Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Subsidies digitalisering omgevingsvergunning

Gerelateerde onderwerpen :

Vlaanderen stelt subsidies ter beschikking van gemeenten ter voorbereiding van de digitale afhandeling van de omgevingsvergunning. Steden en gemeenten die nog vóór 1 december de digitale indiening van sommige aanvragen via het omgevingsloket mogelijk maken, krijgen daarvoor een subsidie van 7.500 tot 12.000 ', afhankelijk van het aantal vergunningsaanvragen in de gemeente.

Alle andere gemeenten zullen ten laatste bij de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 digitale aanvragen moeten toelaten. Zij krijgen daarvoor een subsidie van 3.000 '.

Niet verplicht maar in bijna alle gevallen wel noodzakelijk is dat de gemeente een link legt tussen dit uitwisselplatform en het eigen gemeentelijke dossierbehandelingssysteem. Als een gemeente die link legt vóór 22 augustus 2017 krijgt ze daarvoor een subsidie van 4.500 '. Doet ze dat pas na die datum maar wel vóór 22 februari 2018, dan krijgt ze 3.000 '.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse professoren willen gewestplan afschaffen

Vlaamse professoren willen gewestplan afschaffen

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw lanceerde de Belgische overheid 48 gewestplannen die de ruimtelijke ordening in ons land in goede banen moesten leiden. Vandaag, vijftig jaar later, stelt een groep academici en experts vast dat deze[…]

Verkennend onderzoek 'Verkavelingswijken in transformatie'

Verkennend onderzoek 'Verkavelingswijken in transformatie'

Leuven richt Community Land Trust op

Leuven richt Community Land Trust op

Vergunbaarheid in agrarisch gebied wordt niet versoepeld

Vergunbaarheid in agrarisch gebied wordt niet versoepeld

Meer artikels