Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studiebureau Patrick Casier kiest voor Teccon

Gerelateerde onderwerpen :

,
Studiebureau Patrick Casier kiest voor Teccon

Patrick Casier van SPC.

Na dertig jaar geven Patrick Casier en Anne De Cort, zaakvoerders van Studiebureau Patrick Casier (SPC) uit Leuven, de fakkel door aan het managementteam van Landmeetbureau Teccon. De synergie tussen beide ondernemingen zorgt voor een nog sterker aanbod in de landmeetkunde met oog voor innovatie, deskundigheid en klantgerichtheid. Onder de vleugels van Teccon werkt SPC gewoon voort met de ambitie de beste te zijn in ondergrondse en bovengrondse metingen.

Het dertigjarige bestaan van SPC werd zopas gevierd in het stijlvolle kader van de Faculty Club in Leuven. Burgemeester Mohamed Ridouani en administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) spraken over het belang van geo-informatie en de langdurige samenwerking met SPC. Tijdens de receptie kregen de genodigden de kans om afscheid te nemen van Patrick en Anne en kennis te maken met het nieuwe management.
 
Patrick Casier en zijn echtgenote Anne De Cort.
 
Het Leuvense Studiebureau Patrick Casier is gespecialiseerd in geo-informatie. Het werd in 1989 opgericht door landmeter-expert Patrick Casier en startte met klassiek landmeetwerk en met de opmaak van de grootschalige basiskaarten. In 1995 werden deze activiteiten uitgebreid met het ondergronds opmeten van rioolstelsels. Deze metingen werden nadien nog aangevuld met debiet-, neerslag- en waterkwaliteitsmetingen.
 
Vandaag telt SPC twintig medewerkers en ligt de focus op bovengrondse en ondergrondse metingen, landmeetkunde en expertises. Bij vele opdrachten is er een overlapping tussen de verschillende domeinen. SPC levert hierbij een grote meerwaarde door de integratie van deze domeinen binnen één bedrijf.
 
Landmeetbureau Teccon, met kantoren nabij Gent, Antwerpen en Namen, biedt nu samen met SPC vanuit Leuven in de Vlaams-Brabantse regio landmeetkundige diensten aan. De samenwerking tussen beide firma’s zorgde de voorbije maanden al voor een boeiende kennisuitwisseling en een uitbreiding van het aanbod van SPC, onder andere met betrekking tot dronefotografie, 3D-laserscanning en grondradaronderzoek. 
 
Het team van Teccon telt ongeveer 50 landmeters en bestaat uit een gezonde mix van jonge enthousiastelingen en ervaren experts. Teccon wordt aangestuurd door drie zaakvoerders-landmeters-experts: Wouter De Maegt, Lieven De Croo en Bruno Van Bastelaere. Zij stonden in 2002 aan de wieg van Teccon en delen hun passie voor landmeten nog altijd met evenveel enthousiasme.

Testproject

Het nieuwe management van SPC zet in op de voortzetting en groei van de bestaande bovengrondse en ondergrondse activiteiten en op klantgerichte innovatieve projecten. Zo beschikt SPC intussen over een Gentse ploeg voor ondergrondse metingen in Oost- en West-Vlaanderen. Momenteel loopt een testproject voor de continue monitoring van debiet en neerslag via een Internet of Things-platform voor intelligent waterbeheer.
 
“Eind vorig jaar bereikte ik de pensioengerechtigde leeftijd en werd het tijd om het roer aan een jongere generatie over te laten. In april beslisten Teccon en SPC om samen te gaan. De hoofdredenen waren dat SPC volledig zelfstandig en op dezelfde wijze mits enige verbeteringen kon blijven voortwerken zoals vroeger met daarbij het grote voordeel dat er jongere bestuursleden en andere werkdomeinen bijkwamen zoals grondradar, laserscanning en drones die ons marktspectrum extra verruimen”, vertelde Patrick Casier in zijn toespraak.
 
“Toen Patrick polste naar onze interesse om zijn studiebureau over te nemen, hebben we daar niet heel lang moeten over nadenken. We kenden SPC als conculega’s bij diverse aanbestedingen, maar het was toch aangenaam om te ontdekken dat er heel wat raakpunten bleken te zijn en dat beide bureaus dezelfde visie konden dragen. Vandaag hebben we er een grote zus bijgekregen. Teccon, met kantoren nabij Gent, Antwerpen en Namen, kan nu samen met SPC in de Vlaams-Brabantse regio landmeetkundige diensten aanbieden”, zegt Wouter De Maegt van Teccon.
 
