Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studie fietssnelweg Aarschot-Testelt

Het studiebureau Evolta organiseerde onlangs de startvergadering voor de studie van de fietssnelweg Aarschot-Testelt. De steden Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem werken samen aan dit dossier, dat subsidies ontvangt van de provincie Vlaams-Brabant.

Fietssnelwegen vormen kwaliteitsvolle fietsverbindingen tussen twee attractiepolen, die een soort van 'overtreffende trap' vormen van de gewone fietsinfrastructuur. Ze zetten nog sterker in op een aangename en vlotte fietsrit zonder onnodige vertragingen, stops of hindernissen.

Alternatief

Fietssnelwegen verbinden woon- en werkkernen die op een fietsbare afstand (15 tot 20 km) van elkaar liggen. Ze vormen dan ook een prima alternatief voor woon-werkverplaatsingen met de auto of het openbaar vervoer, waarvan ook recreatieve fietsers en de schoolgaande jeugd gebruik kunnen maken.

Om zoveel mogelijk fietsers aan te trekken, moeten fietssnelwegen een degelijke kwaliteit bieden. Ze zijn gestrekt, verkeersluw of verkeersvrij. Voor de keuze van het traject, het ontwerp en de aanleg geldt een 'kwaliteitssprong' t.o.v. de gewone fietsinfrastructuur.

Kwaliteitseisen

De provincie Vlaams-Brabant subsidieert steden en gemeenten die een fietssnelweg aanleggen die voldoet aan de kwaliteitseisen. De fietssnelweg Aarschot-Testelt bestrijkt een tracé van 8 km dat volledig gesubsidieerd wordt door de provincie. Om te komen tot een echte fietssnelweg (4 m breed, minimale hellingen, voldoende grote bochtstralen, ') moeten verschillende knelpunten aangepakt worden. De stad Aarschot hoopt eind 2016 met de uitvoering te kunnen starten zodat de werkzaamheden eind 2017, begin 2018 voltooid zijn.

Vóór het zover is, wacht echter nog heel wat studiewerk om tot een kwaliteitsvol eindresultaat te komen. De stad Aarschot is alvast gemotiveerd om dit project tot een goed eind te brengen i. s.m. de stad Scherpenheuvel-Zichem, de provincie Vlaams-Brabant en de andere betrokken partijen waaronder de Fietsersbond, het Agentschap voor Natuur en Bos, Infrabel en de NMBS. - JL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

Definitief ontwerp voor publieke ruimte Antwerpse Slachthuiswijk

De stad Antwerpen keurde het definitieve ontwerp goed voor de eerste fase van de publieke ruimte van de Slachthuiswijk. Autoluwe speel-, sport- en ontmoetingsruimtes zullen de nieuwe en bestaande delen van de wijk aan Antwerpen-Dam[…]

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

872.000 euro voor Oost-Vlaamse plattelandsprojecten

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Kapitaalsverhoging voor Home Invest Belgium

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse

Eerste gebouwen klaar in Businesspark Rameis in Overijse