Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Strijd tegen illegale elektriciens

Gerelateerde onderwerpen :

, ,

Strenge controles en een nieuwe app moeten helpen om de sociale fraude met Oost-Europese elektriciens aan te pakken. Na het plan voor eerlijke concurrentie in de bouw- en de transportsector hebben staatssecretaris voor Bestrijding van de Sociale Fraude Philippe De Backer (Open Vld) en minister van Middenstand, Zelfstandigen en Kmo's Willy Borsus (MR) samen met de sociale partners van de paritaire koepelorganisatie Volta ook eenzelfde plan voor de elektrotechnische sector uitgewerkt. Dat moet ervoor zorgen dat bij detacheringen van elektriciens alle vereisten inzake sociale bijdragen en loon- en arbeidsvoorwaarden correct worden nageleefd.

Detacheringen naar België zijn de voorbije vier jaar met 76% toegenomen. Alleen al in de Belgische elektriciteitssector verdwenen in twee jaar tijd 1.047 banen; dat is 4% van de tewerkstelling in deze sector of twee jobs per dag. In de sector zijn ongeveer 35.000 mensen en 8.000 zelfstandigen aan de slag. De grote instroom van vaak illegale buitenlandse arbeidskrachten zorgt volgens de staatssecretaris voor misbruik van de Europese detacheringsregels.

Extra maatregelen

Om eerlijke concurrentie te waarborgen moeten de bestaande Europese en Belgische regels voor alle spelers worden toegepast. Door een aantal structurele maatregelen van de regering (de indexsprong, de tax shift, ') daalt de loonkost. Toch besliste de regering nog over een extra pak maatregelen ter bevordering van de eerlijke concurrentie. Zo komen er 96 extra inspecteurs om bouwwerven beter te kunnen controleren; de aanwerving is bezig. De mogelijkheden van het aangiftesysteem Limosa, waarin gedetacheerde werknemers en zelfstandigen vooraf gemeld moeten worden, zijn ook uitgebreid: bouwbedrijven moeten het Europese btw-nummer toevoegen, tegen eind dit jaar moet ook minstens een werfadres gemeld worden en de geldigheid wordt beperkt tot drie maanden.

Bij openbare aanbestedingen wil De Backer de keten van onderaannemers beperken tot hoogstens twee schakels per specialisme (elektriciteitswerken, schilderwerken, '). De vereiste van erkenning als aannemer zal eveneens gelden voor onderaannemers. De Backer en Borsus willen ook nagaan hoe ongeoorloofd lage prijzen kunnen worden geweerd. Op bouwwerven wordt een identiteitscontrole ingevoerd voor zowel Belgen als buitenlanders, zoals dat ook al het geval is voor de bouwbedrijven.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zal tegen begin 2017 ook een app 'correcte ondernemer' ontwikkelen, waarmee je als Belgische aannemer in één oogopslag kan zien of buitenlandse aannemers of werkkrachten met alles in orde zijn. Daarnaast komt er tegen eind dit jaar ook een wettelijk kader voor een sectorale construbadge, in overleg met de sociale partners. Er wordt ook gewerkt aan de herziening van de wet op de arbeidsrelaties en er komt een informatietabel met de loongegevens per uur voor een aantal looncategorieën, voor de tien lidstaten die het grootste aantal gedetacheerde werknemers uitzenden naar ons land en die lagere loonkosten hebben dan België.

'Uit contacten met Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en andere landen kunnen we alleen maar vaststellen dat België zeer ver staat inzake fraudebestrijding met elektronische tools zoals Limosa en Checkin@work. Tegen 2021 voorspelt het Planbureau een stijging van de omzet in de bouwsector. Laten we ervoor zorgen dat dit jobs creëert voor onze ondernemingen en voor Belgische werknemers', besluiten staatssecretaris De Backer en minister Borsus.

Sterk signaal

Voor Volta is het plan voor eerlijke concurrentie een eerste stap in de goede richting en een sterk signaal voor de sector. Alleen maatregelen op nationaal en op Europees niveau kunnen volgens Volta de druk op de bedrijven helpen verminderen.

Volta is de nationale paritaire koepelorganisatie van drie dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector. De entiteiten van Volta zijn Vormelek, het centrum voor beroepsopleiding en vorming in de elektrotechnische sector, Tecnolec, het technologisch kenniscentrum, en FBZ, het Fonds voor Bestaanszekerheid. Volta vertegenwoordigt zowel de werkgeversfederaties van de elektrotechnische sector (Eloya, Fedelec, FEE en Nelectra) als de werknemersorganisaties (ABVV-metaal, ACV-CSC Metea en MWB-FGTB).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Ingenieurs blijven erg gegeerd op de arbeidsmarkt

Uit de halfjaarlijkse jobindex van het internationale rekruteringskantoor Robert Walters blijkt dat het totaal aantal vacatures in België in het voorbije half jaar met 63% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral[…]

17/08/2022 | Sociaal
Meer starters in de bouw sinds afschaffing vestigingswet

Meer starters in de bouw sinds afschaffing vestigingswet

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Hoge kosten doen kmo’s vrezen voor rendabiliteit

Daikin schoolt hvac-installateurs om tot warmtepompinstallateurs

Daikin schoolt hvac-installateurs om tot warmtepompinstallateurs

Meer artikels