Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Strenger S-peil wordt een jaar uitgesteld

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Strenger S-peil wordt een jaar uitgesteld

Het S-peil, dat de energie-efficiëntie van de buitenschil van een nieuwbouwwoning aanduidt, wordt volgend jaar niet strenger. De Vlaamse regering stelt de nieuwe norm uit tot 2022. Bouwunie reageert tevreden op die beslissing. De beroepsvereniging verwacht dat nieuwbouwwoningen door de invoering van een strenger S-peil 5 tot 10% duurder zullen worden.
Sinds 2018 bestaat er naast het E-peil ook het S-peil waaraan alle nieuwbouwwoningen moeten voldoen. Het E-peil meet de energiezuinigheid van de woning en mag maximaal 30 bedragen. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger de woning.
 
Het S-peil of 'schilpeil' drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit, zoals het Het E-peil meet de energiezuinigheid van de woning en mag maximaal 30 bedragen. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger de woning. , de buitenmuren en de vloer. Het vat alle energetische kwaliteiten van de buitenschil (zowel de winsten als de verliezen) samen tot één getal. Het zegt hoe goed de schil bestand is tegen koude winterdagen, maar ook of er genoeg zonnewering is op hete zomerdagen en of de woning een efficiënte vorm heeft. Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe kleiner de warmteverliezen. Hoe lager het S-peil, hoe beter. Het S-peil mag maximaal 31 bedragen.
 
Vanaf 1 januari 2021 zou het S-peil verlaagd worden van 31 naar 28. Dat plan wordt uitgesteld tot 2022 omdat architecten volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir nog te weinig vertrouwd zijn met het nieuwe S-peil. Er volgen eerst nog een nieuwe analyse en een evaluatie door het Vlaams Energieagentschap.
 
Bouwunie is tevreden dat de Vlaamse regering de strengere regels voor de energie-efficiëntie van nieuwbouw met een jaar uitstelt. Uit een eerdere rondvraag van de beroepsvereniging blijkt dat nieuwbouwwoningen door die maatregel 5 tot 10% duurder zullen worden omdat voor het behalen van de nieuwe norm extra in isolatie geïnvesteerd moet worden.
 
“Het is goed dat Vlaamse regering besliste om het S-peil eerst grondig te evalueren alvorens het te verstrengen. Wij zijn hiervoor al langer vragende partij en hebben in februari het uitstel nog bepleit tijdens een overleg met de regering. Met een strenger S-peil zullen nieuwbouwwoningen extra zonnewering, extra isolerende beglazing en duurdere isolatiematerialen nodig hebben. Het wordt dan voor bepaalde vrijstaande huizen zeer moeilijk om deze isolatienorm te halen“, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens van Bouwunie.
 
“Uit onze bevraging blijkt dat door die strengere normen bouwen duurder zal worden. Mensen worden verplicht om hun budget te spenderen aan duurdere spouwisolatie, drievoudige beglazing en dubbele dakisolatie. Hierdoor houden ze minder budget over om te investeren in bijvoorbeeld systemen voor hernieuwbare energie, wat vaak meer efficiëntie kan opleveren dan enkele centimeters extra isolatie. Hierdoor zullen bouwers eerder voor een klassieke condensatieketel kiezen dan voor een zuinige warmtepomp en krijgt het S-peil een averechts effect. Nieuwbouwwoningen zijn per definitie de meest energiezuinige op de markt. Ze duurder maken voor modale gezinnen is maatschappelijk noch ecologisch een goede zet”, aldus Waeytens.
 
Bouwunie hoopt dat in de evaluatie van het Vlaams Energieagentschap ook rekening wordt gehouden met de financiële en economische gevolgen om na te gaan of een verstrenging wel nodig  is. “De bedoeling moet zijn om investeringen te optimaliseren om zo de hoogste efficiëntie te bereiken”, besluit Jean-Pierre Waeytens.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

Bouwsector wil historische achterstand waterinfrastructuur helpen wegwerken

De Vlaamse regering wil zoals eerder aangekondigd werk maken van ‘Wat-als scenario’s’ bij extreme wateroverlast. Ook is het op korte termijn wegwerken van de historische achterstand in waterbeheersingsprojecten, een belangrijk[…]

16/09/2021 | VCBwaterbouw
Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Vlaanderen investeert 120 miljoen € in nieuwe onderzoeksinfrastructuur

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Economie herstelt maar overheidsfinanciën volgen niet

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Vlaams parlement wil betere binnenlucht door ventilatie

Meer artikels