Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Striktere regels voor werfwater definitief goedgekeurd

Bouwwerven veroorzaken nog te vaak onnodig een daling van het grondwaterpeil en laten nog teveel water rechtstreeks wegvloeien in de riolering, ook als er alternatieven beschikbaar zijn. 

Ondanks initiatieven van de bouwsector en de lokale regels van verschillende gemeentebesturen, wordt nog teveel werfwater verspild. Daarom grijpt de Vlaamse regering nu in door haar milieuwetgeving te verstrengen. 
 
Lozen van water in de riolering wordt onder meer uitgesloten wanneer er een oppervlaktewater of hemelwaterafvoer is binnen 200 m van de bouwwerf. Minimale onttrekking, waterinfiltratie en -hergebruik worden grotendeels de regel bij bemalingen. 
 
Daarmee wordt één van de regelgevende Blue Deal-ingrepen in de praktijk gebracht. Vlaanderen gaat lokale besturen ook opleiden en informeren over de handhaving ervan.
 
OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

Eerste Vlaamse Betonakkoord is een feit

De bouwsector lanceert het eerste Vlaamse Betonakkoord, waaraan de voorbije twee jaar naar Nederlands voorbeeld werd gewerkt. Omdat primaire grondstoffen schaarser worden en de klimaatambities moeten worden opgeschroefd, is dit een cruciale stap[…]

06/12/2022 | MilieuActueel
Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Antwerpen koopt tweede deel Ferrarisbos in Wilrijk

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Vlaanderen en Aquafin investeren in vijf afvalwaterzuiveringsprojecten

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Antwerpen haalt ruimschoots CO2-doelstellingen 2020

Meer artikels