Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Subsidie voor renovaties op wijkniveau

Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom wil hogere premies voor energiebesparende maatregelen op wijkniveau. In Vlaanderen wordt jaarlijks minder dan 1% van het gebouwenbestand gerenoveerd. Om dit percentage op te trekken, wil Turtelboom onder bepaalde voorwaarden de renovatiepremies verhogen voor die gevallen waarbij een aantal mensen uit dezelfde buurt samen beslissen hun woning te renoveren. Dat verklaarde de minister tijdens de opening van de Vlaamse Renovatiedag.

De modaliteiten van de maatregel moeten nog uitgewerkt worden. De minister denkt aan wijken met huizen die op hetzelfde tijdstip en met dezelfde karakteristieken gebouwd zijn en in principe dus met dezelfde problemen kampen inzake duurzaamheid. Enkele steden hebben ook al collectieve renovatieprojecten in gang gezet. Daarbij worden zoveel mogelijk huizen in dezelfde wijk samen gerenoveerd tot energiezuinige woningen.

Uit een rondvraag van de Vlaamse architectenvereniging NAV bij architecten blijkt dat het aantal renovaties sinds 2010 in stijgende lijn is, terwijl de nieuwbouwmarkt ieder jaar krimpt. Van de ondervraagde architecten geeft 42% aan dat het aantal renovatieopdrachten dit jaar voort zal stijgen. Slechts een kleine minderheid (7%) verwacht een krimp. Bijna de helft geeft ook aan dat renovaties langer duren dan pakweg vijf jaar geleden, omdat bouwheren de lat steeds hoger leggen. De renovaties verlopen om budgettaire redenen nog meer dan vroeger in verschillende fasen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

Hasselt biedt 3.000 gezinnen complete renovatiehulp op maat

De stad Hasselt gaat meer dan 3.000 gezinnen persoonlijk begeleiden in het verduurzamen van hun woning. De campagne startmetrenoveren.be omvat een complete aanpak op maat, van analyse tot werken, op een schaalgrootte die nog niet eerder werd[…]

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Consortium gekozen voor bouw nieuw VRT-hoofdkwartier

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

Aquafin bouwt duurzame campus in Aarstelaar

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden

West-Vlaanderen plant aanleg vijf fietspaden