Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studie voor ondertunneling Gent Dampoort

Gerelateerde onderwerpen :

,
Studie voor ondertunneling Gent Dampoort

De Werkvennootschap heeft het ingenieursbureau Sweco aangesteld voor de studie en het ontwerp van de ondertunneling van Gent Dampoort, met inbegrip van de herinrichting van de stationsomgeving, de verlenging van tramlijn 4, de aanleg van de nieuwe tramlijn 7 en de volledige heraanleg van zes pleinen.

De verkeersknoop aan het station Dampoort in het noorden van Gent geldt al jaren als één van de gevaarlijkste punten in Gent én Vlaanderen. In september vorig jaar koos de Vlaamse overheid definitief voor een ondertunneling om de knoop te ontwarren. De Werkvennootschap, een afdeling binnen de Vlaamse overheid gespecialiseerd in complexe infrastructuurprojecten, werd aangesteld om het project op gang te trekken.

De studieopdracht ter waarde van 14,3 miljoen € zonder btw, is toegewezen aan Sweco. Vervat in de opdracht zitten tevens de studies rond de aanleg van 11,5 km tramlijn, inclusief de ondertunneling van de Heuvelpoort en de heraanleg van zes pleinen waaronder naast de Dampoort ook het Stapelplein en het Museumplein.

Projectmanagement

Sweco is vanuit haar multidisciplinaire expertise ook verantwoordelijk voor het projectmanagement, de flankerende studies en de technische bijstand, het stakeholdermanagement en de projectcommunicatie in samenwerkinng met Connect, en biedt ondersteuning tijdens de uitvoering. De volledige studie moet afgerond zijn in het voorjaar van 2024. De start van de werken is voorzien in 2027.

“Dit grootschalige project betekent goed nieuws voor de inwoners in en rond Gent. We gaan onveilige situaties ontwarren en zorgen voor een veel betere doorstroming van het verkeer. De ondertunneling van Gent Dampoort zal erg gericht bijdragen tot de stadvernieuwing rondom het station. We willen Gent Dampoort omvormen tot een duurzaam multimodaal knooppunt. Onze stedenbouwkundigen, civieltechnische teams en  verkeersspecialisten slaan de handen in elkaar en nemen de leefbaarheid, verkeersveiligheid en mobiliteit nauwgezet onder de loep”, zegt Erwin Malcorps, managing director van Sweco Belgium.

Verkeersveiligheid

De Vlaamse overheid hecht bij het project Dampoort een groot belang aan verkeersveiligheid en aan een doorgedreven multimodaliteit. Met de voorliggende studieopdracht tot ondertunneling wil ze niet enkel een antwoord bieden op de vaak gevaarlijke verkeerssituaties op en rond de Dampoort, ze toont evenzeer de duidelijke ambitie om mensen te ondersteunen in de overstap van de wagen naar het openbaar vervoer en de fiets.

Zo moet de Dampoort de functie van stedelijk ‘transferium’ krijgen: een plek waar alle vervoersmodi (auto, trein, bus, tram en fiets) op een gebruiksvriendelijke manier samenkomen. De geplande 11,5 km lange tramverbinding tussen het Neuseplein, aan de toekomstige Verapazbrug, en Sint-Denijs-Westrem biedt een antwoord op de lang aanslepende vraag naar een rechtstreekse lijn tussen het noorden en het zuiden van Gent. Met belangrijke haltes aan onder meer de stations van Gent Dampoort en Gent Sint-Pieters moet dit een essentiële hefboom worden in de modal shift op het Gentse grondgebied.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Meer artikels