Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Straks opnieuw drie maanden huurwaarborg

Straks opnieuw drie maanden huurwaarborg

Het Vlaamse Huurdecreet werd zopas door de Vlaamse regering goedgekeurd. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) is tevreden. “Het decreet regelt de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder en komt in de plaats van het complexe federale huurrecht, dat door de zesde staatshervorming werd overgeheveld naar de gewesten”, stelt minister Homans.

Behalve een aantal algemene doelstellingen, zoals het creëren van één helder, stabiel en evenwichtig wettelijk kader, het bevorderen van de woonzekerheid voor de huurder, het garanderen van een behoorlijk rendement voor de verhuurder en het waarborgen van de woningkwaliteit, wordt in het Vlaams Huurdecreet ook versterkt ingezet op het bevorderen van de toegang tot de private huurmarkt en het bewaken van de transparantie en kenbaarheid van het huurdecreet.

Voorts regelt het Vlaamse Huurdecreet ook de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting en werd het aangepast aan nieuwe samenlevingsvormen. Hiervoor werden een aantal specifieke bepalingen voor medehuur opgenomen (regelingen in geval van beëindigen huwelijk/wettelijk samenwonen, een nieuwe samenwonende partner, samenwonen met vrienden, … ).

Waarborg

De huurwaarborg wordt verhoogd van twee naar drie maanden huur. Dat was reeds zo tot 2007. Toen werd dat bedrag verminderd tot twee maanden huur. De Verenigde Eigenaars, de sectorfederatie van de verhuurders, en het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) drongen reeds herhaaldelijk aan op het opnieuw optrekken van de waarborg, onder meer omdat die bij een waarborg van twee maanden huur bij geschillen tussen huurder en verhuurder nooit de kosten zou dekken. Oppositiepartijen Groen en sp.a hebben hun ongenoegen laten blijken over het optrekken van de huurwaarborg. Ook Alessandro Cucchiara, de voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak uit Genk, kant zich tegen de verhoging.

In het Huurdecreet blijft de huurprijsbepaling door de verhuurder vrij. Tijdens de huurovereenkomst kan de huurprijs enkel geïndexeerd worden, behalve wanneer energiebesparende investeringen werden uitgevoerd. Zo worden verhuurders gestimuleerd om woningen energiezuiniger te maken. De opzeggingsmogelijkheid met het oog op renovatie wordt versoepeld.

Ingeval van nietigverklaring van de huurovereenkomst omdat de woning niet voldoet aan de kwaliteitsnormen kan er toch een bezettingsvergoeding worden opgelegd.

De gebruikskosten, zoals de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de lift of het onderhoud van de gemeenschappelijke delen, zijn ten laste van de huurder en de huurder is ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstellingen aan de woning van schade ontstaan door zijn eigen fout. 

De huurder is aansprakelijk voor brand- én waterschade en wordt verplicht om hiervoor een verzekering te nemen. In de toekomst zullen behalve huurdersorganisaties ook verhuurdersorganisaties erkend en financieel ondersteund kunnen worden.

Waarborglening

Er komt een renteloze, anonieme huurwaarborglening, naast de bestaande OCMW-waarborgregeling. De huurwaarborg kan enkel betaald worden door die te storten op een geblokkeerde rekening of door middel van een bankwaarborg. Een huurwaarborg betalen in cash is niet toegestaan. De verhoging van de huurwaarborg van twee naar drie maanden huur pas zal worden ingevoerd zodra de renteloze lening beschikbaar is.

Om de woonzekerheid voor de huurders te bevorderen, blijft de huurovereenkomst van negen jaar de regel. Huurovereenkomsten van korte duur blijven mogelijk, maar kunnen voortaan expliciet opgezegd worden door de huurder.

Bij het sluiten van de huurovereenkomst wordt een plaatsbeschrijving uitgevoerd. Op het einde van het huurcontract kan dat indien één van de partijen daarom verzoekt.

De woning moet voldoen aan de kwaliteitsnormen. Indien dit niet het geval is, kan de huurovereenkomst nietig verklaard worden en kan de huurder terugbetaling vragen van de huurgelden. Bij een dreigende uithuiszetting wordt het OCMW voortaan sneller op de hoogte gebracht.

“Met het Vlaamse Huurdecreet wordt een evenwichtig kader gecreëerd waarbij het zowel voor de verhuurder interessant is en blijft om te verhuren als voor de huurder mogelijkheden biedt om betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid te huren. Bovendien worden nu eindelijk een aantal zaken geregeld die in de federale wetgeving ontbraken, zoals de regelingen voor medehuur en studentenhuisvesting”, besluit minister Homans.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

182.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning

Uit een vraag van parlementslid Maxim Veys aan Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele blijkt dat de sociale huisvestingsmaatschappijen slechts een beperkt deel van hun middelen gebruiken voor de bouw en renovatie van sociale woningen.[…]

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Hoge prijzen in Brussel drijven inwoners naar Vlaanderen

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Sociaal netwerk voor vastgoedinvesteerders

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Eén op de vijf verkoopovereenkomsten digitaal ondertekend

Meer artikels