Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studie gepland voor toegang tot wetenschapspark Leuven Noord

Gerelateerde onderwerpen :

,
Studie gepland voor toegang tot wetenschapspark Leuven Noord

© Copyright 2014

De stad Leuven wil in samenwerking met de KU Leuven en de NMBS de site Leuven Noord ontwikkelen. Dat terrein bestaat uit het spoorwegplateau tussen de Eenmeilaan in Kessel-Lo, de spoorweg, de stelplaats van De Lijn en de autosnelweg E314.

Het tweede ruimtelijk structuurplan Leuven transformeert de site tot een wetenschapspark, waar ook logistieke bedrijven en spin-offs zich kunnen vestigen. Er is ook een grote pendelparking gepland. Om dit alles te kunnen realiseren is een vlotte en veilige verbinding met de E314 via het Vuntcomplex een cruciale voorwaarde.

In antwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Karin Brouwers, laat minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters weten dat er toch geen tijdelijke ontsluitingsweg zal komen en dat ze prioritair zal inzetten op de realisatie van een definitieve en rechtstreekse ontsluiting met de E314. Daamee draait ze de beslissing terug van de vorige minister van mobiliteit Ben Weyts, die wel koos voor een tijdelijke ontsluitingsweg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal nog dit jaar een studiebureau aanstellen om de bestaande ontwerpplannen voor deze knoop verder uit te werken tot volwaardige uitvoeringsplannen en voorziet hiervoor een bedrag 1,8 miljoen €.

Reeds in april 2001 werd voor de ontsluiting van Leuven Noord een raamovereenkomst gesloten tussen de stad Leuven, het Vlaams Gewest, De Lijn, NMBS en De Vlaamse Waterweg. Vele infrastructuurwerken werden in de loop der jaren gerealiseerd zoals de herstructurering van de Aarschotsesteenweg en de nieuwe Schuiteniersbrug met de gekoppelde afschaffing van afrit 19 op de E314.

Voor de ontsluiting van een enclave aan de Wilselsesteenweg werd een tunnel gegraven onder de E314.
“De kers op de taart van dit grote project wordt een degelijke ontsluiting van het toekomstige wetenschapspark en de pendelparking.

Het is goed dat de minister afstapt van een dure tijdelijke weg met een problematische verkeersafwikkeling tot gevolg in de omgeving van het druk bewoonde Kesseldal en Wilsele. De keuze voor een definitieve, rechtstreekse ontsluiting van op de E314 is zonder meer toekomstgericht. Na meer dan twinntig jaar komen er eindelijk concrete plannen voor de volledige realisatie van het Vuntcomplex”, zegt Karin Brouwers.

In de in 2021 afgeronde studie werd een tijdelijke ontsluitingsweg naar het Wetenschapspark onderzocht, in afwachting van een volledige heraanleg van het Vuntcomplex. In kader van deze studie voor de ontsluiting van het wetenschapspark Leuven Noord werden enkele scenario’s ontworpen. Verkeerssimulaties tonen echter een problematische verkeersafwikkeling aan in het volledige gebied, zowel op de snelweg als op het onderliggende wegennet.

Bovendien toonde de studie aan dat het aanleggen van een tijdelijke ontsluitingsweg een aanzienlijke investeringskost met zich meebrengt, terwijl in elk scenariode tijdelijke ontsluitingsweg terug opgebroken moet worden bij de aanleg van het volledige Vuntcomplex. Dit is zonde van de middelen en de tijd.

“Op basis van deze informatie heb ik beslist om prioritair in te zetten op de realisatie van het volledige Vuntcomplex en niet langer te werken met een tijdelijke situatie. Dit is een recente beslissing die al besproken werd met het lokale bestuur. Omdat er niet langer gewerkt zal worden aan een tijdelijke ingreep, is de eerder voorgestelde planning niet meer relevant. Het AWV zal in 2022 een studiebureau aanstellen om de bestaande ontwerpplannen voor deze knoop verder uit te werken tot volwaardige uitvoeringsplannen”, aldus minister Peeters.

De eerste uitvoeringsmiddelen voor de realisatie van dit project zullen meegenomen wordt in het licht van de meerjareninvestering. De kostprijs voor de realisatie van het Vuntcomplex zal tijdens het ontwerpproces gedetailleerd worden uitgewerkt. De studie zal ook moeten uitwijzen of er onteigeningen nodig zijn. Het AWV ontwerpt en realiseert het Vuntcomplex inclusief de aansluiting voor de ontsluitingsweg naar het Wetenschapspark. De ontsluitingsweg zelf wordt door andere partijen aangelegd.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Vergunning voor verbinding Jules de Trooz in Brussel

Urban.brussels levert een vergunning af aan Brussel Mobiliteit voor de bouw van een verbinding voor voetgangers en fietsers onder de brug aan Jules de Trooz. Met deze onderdoorgang komt er een alternatief voor een druk kruispunt en wordt de[…]

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Definitief ontwerp Antwerpse Schuttershofstraat goedgekeurd

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Groen licht voor bouw ecoduct Hallerbos

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Werken aan Borsbeeksebrug in Berchem gestart

Meer artikels