Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studiedag warmtenetten in Antwerp Expo

Warmtenetten zijn in Vlaanderen opnieuw ontdekt als een belangrijke methode om klimaatdoelen te halen. Zowel op beleidsmatig niveau als in actuele projecten zijn er interessante ontwikkelingen. Overheden geven het voorbeeld om verspilling van restwarmte te voorkomen door hun gebouwen aan te sluiten op een warmte- en/of koudenet. Dit past in de Energy Efficiency Directive (EED) die door het Europese parlement is aangenomen.

Tijdens een studiedag op donderdag 28 mei van 13 u. tot 18 u. verneem je alles over het Europese beleid inzake warmtenetten en hoe de verschillende marktpartijen van netbeheerder tot studiebureau kansen zien voor België. De studiedag is bestemd voor projectontwikkelaars, industriële bedrijven met restwarmte, studiebureaus en overheden. De studiedag heeft plaats in Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191 in 2020 Antwerpen. Meer inlichtingen: info@energik.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette