Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Strabag zet Bonton in op project A5 Cadix

Gerelateerde onderwerpen :

,
Strabag zet Bonton in op project A5 Cadix

Strabag gebruikte in Antwerpen een tijdelijke mobiele betoncentrale voor de levering van 1.500 m³ beton. De aanvoer met vrachtwagens zou meer hinder veroorzaken voor de bewoners van de Cadixwijk.

Het bouwteam Strabag – CIP – ELD –  Sergison & Bates – Bovenbouw – Bulk – ABT –  Stabo zette voor het project A5 Cadix in Antwerpen een tijdelijke drijvende mobiele betoncentrale in om het transport op de baan tot een minimum te beperken. Strabag en zijn partners hechten immers veel belang aan de impact van bouwen op de omgeving en het milieu; doordat ze ongeveer 150 vrachtwagens niet moesten laten uitrijden droegen ze op een duurzame manier bij tot een verlichting van de mobiliteitsdruk in Antwerpen.

Het gebruik van een ‘Bonton’ (drijvende betoncentrale) in woongebied was geen evidente keuze en vereiste een omgevingsvergunning. Zowat een half jaar na de aanvraag kon het Bonton eindelijk worden geïnstalleerd aan het Kattendijkdok-Oostkaai in Antwerpen dankzij de publieke actoren die de vergunning hebben verleend. Het was de derde keer dat een dergelijk Bonton werd ingezet in Antwerpen, maar de eerste maal in een woonzone. Op 19 februari werd de mobiele betoncentrale geïnstalleerd en op woensdag 20 februari werd de eerste beton al geproduceerd.

De installatie, het ‘Bonton’, bestond uit twee cementsilo’s van elk 120 ton, een horizontale container met granulaten, onderdekse opslag van ongevaarlijk additief spoelwater in een onderdekse ballasttank en een eigenlijke betonmengcentrale, allemaal gemonteerd op een ponton. De grondstoffen werden door een kraan in een hoger opgestelde container geplaatst, waarna ze via gesloten transportbanden in de betonmengcentrale werden gebracht. De grind- en granulatenvoorraad werd opgeslagen in het ruim van een naastgelegen schuit (zie Bouwkroniek van 16 juni 2017, blz. 5-6).

Nullozer

Alle leveringen van grondstoffen gebeurden via het water. Het Bonton was een nullozer; alle afvalwater (zowat 1.000 l per dag in de vorm van spoelwater) werd hergebruikt of opgehaald door een vergunde verwerker.

De silo’s waren uitgerust met zelfreinigende stoffilters en beschikten over een over- en onderdrukbeveiliging en een overvulbeveiliging. De technische installatie werd tijdig onderhouden en gecontroleerd om de emissies te beperken.

Het Bonton bleef vier dagen liggen; waarna de grote betonstorten voor het project achter de rug waren. Het was enkel overdag en tijdens werkdagen actief, waardoor ook de mogelijke geluidshinder tot een minimum beperkt werd. Een geluidsstudie toonde aan dat de geluidsdruk van het Bonton zelfs niet hoger lag dan het verkeerslawaai in een stedelijke omgeving.

Het alternatief voor de mobiele betoncentrale, de aanvoer met vrachtwagens, zou meer impact en hinder veroorzaken op het Eilandje, in het bijzonder voor de bewoners van de nabijgelegen Cadixwijk. Aangezien het beton ter plaatse en in grotere hoeveelheid aangemaakt kon worden op het ponton nam de duur van de werken af. Het Bonton vormde dus een duurzame oplossing voor iedereen.
 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

DEME Offshore installeert 2.200 windturbines

DEME Offshore installeert 2.200 windturbines

DEME Offshore installeerde zopas zijn 2.200ste windturbine. De machine van 7 MW werd door het offshore schip Sea Installer geïnstalleerd op het 714 MW offshore windpark East Anglia ONE in het Verenigd Koninkrijk. De 2.200 turbines hebben[…]

28/01/2020 | EnergieMilieu
Leuven geeft meer steun voor energiebesparende maatregelen

Leuven geeft meer steun voor energiebesparende maatregelen

Insecten tegen invasieve waterplanten

Insecten tegen invasieve waterplanten

2,2 miljoen gezinnen krijgen groene stroom uit de Noordzee

2,2 miljoen gezinnen krijgen groene stroom uit de Noordzee

Meer artikels