Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studie naar alternatieve verloning

Gerelateerde onderwerpen :

Studie naar alternatieve verloning

© ©Sergey Nivens - stock.adobe.com

Voor werknemers vormt een onmiddellijk besteedbaar inkomen de basis van elk verloningspakket. Dit omvat uiteraard een maandelijks basissalaris, maar de werkgever kan daarbovenop ook nog heel wat voordelen toekennen. Bekende alternatieve verloningspraktijken zijn maaltijdcheques, aanvullende verzekeringen, aandelen of opties, en voordelen zoals een zogenaamde bedrijfswagen.

De samenstelling van een competitief en aantrekkelijk loonpakket maakt integraal deel uit van elk modern hr-beleid. Vandaag bevat het loonpakket dus niet alleen het (basis)maandloon, maar ook andere voordelen onder de vorm van bijkomende vergoedingen, premies of tussenkomsten in geld, hetzij in natura. Het hr-beleid inzake loonpakketten evolueert echter zeer snel.

De fod Sociale Zekerheid (DG BeSoc) bestelde daarom een actuele inventaris van de klassieke en de meer alternatieve componenten van het hedendaagse verloningspakket. Daarnaast wilde men inzicht krijgen in het belang en de verspreiding van de diverse alternatieve verloningspraktijken, zowel tussen de diverse categorieën van werknemers als in de sectoren van de Belgische economie. De opdracht werd aan SD Worx gegund, die hiervoor samenwerkte met de Antwerp Management School (AMS).

Er werd een steekproef afgenomen uit de loonberekeningen voor het kalenderjaar 2018 in de SD Worx-databank . Die bevat maandelijks meer dan 1 miljoen loonberekeningen voor 58.000 verschillende organisaties. Er werd rekening gehouden met een aantal filters, zowel op organisatie- als op werknemersniveau. Enkel bedrijven die toestemming gaven om hun gegevens te gebruiken voor statistische rapportering kwamen in aanmerking. De tweede onderzoeksopdracht bouwde voort op deze bevindingen en beoogde de raming van de gemiddelde en geaggregeerde bedragen voor de verschillende verloningsvormen waarvoor dit relevant en mogelijk was. Meer bepaald: de voordelen inzake bellen en surfen, maaltijdcheques, aanvullende kinderbijslag, terugbetaling woon-werk (eigen vervoer en openbaar vervoer), privégebruik van bedrijfswagens, een fietsvergoeding, aandelen of warrants, winstpremies en ecocheques.

Een alternatief voordeel (bellen en surfen) is onderworpen aan gewone sociale zekerheidsbijdragen, andere voordelen (privégebruik bedrijfswagen, winstpremie en niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (CAO 90) zijn dan weer onderworpen aan solidariteitsbijdragen of bijzondere bijdragen. Alle waarden in het verslag van dit tweede onderzoek zijn een uitdrukking van het aantal euro’s dat een bepaald alternatief voordeel heeft op jaarbasis. Een uitzondering is de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Sommige alternatieve voordelen zijn berekend op forfaitaire basis. Deze stemmen bijgevolg niet volledig overeen met de reële economische waarde van het voordeel.

Ook de populatie werd afgebakend: de extrapolatie is enkel van toepassing op de loontrekkenden onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid in de privésector (doelpopulatie: 2.900.550). Deze studie geeft dus geen inzicht in het exacte voorkomen van alle alternatieve verloningsvormen of de totale waarde van het inkomen van elke Belgische inwoner.

De volledige studie is beschikbaar via deze link.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Billijk loonakkoord voor arbeiders bouw'

'Billijk loonakkoord voor arbeiders bouw'

Werkgevers en vakbonden bereikten zopas een loonakkoord voor de 147.000 arbeiders in de bouw. Dat akkoord bevat een loonsverhoging van 0,4%, geen retroactieve loonsverhoging, het begin van een aanvullend pensioen voor de bedienden vanaf 1[…]

Economische toekomstvoorspellingen voor de wereldwijde bouw

Economische toekomstvoorspellingen voor de wereldwijde bouw

Acht arrestaties in onderzoek naar sociale dumping

Acht arrestaties in onderzoek naar sociale dumping

Bouwunie: geen sectormiddelen om baaldagen te betalen

Bouwunie: geen sectormiddelen om baaldagen te betalen

Meer artikels