Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Strabag realiseert cultuurcentrum voor stad Deinze

Gerelateerde onderwerpen :

,
Strabag realiseert cultuurcentrum voor stad Deinze

Strabag mag in het najaar starten met de bouw van een cultuurcentrum voor de stad Deinze. De kosten voor de bouw van het Leietheater worden geraamd op afgerond 9 miljoen €. Er is een bouwtijd van twee jaar voorzien.

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Stad Deinze heeft op 30 mei 2017 de definitieve raming van cultuurcentrum Leietheater goedgekeurd. Na de goedkeuring werd diezelfde avond de gunning van de werken toegewezen. Het lot architectuur en stabiliteit werd gegund aan Strabag Belgium (Antwerpen), het lot hvac en sanitair aan Vandewalle (Jabbeke), het lot elektriciteit aan Vander Putten bvba (Geraardsbergen) en het lot liften aan Cosmolift (Zwijnaarde). De bouw van het Leietheater zal vermoedelijk starten in het najaar.

Open oproep

De gemeenteraad van Deinze nam in 2008 de principiële beslissing om een cultuurcentrum op te richten. Vervolgens werd een studie ‘concept en locatie cultureel centrum’ door het ontwerpbureau UAPS uitgevoerd.  De stad Deinze startte in juli 2011 in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester de procedure van de open oproep om ontwerpers te selecteren. Uit de 127 deelnemende teams, waarvan 48 buitenlandse, werd na de eindselectie in maart 2012 gekozen voor het ontwerp van V+ & Trans, de architectenbureaus van twee jonge docenten van Sint-Lucas Gent en Luik, Bram Aerts en Jorn Bihain. Er werd gekozen om het cultuurcentrum te bouwen naast de Brielpoort en het museum, op de hoek van de Tweebruggenlaan en de Brielstraat, met zicht op het nieuwe administratieve centrum Leiespiegel.

Erkenning

Het ontwerp werd in nauw overleg met de stad uitgewerkt. Er werd een stedelijke werkgroep opgericht waar de burgemeester, de bevoegde schepenen, vertegenwoordigers uit de adviesraden en het personeel van de technische dienst en de cultuurdienst samen  het ontwikkelingsproces volgden. Op 27 juni 2013 werd het voorontwerp goedgekeurd en op 20 mei 2014 volgde het definitieve ontwerp. Vanaf 2014 verkreeg de stad Deinze, via het beheer van zaal Palace, een erkenning als cultuurcentrum niveau C van de Vlaamse Gemeenschap en ontving de stad eveneens de bijhorende Vlaamse subsidies. In 2014 werd gekozen voor de naam ‘Leietheater’ voor de te bouwen theaterzaal.

Foyer

Het gefinaliseerde uitvoeringsontwerp werd eind 2016 gebruikt om prijsoffertes te vragen. Het project omvat een theaterzaal voor zowat 450 personen, een scene van 16 m breed en een foyer die ook inzetbaar is voor tentoonstellingen en lezingen. “Het project kwam tot stand met de Vlaamse Bouwmeester. De architecten overtuigden ons omdat hun ontwerp perfect aansluit bij de visie van het stadsvernieuwingsproject Deinze 2020. Met het cultuurcentrum bouwen we deze legislatuur een derde openbaar gebouw, na het dienstencentrum Leiespiegel en de kunstencampus”, stelt schepen van Publieke Ruimte Bart Van Thuyne.

“De definitieve raming van iets meer dan 9 miljoen € ligt iets hoger dan de oorspronkelijke raming, o.m. door een verhoging van de bouwgrondstofprijzen en verstrengde wetgeving inzake veiligheid en energieverbruik”, zegt burgemeester Jan Vermeulen.

“Het cultuurcentrum is de kers op de taart van ons cultuurbeleid. Hiermee gaat een droom in vervulling die sinds 1968 leeft in onze stad. We rekenen er op om ten laatste in het najaar van 2017 van start te gaan met de bouw zodat we in september 2019 het cultuurseizoen kunnen aftrappen met programmatie in het nieuwe Leietheater”, besluit schepen van Cultuur Rutger De Reu.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

Bouw van meest energiezuinige woonbuurt van Waregem gestart

In Waregem hebben burgemeester Kurt Vanryckeghem en een vertegenwoordiging van het schepencollege samen met directeur Bart Verschelde van het Waregems Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling en de projectontwikkelaars Steenoven en Eribo, de[…]

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Houthulst krijgt een kmo-park van 7.200 m²

Ontwerpteam BDR-Carton 123 Architecten realiseert Kappaertsite

Ontwerpteam BDR-Carton 123 Architecten realiseert Kappaertsite

Mechelen renoveert leegstaande panden tot sociale huurwoningen

Mechelen renoveert leegstaande panden tot sociale huurwoningen

Meer artikels