Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur gered

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters heeft de Vlaamse regering een oplossing voorgesteld voor de ondersteuning van 19 projecten voor bovenlokale sportinfrastructuur. Eind februari vernietigde de Raad van State het subsidiebesluit terzake, waardoor de initiatiefnemers hun subsidie zouden verliezen. Met de oplossing van Muyters zien zij zich opnieuw verzekerd van het Vlaamse geld.

De Raad van State vernietigde eind februari het besluit van de Vlaamse regering waarin in totaal 10 miljoen ' subsidies werden toegekend aan 19 projecten voor bovenlokale sportinfrastructuur. De Raad van State was van mening dat de motivering waarop de verdeling gebaseerd is onvoldoende opgenomen was in het subsidiebesluit.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters bevestigt dat er voor de uiteindelijke ranking van de projecten nooit een probleem geweest is. 'Bij de verdeling van de middelen hebben we destijds het samengestelde voorstel van de provincies en de beoordelingscommissie integraal gevolgd. In die commissie zaten o.m. de administratie Sport, de VVP, de Vlaamse bouwmeester,' Zij hebben alle dossiers tegen het licht gehouden, gequoteerd en gemotiveerd. De uiteindelijke uitslag zijn wij dan volledig gevolgd in het subsidiebesluit', stelt de minister.

Regularisatie

De Raad van State heeft de uitslag op zich niet betwist, maar vond wel dat de motivering voor deze uitslag onvoldoende in het besluit was opgenomen. 'Het was vooral een juridisch-technische opmerking, waar we met dit nieuwe besluit aan tegemoet komen. Deze beslissing regulariseert de vorige beslissing, met als gevolg dat alle geselecteerde projecten het hen beloofde geld zullen ontvangen zoals voorzien in 2014', besluit minister Muyters.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Deinze: werken voor Torck-site gestart

Deinze: werken voor Torck-site gestart

Op de site van de oude fabriekspanden van Torck in de Ommegangstraat in Deinze is gestart met de grondwerken voor de bouw van 60 wooneenheden en een commerciële ruimte, een fietsenstalling en een ondergrondse parking. Reeds 20% van de[…]

20/04/2021 | Deinze
Nieuwe brug verbindt Brusselse Noordwijk met Thurn & Taxis

Nieuwe brug verbindt Brusselse Noordwijk met Thurn & Taxis

Vijf kandidaten voor bouw gemeentehuis Middelkerke

Vijf kandidaten voor bouw gemeentehuis Middelkerke

Bouw gestart van MVRDV's Mission Rock-toren in San Francisco

Bouw gestart van MVRDV's Mission Rock-toren in San Francisco