Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studie voor aanleg tweede spoor op het traject van de IJzeren Rijn

Studie voor aanleg tweede spoor op het traject van de IJzeren Rijn

Foto: Martijn van der Putten

De Europese Unie zal een studie subsidiëren ter voorbereiding van de aanleg van een tweede spoor op de lijn 19 tussen Balen-Werkplaatsen en Neerpelt. Deze studie en de werken die ze voorbereidt maken deel uit van het grotere project om de IJzeren Rijn te heropenen. 
De Europese Commissie presenteerde aan de lidstaten de resultaten van de oproep voor projecten die op 24 april 2019 werd afgesloten. In het kader van deze oproep is een subsidie van 1,8 miljoen € toegekend aan Infrabel om een onderzoek uit te voeren met betrekking tot de spoorlijn 19 die de provincie Limburg doorkruist richting Nederland.
 
Deze studie, die in het eerste kwartaal van 2022 zal worden voltooid, heeft als doel de aanleg voor te bereiden van een tweede 13,3 km lang geëlektrificeerd spoor tussen Balen-Werkplaatsen en Neerpelt. Meer specifiek omvat deze studie alle technische analyses, het verkrijgen van de vergunningen en de realisatie van de milieu-impactstudies die nodig zijn om met de bouw van dit tweede spoor te beginnen.
 
De aanleg van dit tweede spoor zal de efficiëntie en robuustheid van de spoorverbindingen tussen de provincie Limburg en Antwerpen aanzienlijk verhogen. Dit project is een aanvulling op de elektrificatiewerkzaamheden van lijn 19 die momenteel aan de gang zijn en waarvoor in 2017 Europese financiële steun ter waarde van 18,5 miljoen € werd verkregen.
 
Op langere termijn maakt het project voor de aanleg van een tweede spoor tussen Balen-Werkplaatsen en Neerpelt ook deel uit van het project voor de heropening van de IJzeren Rijn, die toelaat de Belgische havens rechtstreeks te verbinden met het Ruhrgebied in Duitsland, via Nederlands grondgebied.
 
Het programma ‘Connecting Europe Facility - Transport’ is het financiële instrument dat het Europese beleid inzake vervoersinfrastructuur ondersteunt. Het is bedoeld om de grensoverschrijdende projecten te financieren, de knelpunten weg te werken en ontbrekende verbindingen op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-V) aan te leggen. Het programma richt zich ook op de projecten die de beperking van de milieueffecten beogen en de verbetering van de efficiëntie en de veiligheid van de verschillende vervoerswijzen.
 
Om Europese financiële steun te kunnen genieten, moeten de kandidaten reageren op de projectoproepen die de Europese Commissie uitschrijft. De subsidieaanvragen moeten verplicht gevalideerd worden door de betrokken lidstaten.
 
In België moeten, naargelang het type van project, de subsidieaanvragen hetzij bij de fod Mobiliteit en Vervoer, hetzij door de gewesten gevalideerd worden. De fod Mobiliteit is onder andere verantwoordelijk voor de validering van de subsidieaanvragen bettreffende de spoorwegprojecten.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Hyperloop van Brussel naar Schiphol?

Hyperloop van Brussel naar Schiphol?

Met een hyperloop-netwerk zouden grote hoeveelheden goederen op 21 minuten van Brussel naar Schiphol (zowat 200 km) getransporteerd kunnen worden. “Van Brussel naar Schiphol, een traject waar je vandaag in het beste geval net geen twee uur[…]

Merelbeke investeert in duurzaam wagenpark

Merelbeke investeert in duurzaam wagenpark

Suez zet tien elektrische Renault-trucks in voor afvalinzameling

Suez zet tien elektrische Renault-trucks in voor afvalinzameling

Opel introduceert elektrische Movano

Opel introduceert elektrische Movano

Meer artikels