Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stroomversnelling nodig voor energieomslag

Stroomversnelling nodig voor energieomslag

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein wil dat de betrokkenen uit de energiesector een tandje bijsteken om de beloofde energiedoelstellingen te halen. Anderhalf jaar geleden ondertekenden 46 milieuorganisaties, werkgevers, vakbonden en lokale overheden een engagementsverklaring waarin ze beloofden mee te werken om de energietransitie in een hogere versnelling te schakelen. Tommelein vindt dat die engagementen tot dusver nog te weinig worden omgezet in concrete actie.

Door zich te engageren voor het project ‘Stroomversnelling’ beloofden alle betrokkenen mee te werken aan een Vlaamse energievisie en de toepassing ervan. Sinds mei dit jaar ligt de Vlaamse visie op tafel. “Maar in de uitvoering moeten we dringend een versnelling hoger schakelen; het kan en het moet beter’, zegt Bart Tommelein.

Een ruime meerderheid van onze steden en gemeenten hebben het burgemeestersconvenant ondertekend en zetten in op energie-efficiëntie, gaan over op ledverlichting en renoveren sociale woningen. Vaak gaan die plannen echter nog niet ver genoeg. “De lokale overheden zouden nog systematischer kunnen investeren in hernieuwbare energie. Ze hebben de perfecte schaal om projecten te groeperen. Bovendien hoeven ze dat niet allemaal zelf te doen. Ze kunnen een ervaren energiepartner onder de arm nemen en samen de burger overtuigen om mee te investeren”, aldus Tommelein.

Hij spoort ook de Vlaamse en federale overheid aan. “We kunnen niet van burgers en bedrijven verwachten dat ze in actie schieten als we dat zelf niet doen. Op elk overheidsgebouw waar het kan moeten zonnepanelen komen. Indien een locatie voor een windmolen niet haalbaar is, kunnen overheden zelf op zoek gaan naar waar het wél kan: langs autostrades, op industrieterreinen, in de buurt van luchthavens,…”, vindt de minister.

Landgenoten investeren vandaag volop in hernieuwbare energie. Uit de jongste cijfers blijkt dat burgers 304.000 zonnepaneleninstallaties op hun daken hebben liggen, goed voor 1,4 GW. Dat is meer dan de helft van het totale geïnstalleerde vermogen in Vlaanderen, dat vandaag net geen 2,5 GW bedraagt. Maar in energie-efficiëntie investeren burgers te weinig. Hoewel negen op de tien Vlamingen energiezuinigheid belangrijk vindt, presteert zes op de tien woningen onvoldoende.

Bij bedrijven zien we een omgekeerde beweging. Inzake energie-efficiëntie hebben de energie-intensieve bedrijven de voorbije jaren grote stappen gezet. Maar de investeringen van de bedrijven in hernieuwbare energie blijven achter. “Daarom passen we de steunmaatregelen aan vanaf april. We rekenen erop dat die resulteren in nieuwe grote projecten, want dit jaar kwamen er tot nu toe slechts 123 middelgrote pv-installaties bij en geen enkele echt grote installatie”, aldus Tommelein.

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

VCB steunt omvorming van woonbonus tot klimaatbonus

VCB steunt omvorming van woonbonus tot klimaatbonus

De milieubewegingen hebben als eerste punt in hun klimaatbeleid voorgesteld om de woonbonus te hervormen tot een klimaatbonus. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) onderschrijft dit principe. De woonbonus is nu ook van toepassing voor de aankoop[…]

Meer dan één nieuwe woning op de tien is nu van hout

Meer dan één nieuwe woning op de tien is nu van hout

S-peil maakt bouw van nieuwe woningen duurder

S-peil maakt bouw van nieuwe woningen duurder

Green Deal leidt bouw binnen in tijdperk van de circulaire economie

Green Deal leidt bouw binnen in tijdperk van de circulaire economie

Meer artikels