Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Bouwwerven veroorzaken nog te vaak onnodig een daling van het grondwaterpeil en laten nog teveel water rechtstreeks wegvloeien in de riolering, ook als er alternatieven beschikbaar zijn. 

Ondanks initiatieven van de bouwsector en de lokale regels van verschillende gemeentebesturen, wordt nog teveel werfwater verspild. Daarom grijpt de Vlaamse regering nu in door haar milieuwetgeving te verstrengen. 
 
Lozen van water in de riolering wordt onder meer uitgesloten wanneer er een oppervlaktewater of hemelwaterafvoer is binnen 200 m van de bouwwerf. Minimale onttrekking, waterinfiltratie en -hergebruik worden grotendeels de regel bij bemalingen. 
 
Daarmee wordt één van de regelgevende Blue Deal-ingrepen in de praktijk gebracht. Vlaanderen gaat lokale besturen ook opleiden en informeren over de handhaving ervan.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Meer geld voor asbestverwijdering in scholen

Vlaanderen maakt 5,5 miljoen euro vrij om asbestafbouw bij scholen en welzijnsinstellingen te versnellen. Daarmee zal in 165 scholen en 190 zorginstellingen effectief asbest kunnen verwijderd worden. Bij honderden andere instellingen kunnen ook[…]

12/08/2022 | AsbestVlaamse Regering
Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Leidraad voor kleinschalige woonconstructies

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Indaver moet strengere lozingsnormen handhaven

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Vlaanderen verplicht regenwaterputten bij renovatie

Meer artikels