Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stimulans voor diepgaande renovaties woningen

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Stimulans voor diepgaande renovaties woningen

© ©Friedberg - stock.adobe.com

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein en Peter Cabus, secretaris- generaal van het Vlaams departement Omgeving, hebben het BE REEL!-project gelanceerd, wat staat voor ‘belgium Renovates for Energy Efficient Living’. Het project, dat loopt van 2018 tot 2024, zal een forse impuls geven aan de ambitieuze Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën voor 2050 en mag rekenen op ruim 8,3 miljoen € steun vanuit het LIFE-fonds van de EU.

De renovatiestrategie van Vlaanderen en Wallonië stelt een gemiddelde daling van het energieverbruik met 75% en een sterke verhoging van de productie van hernieuwbare energie voorop. Op dit moment voldoet amper 2% van de Belgische woningen aan de langetermijndoelstelling voor 2050. Er is dus een enorm potentieel voor energiebesparingen en voor de reductie van broeikasgasemissies.

“Vlaanderen en Wallonië zetten alles op alles om hun verouderde woningen energiezuiniger te maken, maar het proces gaat traag.  Ik reken erop dat een project als BE REEL! de  overgang naar een koolstofarm en energie-efficiënt woningbestand zal versnellen. Ook de economie en de werkgelegenheid zullen er wel bij varen”, zegt Tommelein.

Het ambitieuze en grootschalige project bestaat uit meer dan 50 deelprojecten en voorziet onder meer de ontwikkeling van tools (digitale woningdossiers, renovatieadvies), diepgaande renovaties van bijna 8.600 woningen, het opbouwen en breed verspreiden van kennis en methodieken voor renovaties, het uitwerken van nieuwe (ondernemings)modellen voor de uitvoering en financiering van renovaties en het voeren van grootschalige communicatie- en marketingcampagnes.

Peter Cabus noemt het project een schitterend voorbeeld van hoe samenwerking tussen de gewesten, tussen het Europese, regionale en lokale beleidsniveau en met alle betrokkenen het beleid kan versterken. “BE REEL! zet tevens sterk in op de ontwikkeling en de groei van lerende netwerken rond diepgaande renovaties en wil komen tot meer kennis en capaciteit bij verbouwers, bouwprofessionals en adviesverleners. Zo vormen ze de ruggengraat voor de ondersteuning van de renovatiestrategieën”, aldus coördinator  Eddy Deruwe.

De projectpartners zijn het Vlaams Energieagentschap (VEA), het Departement Omgeving, het Département de l’Energie et du Bâtiment durable (DG04), vijf steden (Gent, Antwerpen, Mechelen, Moeskroen en La Louvière), het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vlaamse gezinnen willen financiële duidelijkheid vooraleer te renoveren

Vlaamse gezinnen willen financiële duidelijkheid vooraleer te renoveren

Bouwunie vraagt aan de Vlaamse regering om werk te maken van concrete renovatiedoelstellingen met gepaste stimulansen. “Wie vlugger beslist om volgens de vereiste normen te renoveren moet hiervoor ook een hogere steun krijgen. Wie verbouwt[…]

06/12/2019 | ProjectenBouwunie
De weg naar klimaatadaptief en circulair bouwen

De weg naar klimaatadaptief en circulair bouwen

Projectontwikkelaars vragen meer rechtszekerheid

Projectontwikkelaars vragen meer rechtszekerheid

Zwembad van Jonfosse: technieken die een palm verdienen

Zwembad van Jonfosse: technieken die een palm verdienen

Meer artikels