Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stevin-project kan eindelijk beginnen

Gerelateerde onderwerpen :

Stevin-project kan eindelijk beginnen

Hoogspanningsnetbeheerder Elia kan in april eindelijk beginnen met de realisatie van het Stevinproject. De aanleg van 47 km hoogspanningskabels tussen Zeebrugge en Zomergem moet het mogelijk maken om de windenergie van windparken op zee aan land te brengen en naar het binnenland te transporteren. Het gaat om een investering van 240 miljoen '. Het project zou eind 2017 moeten afgerond zijn en is zeer belangrijk voor de elektriciteitsbevoorrading voor ons land en de kustregio in het bijzonder. De aanleg is tevens noodzakelijk om een verdere interconnectie van het Belgische net mogelijk te maken via een onderzeese verbinding naar het Verenigd Koninkrijk. Elia kampte met heel wat juridische problemen en tegenkantingen van bewonersgroepen, maar die zijn nu van de baan.

Het project omvat twee grote delen: de aanleg van een dubbele hoogspanningsverbinding van 380 kV tussen Zeebrugge en Zomergem en de aanleg van een nieuw hoogspanningsstation in Zeebrugge, dat de elektriciteit van 380 kV naar andere spanningsniveaus transformeert. In Zomergem wordt tevens een nieuw hoogspanningsstation gebouwd. De afbraak van de meest zuidelijk gelegen bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Eeklo en Brugge kan pas na het in gebruik nemen van de nieuwe 380 kV-verbinding van het project Stevin. De lijn tussen Zeebrugge en Zomergem is cruciaal om de op zee opgewekte windenergie naar de rest van het land te transporteren. De toekomstige offshorewindparken moeten er eveneens op kunnen aansluiten, evenals nieuwe grote stroomverbruikers aan de kust.

Het hoogspanningsnet aan de Belgische kust heeft onvoldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de aanzienlijke behoeften die zich in de toekomst in en rond de haven van Zeebrugge zullen stellen. Er worden verscheidene offshorewindmolenparken ontwikkeld voor de kust van Zeebrugge, die daar op het Belgische transmissienet zullen worden aangesloten. De verbinding met onderzeese en ondergrondse elektriciteitskabels tussen België en het Verenigd Koninkrijk, die in beide landen gekoppeld zijn aan een conversiestation en een hoogspanningsstation, moet ervoor zorgen dat elektriciteit in beide richtingen kan worden gedistribueerd. Dat zal gebeuren tussen Zeebrugge en Zuid-Oost-Engeland. Dat traject is het kortst mogelijke, waardoor de kosten lager zijn en de milieueffecten en risico's die samenhangen met de aanleg van onderzeese kabels zo klein mogelijk blijven.

Het project is nodig voor de realisatie van het Europese en Belgische energie- en klimaatbeleid. Europa stelt zich tot doel om tegen 2020 het energieverbruik met 20% te verminderen, 20% minder CO2 uit te stoten en 20% van het totale energiepakket uit duurzame, hernieuwbare energiebronnen te produceren. De Belgische doelstelling is dat binnen vijf jaar 13% van het nationale energieverbruik wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. De belangrijkste bron in België is windenergie op zee. In 2004 heeft de Belgische overheid een zone afgebakend op zee waar windenergieparken kunnen worden geïnstalleerd. Alle zeven domeinconcessies werden reeds toegewezen. De installatie van de eerste windparken is aan de gang; de overige parken moeten wachten op de realisatie van het Stevinproject.

De elektriciteit moet aan land kunnen komen en via het transmissienet tot bij de distributiemaatschappijen en de afnemers worden gebracht. Het huidige net aan de kust heeft spanningsniveaus tot 150 kV. Het is beperkt in capaciteit en is verzadigd door de aansluiting van de eerste drie windparken op zee. De expansieve groei vergt een versterking van het net in de kuststreek. Het elektriciteitsnet in de driehoek Oostende-Zeebrugge-Brugge is verzadigd, waardoor aansluitingen van nieuwe decentrale productie-eenheden op een wachtlijst komen. Daarom is een sterke ruggengraat op 380 kV tussen de kust en het binnenland zoals voorzien met het Stevin-project noodzakelijk. Gewone uitbreidingen op het 150 kV-net volstaan niet meer. De geplande uitbreiding van het 380 kV-net zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de elektriciteitsbevoorrading in de West-Vlaamse regio en maakt verdere economische ontwikkeling mogelijk in de strategisch belangrijke groeipool rond de haven van Zeebrugge. - EC

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vier strategische projecten voor minder verharding

Vlaanderen investeert 1,2 miljoen euro in vier strategische projecten die moeten leiden tot minder verharding, klimaatbestendige steden en een beter toegankelijke natuur in de provincies Vlaams-Brabant en Antwerpen. Voor deze oproep werden zeven[…]

18/08/2022 |
76 nieuwe appartementen in Aarschot

76 nieuwe appartementen in Aarschot

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Tweede kans voor woonproject Melkerij in Mol

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Volgende fase voor Pomppark Zuid in Antwerpen

Meer artikels