Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Strand Sint-Anneke krijgt een groene toegangspoort

Strand Sint-Anneke krijgt een groene toegangspoort

(c) Frederik Beyens/Stad Antwerpen

© ©2016 Frederik Beyens

De stad Antwerpen wil Sint-Anneke Plage nieuw leven inblazen en tegelijk voorbereiden op de uitdagingen verbonden aan de klimaatverandering. Ze liet hier een masterplan voor maken. Als eerste stap in dit plan wordt de toegangszone naar de Plage – aan het einde van de Gloriantlaan – tot een groene recreatieve plek omgevormd. Het college keurde zopas het voorontwerp voor de vernieuwing van deze toegangszone goed. De uitvoering van de werken is voorzien in 2021.
Als eerste stap in de realisatie van het  Masterplan Sint-Anneke Plage wordt de zone aan het einde van de Gloriantlaan onthard en omgevormd tot een aantrekkelijke groene toegangspoort. Van hieruit kunnen zowel het strand als het Esmoreitpark en achterliggende Sint-Annabos ontdekt worden.
 
“Door de parking grotendeels te ontharden en te vergroenen zal niet alleen het beeld mooier worden, maar zal ook het overvloedige regenwater op een natuurlijke wijze in de bodem kunnen dringen. Zo kunnen overstromingen voorkomen worden en maken we onze stad weerbaarder tegen de klimaatverandering”, zegt de Antwerpse schepen voor Openbaar domein Claude Marinower.
 
“Om deze toegangspoort tot de Plage extra aantrekkelijk te maken, vergroenen we hem met 70 nieuwe bomen. Dit knooppunt tussen de Plage, de Schelde, de woonwijken en de natuur biedt tal van mogelijkheden om de doelstellingen uit het masterplan op korte termijn te realiseren en een positieve dynamiek te starten rond de heropleving van Sint-Anneke Plage”, stelt Schepen voor Stadsontwikkeling en Ruimtelijke ordening Annick De Ridder.
 
De ideeën van het masterplan werden inmiddels verfijnd in een voorontwerp voor de inkomzone aan de Gloriantlaan. De stad zal de westelijke parking en het stuk van de Gloriantlaan tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef onder handen nemen. De rijweg van de Gloriantlaan aan het ijssalon wordt verlegd naar de parkings erlangs. Daardoor komt er meer ruimte vrij om de inkomzone rond het paviljoen een aantrekkelijke groene invulling te geven.
 
Om de beleving van de omgeving te verbeteren, worden de kasseiwegen uit het Esmoreitpark verlengd en aangesloten op de Gloriantlaan. Er komt ook een slingerend betonpad dat de voetgangers en de fietsers doorheen de nieuwe groenzone rondom het toegangspaviljoen tot aan het einde van de Gloriantlaan moet leiden.
 
Het aantal parkeerplaatsen zal na de opwaardering nagenoeg hetzelfde zijn als vandaag. Met het creëren van de groenzone rond het ijssalon en het verleggen van de rijweg naar de parkings, zal straatparkeren op de Gloriantlaan tussen de Thonetlaan en de Kastanjedreef echter niet meer mogelijk zijn.

Na een digitaal infomoment voor de bewoners en stakeholders in de zomer, zal het ontwerp verfijnd worden in het najaar van 2020.

Herontwikkeling

Vlaanderen liet in 1977 een plan maken om zich te beschermen tegen overstromingen en vloedgolven: het Sigmaplan. Dit plan werd geactualiseerd in 2005. De Vlaamse Waterweg, die instaat voor de realisatie van het plan, zal de dijk op Linkeroever verhogen om de stad te beschermen tegen de verwachte stijging van het waterpeil. De stad en het district Antwerpen grijpen de dijkwerken ter hoogte van Sint-Anneke Plage aan om de omgeving nieuw leven in te blazen. Hiervoor werd het Masterplan Sint-Anneke Plage goedgekeurd in 2016. Daarnaast zal het door de klimaatverandering minder vaak, maar wel feller regenen in de toekomst. Om zich hier op voor te bereiden, maakte de stad in 2018 een Waterplan. Ook daar wordt rekening mee gehouden tijdens de herontwikkeling van Sint-Anneke Plage.
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

Bekende tuinspeciaalzaak in Lebbeke krijgt herbestemming

De site van de voormalige tuinspeciaalzaak Puttemanshof op de hoek van de Poststraat en de Oudebaan in Lebbeke maakt plaats voor het nieuwe woonproject Residentie Puttemanshof. Daarmee krijgen de 6.200 m² grote terreinen van de in Lebbeke[…]

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Stadsvernieuwingsproject op vroegere Remco-site in Gent

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

Beliris renoveert 80 appartementen in Anderlecht

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

KU Leuven bouwt nieuwe campus in het Pachecogebouw in Brussel

Meer artikels