heeft vooruitzicht op een groeiende portefeuille dankzij een bevoorrechte toegang tot de infrastructuurmarkt. Tinc wil een typisch dividendaandeel op Euronext Brussel worden. De groep wil 80 tot 90% van haar nettowinst uitkeren aan de aandeelhouders. Voor de komende drie boekjaren is het streefdoel een dividend van 4,25%. Na aftrek van de roerende voorheffing (25%) levert dat een dividend op van 3,18%. Aandeelhouders van het infrastructuurfonds mogen zich in principe reeds dit najaar verwachten aan een eerste interim-dividend. De inkomsten uit de infrastructuurprojecten worden dus niet gebruikt om de portefeuille snel te doen groeien. Omdat de projecten waarin Tinc investeert meestal een beperkte looptijd hebben, moet de groep echter wel nieuwe investeringen doen om de inkomstenstroom te handhaven.

Met de introductie van Tinc op de Brusselse beurs komen infrastructuurfondsen opnieuw in de kijker te staan. In België worden een tiental fondsen gecommercialiseerd die beleggen in infrastructuur. De voorbije twaalf maanden hebben die met een gemiddelde stijging van ruim 40% erg mooie resultaten neergezet. De doorslaggevende factor waarop die fondsen speculeren, is de stijging van de uitgaven voor infrastructuur op wereldvlak die de komende decennia wordt verwacht. Met een portefeuille die zowel in publiek-private projecten als in energie en enkele andere sectoren belegt, is Tinc wel veel meer gediversifieerd dan de meeste andere beursgenoteerde infrastructuurfondsen.

Tinc is geen projectontwikkelaar, maar staat in voor het beheer en de exploitatie van projecten op langere termijn. Het bedrijf bouwt niet zelf, maar investeert wel in de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de werken en het onderhoud. De nood aan infrastructuur groeit. De soms moeilijke mobiliteit, de vergrijzing van de bevolking en alles wat dat met zich brengt en de nood aan een vlotte energievoorziening zijn problemen die overheden wereldwijd de komende jaren zullen moeten aanpakken. Vaak kampen die echter met geldgebrek of hebben ze torenhoge schulden. Daardoor zal in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker een beroep worden gedaan op privé-investeerders.

Tinc speelt daarop in en gaat ervan uit dat ook bij ons de overheid omwille van schulden en gebrek aan financiële middelen alsmaar minder investeert.

De privésector zal inzake grote investeringsprojecten de rol van de overheid waarschijnlijk steeds vaker overnemen. In ruil daarvoor krijgt de privé-investeerder een concessietermijn voor de uitbating van die infrastructuren of worden inkomsten gegenereerd door huurgelden of de terugbetaling van leningen. Langdurige exploitatiecontracten leveren doorgaans stabiele inkomsten op.

Wel is het zo dat niet alle fondsen op hetzelfde niveau presteren en de verschillen soms groot zijn. De uitbating van activa zoals parkings, tolwegen, pijpleidingen, havens en luchthavens valt amper met elkaar te vergelijken. Sommige fondsen specialiseren zich in bepaalde sectoren zoals de ontwikkeling van transport of telecom, of plaatsen ook vastgoed in hun portefeuille. De landen waarop een fonds zich richt, kunnen eveneens grote verschillen opleveren. Een investering op bv. de Aziatische markt kan tot gans andere resultaten leiden dan een soortgelijk project in Europa.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv: Architect/Bouwkundig ingenieur

Vandezande Construct Bv, algemeen aannemer uit de omgeving van Leuven, is een familiaal bedrijf, gespecialiseerd in nieuwbouw en  renovatiewerken, erkend aannemer klasse 6 met meer dan 50 jaar ervaring. Werft aan ten gevolge expansie[…]

23/05/2022 |
Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Klanten annuleren steeds vaker bouw- en verbouwprojecten

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Aantal vacatures in de bouwsector op recordhoogte

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën

Studenten maken kennis met nieuwste bouwtechnologieën