Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Strijd tegen sociale dumping mag niet stilvallen

Strijd tegen sociale dumping mag niet stilvallen

Uit recente cijfers van o.m. de Nationale Bank blijkt dat de tewerkstelling in de bouwsector het voorbije kwartaal weer gestegen is na een jarenlange scherpe val. Ook de VDAB meldt dat het aantal vacatures in de bouw boven het peil van de voorbije drie jaar ligt. Een analyse door de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) toont echter aan dat er geen positieve trendbreuk is voor bouwarbeiders. Hun tewerkstelling staat nog altijd onder zware druk van buitenlandse firma's die arbeidskrachten naar hier detacheren. De beroepsvereniging roept de overheid op om op alle niveaus te blijven optreden tegen de sociale dumping van deze buitenlandse arbeiders.

Het relatief hoge aantal vacatures vergeleken met de jongste jaren is volgens de VCB wellicht te wijten aan twee factoren: de jaarlijkse uitstroom in bouwbedrijven is hoog en er bestaat dus altijd een vervangingsvraag. Daarnaast maken de statistieken van de VDAB geen verschil tussen vacatures voor arbeiders en bedienden. Door de technische en technologische vooruitgang in de bouw en door de toenemende complexiteit van bouwprojecten stijgt de vraag naar deze laatsten al enige tijd.

Maar voor de arbeiders bevatten de statistieken van de paritaire fondsen van de bouw geen goed nieuws. Ze tonen een daling van de tewerkstelling in Vlaanderen, ook in 2016. In juni dit jaar lag ze opnieuw 1% lager dan een jaar eerder. Tussen begin 2015 en midden 2016 gingen iets meer dan 2.300 banen voor Vlaamse bouwvakkers verloren. Dat is vergelijkbaar met de sluiting van een grote autofabriek. Sinds begin 2012 verdwenen er 11.000 jobs voor bouwarbeiders bij Vlaamse aannemers.

Andere gegevens laten zien dat bouwbedrijven voor een gelijke hoeveelheid activiteit steeds minder lokale arbeiders nodig hebben. Er is sprake van een vervanging van lokale arbeidskrachten door buitenlanders die naar hier gedetacheerd worden. Vaak gaat dit gepaard met regelrechte sociale dumping. Deze zet zoveel druk op de prijzen dat Vlaamse aannemers dreigen weggeconcurreerd te worden indien ze alleen met lokale arbeidskrachten werken.

Verschroeiende concurrentie

De VCB vreest dat de schijnbaar positieve evolutie van de tewerkstelling de indruk wekt dat de Vlaamse bouw de verschroeiende concurrentie met buitenlandse firma's verwerkt heeft. De tewerkstelling voor arbeiders blijft echter precair. 'Er is geen ruimte voor zelfgenoegzaamheid. De Vlaamse overheden moeten de strijd tegen sociale dumping blijven voeren en zelfs nog opvoeren', vindt de beroepsvereniging.

Het Vlaamse Gewest heeft op dat vlak al initiatieven genomen voor zijn overheidsopdrachten, maar er is ook nog bewustmaking nodig bij de steden en gemeenten. Positief in dit opzicht is de recente nota van het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten. Die legt uit hoe lokale besturen eisen kunnen opleggen aan bouwbedrijven die sociale dumping en unfaire concurrentie tegengaan.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlof ... in onze eigen hof

Verlof ... in onze eigen hof

Tijd om uit te rusten! Niks moet, niksen mag! Wij nemen een korte pauze van 19/07 t.e.m. 08/08! Op 09/08 zijn we er weer! Blijf gezond, hou het veilig en vooral: geniet ervan! Team Bouwkroniek  

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

'Virtual reality zal het meeste impact hebben op de bouwsector'

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Half augustus begint aanleg rotonde Tongersesteenweg in Lanaken

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen

Dendermonde wil toekomst vestinggordel veiligstellen