Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studio NZL start onderzoeksfase voor Limburgse Noord-Zuidverbinding

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Studio NZL start onderzoeksfase voor Limburgse Noord-Zuidverbinding

© Foto’s: Noord-Zuid Limburg.

De Limburgse Noord-Zuidverbinding werd vorig jaar aangeduid als complex project. Daarmee volgt het een nieuwe procesaanpak. De Werkvennootschap, een organisatie van de Vlaamse regering die zich bezighoudt met grote mobiliteitsprojecten, stelde zopas ‘Studio NZL’ voor, het consortium dat de komende periode het onderzoeks- en ontwerpwerk zal uitvoeren voor het Noord-Zuid Limburg-project. Studio NZL is een samenwerking tussen de studiebureaus Arcadis en Tractebel, de ontwerpbureaus Maat en 51N4E, LDR (juridische ondersteuning), onderzoeksbureau TML en de Universiteit Hasselt. Studiebureau Antea bekijkt de milieueffecten. Dezelfde dag begonnen op de Hasseltse Corda Campus meteen ook de eerste werksessies.

Daar ging Studio NZL aan de slag samen met vertegenwoordigers van de betrokken gemeenten en administraties en met verschillende middenveldorganisaties en bewonersgroepen. Ook actiecomités, natuurverenigingen, verkeersdeskundigen en politici van alle partijen schoven mee aan tafel. Op basis van hun werk zal de Vlaamse administratie hét uiteindelijke tracé van de Noord-Zuidverbinding voorstellen aan de Vlaamse regering. De Noord-Zuidverbinding wordt aangelegd via de nieuwe procedure voor complexe projecten en bestaat uit vier verschillende fases: verkenning, onderzoek, uitwerking en uitvoering. De verkenning is afgerond, nu start de onderzoeksfase die ongeveer 2,5 jaar zal duren.Met de aanstelling van Studio NZL kan het onderzoek voor het complexe project Noord-Zuid Limburg voluit starten. Voor- en tegenstanders van een omleidingsweg of tunnels onder de Grote Baan in Houthalen-Helchteren mogen allemaal samen meewerken aan een oplossing. “We beginnen vandaag met een wit blad waarop gaandeweg verschillende alternatieve oplossingen zullen verschijnen. Deze worden in nauwe samenwerking met alle betrokkenen bepaald. Daarbij zal er aandacht zijn voor de mobiliteit, de leefbaarheid, de impact op het leefmilieu en de open ruimte, de veiligheid en de economische impact. De scenario’s worden tijdens de onderzoeksfase verfijnd, ze worden besproken met de betrokkenen en bijgeschaafd. Uiteindelijk willen we zo komen tot één breed gedragen traject: het voorkeursalternatief”, verklaart woordvoerder Marijn Struyf.

De Limburgse gouverneur Herman Reynders, die door de Vlaamse regering werd aangesteld als procesbegeleider voor Noord-Zuid Limburg, moet waken over het goede verloop van het proces. Hij ziet een belangrijk verschil met de wijze waarop tot nu toe werd gewerkt. “Met de procedure van de complexe projecten is de Vlaamse overheid voor de NZL een andere weg ingeslagen. Klassiek zitten de onderzoekers en opdrachtgevers aan de tekentafel en de stakeholders reageren achteraf. In het slechtste geval gebeurt dit in de rechtbank. Met de procedure van de complexe projecten beperkt de inspraak zich niet tot de openbare onderzoeken. Die zijn er nog, maar de betrokkenen zitten van in het begin ook mee aan de tekentafel. Milieueffecten en andere gevolgen worden bovendien niet afzonderlijk maar gelijktijdig bekeken. Dat is een belangrijke vooruitgang”, aldus gouverneur Reynders.

Het is onduidelijk wanneer de eerste werken effectief zouden kunnen starten. In januari 2020 moeten de verschillende alternatieven op tafel liggen. Die worden dan verder onderzocht en daaruit kiezen het dagelijks bestuur van De Werkvennootschap en ambtenaren van het departement Omgeving uiteindelijk één oplossing. Die stellen ze dan voor aan de Vlaamse regering. Die procedure is handiger, want na de vorige mislukkingen staat geen enkele minister te springen om in dit dossier zelf nog iets te beslissen. Tegen de lente van 2021 zou de Vlaamse regering dat voorkeurtracé moeten goedkeuren. Wie toch tegen de plannen is, zal ook de mogelijkheid krijgen om bezwaren te uiten. Dat kan op drie verschillende momenten: bij de keuze van alternatieve scenario’s, bij het voorkeursbesluit en bij het projectbesluit.

Grote Baan

De Noord-Zuidverbinding omvat de weg tussen Hasselt en het noorden van Limburg, die verder loopt tot in Eindhoven. De N74 is beter bekend als de Grote Baan. Ter hoogte van Houthalen-Helchteren verloopt het verkeer via een gewone gewestweg, pal door het centrum van deze gemeente. Het plaatselijke en doorgaande verkeer komt vanaf Hechtel tot voorbij Houthalen in beide richtingen samen op de Grote Baan met lokale onderbrekingen en verkeer naar lokale bestemmingen.

De gewestweg verwerkt zowel vracht- en autoverkeer en fietsers als openbaar vervoer en lokaal  en euroregionaal verkeer. De capaciteit van deze weg wordt beperkt door het aantal rijstroken en door de onderbrekingen in de verkeersstroom die veroorzaakt worden door de verschillende weggebruikers, het bestemmingsverkeer en alle kruisende bewegingen. De mix van de verschillende verkeersstromen en -modi wordt nog versterkt door een flessenhals ter hoogte van de kmo-zone in Helchteren. Daar moet het verkeer van twee rijstroken naar één. Dat heeft een negatieve impact op de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer op de noord-zuid-as en op de oost-west-as. Het gevolg is veel fileleed, potentiële conflicten en ongevallen. Bovendien is de leefbaarheid van het centrum van Houthalen en Helchteren sterk aangetast door de snelle toename van het auto- en vrachtverkeer.

De verkeerssituatie aan de Grote Baan in Houthalen-Helchteren vraagt om een duurzame oplossing voor iedereen die hier dagelijks in de file staat, voor bedrijven in de ruime regio die lijden onder een slechte bereikbaarheid en voor wie langs de Grote Baan woont. De verkeersdruk op het centrum van Houthalen en Helchteren moet dalen. De oplossing moet tevens rekening houden met toekomstige verkeersevoluties en tegelijkertijd ook de natuur in de regio in stand houden. Het geheel moet leiden tot een betere ontsluiting voor de Noord-Limburgse regio en een vlotte verbinding tussen Hasselt en Eindhoven verzekeren, waarbij de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers omhoog gaat. Een oplossing voor Noord-Zuid Limburg betekent economische vooruitgang voor de hele Limburgse regio.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

Cleantech-sector doorstaat de viruscrisis

In heel wat sectoren van de Vlaamse economie heeft de viruscrisis had toegeslagen. De zuivere cleantech-bedrijven lijken echter de dans te ontspringen. Dat blijkt uit een rapport dat Cleantech Flanders zopas publiceerde. Daarin zien we hoe, van[…]

Scania 770S in primeur voor Karl S'Jegers

Scania 770S in primeur voor Karl S'Jegers

Iveco T-Way: sterk voertuig voor de meest extreme off-road-missies

Iveco T-Way: sterk voertuig voor de meest extreme off-road-missies

'Laadpalen en elektrische bedrijfswagens worden fiscaal aantrekkelijker'

'Laadpalen en elektrische bedrijfswagens worden fiscaal aantrekkelijker'

Meer artikels