Wouter De Maegt van Teccon.
 
“Wie over goede en volledige plannen en kaarten beschikt kan juiste en gefundeerde beslissingen nemen. Sterke beleidsmakers hebben dat ondertussen heel goed begrepen. Dat is precies wat Teccon en SPC doen: goede plannen maken en betrouwbare geografische data aanleveren van de boven- en de ondergrond, in 2D of 3D, evenals landmeters- en opmetingsplannen die gemaakt worden met moderne opmetingstechnieken”, aldus Wouter De Maegt.
 
Ook de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani benadrukte tijdens zijn toespraak de belangrijke rol die SPC de voorbije 30 jaar speelde bij het in kaart brengen van de Leuvense boven- en ondergrond. “Het is informatie die onmisbaar is voor de leefbaarheid, de klimaatadaptatie en het ‘future proof’ maken van de stad”, aldus Ridouani.
 
De Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani.
 
Administrateur-generaal Ingrid Vanden Berghe van het NGI vertelde dat de samenwerking met SPC het NGI heeft aangezet tot een nauwere samenwerking met de private sector. Ze sprak over de kracht van geodata voor het nemen van betere beslissingen en het structureren van big data.

Offerte-aanvraag

De geschiedenis van SPC is onlosmakelijk verbonden met en ook wel te danken aan de stad Leuven en het Nationaal Geografisch Instituut. In 1988 schreef het Leuvense stadsbestuur een offerte-aanvraag uit voor het aanmaken van een grootschalige kaart van Leuven. Het toen nog kleine bedrijf van Patrick Casier wilde die uitdaging wel aangaan. De zaakvoerder trok naar zijn oude stagemeester, het Nationaal Geografisch Instituut, waarna ze zich samen inschreven. 
 
Dit gebeurde op het ideale moment: de toenmalige Vlaamse minister president Gaston Geens had het NGI gevraagd een objectencatalogus op te maken voor het aanmaken van grootschalige kaarten en de kwaliteitsnormen te bepalen. Nadien zou Leuven hiervoor de testcase worden. Eind december 1988 kreeg het NGI deze opdracht met Patrick Casier als onderaannemer. 
 
Dit was de grote sprong die uitmondde in de opstart van Studiebureau Patrick Casier in 1989. Het titatenproject kon twee jaar later worden opgeleverd en betekende voor SPC tevens de definitieve overstap van het gewone meetwerk als hoofdjob naar de grootschalige cartografie.
 
In 1995 kwam er nieuwe uitdaging bij voor SPC: het ondergronds opmeten van rioolstelsels. Deze job, die schijnbaar niets te maken heeft met een grootschalige kaart, heeft echter wel behoefte aan deze kaart voor het opmaken van een hydraulisch model. Deze ondergrondse metingen waren één van de eerste toepassingen in het GIS-gebeuren. 
 
Deze nieuwe afdeling werd opgericht dankzij Aquafin die Studiebureau Patrick Casier voorstelde om de hele rioolinfrastructuur van Leuven op te meten met de bedoeling om een hydraulisch model uit te bouwen van het volledige Leuvense grondgebied, met als resultaat een definitieve oplossing voor de vele overstromingsproblemen in Leuven. 
 
De rest is geschiedenis. Vandaag heeft SPC een groot deel van het afwateringsstelsel in Vlaanderen in kaart gebracht en voert het studiebureau nog steeds debietmetingen uit in heel Vlaanderen.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verzeker de burgerlijke aansprakelijkheid van uw bouwonderneming.

Publireportage

Verzeker de burgerlijke aansprakelijkheid van uw bouwonderneming.

Wat de aard en de omvang van het project ook is, de aansprakelijkheid van uw onderneming verzekeren, is noodzakelijk als voorzorgsmaatregel. Frédéric Appart, verantwoordelijke schadegevallen B.A. & zaakverzekeringen bij[…]

04/10/2022 |
Huurland zet in op elektrificatie van de huurvloot.

Publireportage

Huurland zet in op elektrificatie van de huurvloot.

Off-site en prefabricage: de manier om duurzamer, sneller, flexibeler en efficiënter te (ver)bouwen

Publireportage

Off-site en prefabricage: de manier om duurzamer, sneller, flexibeler en efficiënter te (ver)bouwen

Verzeker de zonnepanelen van uw bedrijfsgebouwen

Publireportage

Verzeker de zonnepanelen van uw bedrijfsgebouwen

Meer artikels