Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studiedag over drones in Mechelen

Drones zijn commercieel klaar voor de definitieve doorbraak en mogelijke toepassingen in de bouwsector zijn talrijk (zie ook Bouwkroniek van vrijdag 17 april 2015). Dit najaar worden in principe de wettelijke regels vastgelegd die zowel het privé-gebruik als de commerciële exploitatie van de minivliegtuigjes regelen. Dat biedt kansen, maar creëert ook uitdagingen, bv. inzake privacy. Gemeentebesturen en hulpdiensten zullen in de toekomst steeds vaker gebruik maken van drones. De technologie bewijst nu al zijn nut bij o.m. opsporingen, rampen en technische controles.

Op een praktijkgerichte studiedag die op 22 september plaatsvindt in Mechelen worden drones en andere luchtactiviteiten vanuit verschillende gezichtspunten bekeken. De nieuwe regelgeving wordt besproken, samen met de mogelijkheden en de knelpunten. Deze studiedag wil gemeenten over dit thema in contact brengen met de privésector en de academische wereld en wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) i.s.m. BeUAS (dronesector), de Vives Hogeschool, de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel.

Wat denken de verschillende actoren over het gebruik van drones' Staat de privacy van de burger vandaag op losse schroeven' Bestaan er wel spelregels voor drones en andere luchtactiviteiten' Mag de gemeente een afzonderlijk reglement maken voor luchtactiviteiten' Welke milieuvergunningen en geluidsnormen gelden' Welke drones zijn er op de markt en hoe gebruik je ze' Drones kunnen een meerwaarde hebben bij de inspectie van nutsleidingen, waaronder gasleidingen en hoogspanningsleidingen. Daarnaast hebben ze nuttige toepassingen voor geografische informatieverzameling (gis). Welke mogelijkheden zijn er en hoe gaat dat in zijn werk' Dit zijn slechts enkele onderwerpen die tijdens de studiedag aan bod komen.

Er zijn tevens drie workshops, waarbij de mogelijkheid wordt geboden zelf even met begeleiding een drone te besturen. Op een infobeurs kunnen bezoekers kennismaken met de technische aspecten. De studiedag heeft plaats op dinsdag 22 september van 9.30 u. tot 17 u. in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10 in Mechelen. Inschrijven kan tot 16 september via congrescentrum.vvsg.be. Informatie: willem.ceulemans@vvsg.be.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Slechtste fietspad van West-Vlaanderen wordt aangepakt

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters kondigt nieuwe, volledig afgescheiden fietspaden op de Veurnestraat/Pannestraat (N35) aan. In 2018 kreeg dat fietspad nog de betreurenswaardige titel ‘slechtste fietspad van[…]

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

Europees platform voor coatingonderzoek gestart

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

'We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden'

Federale Verzekering versterkt ondanks crisis het eigen vermogen

Federale Verzekering versterkt ondanks crisis het eigen vermogen