Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Studie buisleidinginfrastructuur in North Sea Port

Gerelateerde onderwerpen :

,
Studie buisleidinginfrastructuur in North Sea Port

In het havengebied North Sea Port start een onderzoek naar de mogelijke uitrol van een grootschalige buisleidinginfrastructuur. Die leidingen zijn van belang om de CO2-uitstoot in het grensoverschrijdende havengebied te verminderen en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken.Het onderzoek ‘Clean Underground Sustainable Transport’, of kortweg CUST-project, is een gezamenlijk initiatief van North Sea Port, de stad Gent, Smart Delta Resources, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen, de provincie Zeeland en de Nederlandse ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Het onderzoek loopt tot 30 juni 2019.

Als het havengebied North Sea Port in de toekomst een aantal grensoverschrijdende projecten op poten wil zetten om CO2 te transporteren en een alternatieve bestemming te geven, dan is een grootschalige buizeninfrastructuur noodzakelijk. De leidingen kunnen ook gebruikt worden om waterstof te verdelen of om bijvoorbeeld de restgassen van ArcelorMittal in te zetten als grondstof voor Dow Chemical (Steel2Chemicals).

Die ingrepen faciliteren de CO2-reductie bij energie-intensieve bedrijven en versterken de industriële symbiose, essentieel om de gezamenlijke klimaatambities en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Daarom onderzoekt het CUST-project de komende maanden de haalbaarheid, de vormgeving en de uitrol van die mogelijke buizeninfrastructuur in het havengebied North Sea Port.

Er wordt verwacht dat een dergelijke buizeninfrastructuur tevens een positieve impact zal hebben op de leefbaarheid van de havenregio, want hoe meer transport via de leidingen, des te minder vervoer over de weg en het water moet gebeuren. Daarnaast zal dit grootse netwerk aan buisleidingen ook nieuwe bedrijven aantrekken en de concurrentiepositie van de bestaande industrie versterken, wat tot extra werkgelegenheid kan leiden.

Het CUST-project sluit aan bij de ambities van de verschillende partners die het onderzoek ondersteunen. Het past in het Strategisch Plan van North Sea Port en maakt deel uit van de ‘Roadmap towards a climate neutral industry in the Delta Region’ van Smart Delta Resources. Zeeland en Vlaanderen zetten de komende jaren sterk in op het terugdringen van de CO2-uitstoot, om zo de klimaat- en energietransitie vorm te geven.

De studie, die door North Sea Port zal worden aanbesteed, heeft een begroting van 175.000 €, die met bijdragen van de betrokken partners wordt gefinancierd. De voorlopige gunning van de verkenning ging naar een consortium van Royal HaskoningDHV, CE Delft, Sitech en M-Tech. Voor de studie wordt een klankbordgroep met relevante stakeholders opgezet. Hieraan zullen bedrijven zoals ArcelorMittal, Zeeland Refinery, Dow Chemical, Engie, Gasunie en LS Ned deelnemen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Bouwvakkers mogen opnieuw samen in camionette zitten

Voortaan kunnen de bouwcamionettes terug op volle capaciteit gebruikt worden. Schermen tussen de inzittenden zijn niet langer nodig, mondmaskers wel. Deze versoepeling van de coronamaatregelen voor het collectief vervoer werd reeds eerder[…]

10/09/2021 | BouwunieCorona
Verkeerslichten geven voorrang aan Gentse en Antwerpse trams

Verkeerslichten geven voorrang aan Gentse en Antwerpse trams

Oplossing voor kabelproblemen bij elektrisch laden van auto's

Oplossing voor kabelproblemen bij elektrisch laden van auto's

Antwerpen maakt tien schoolomgevingen verkeersveiliger

Antwerpen maakt tien schoolomgevingen verkeersveiliger

Meer artikels