Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Steun voor Vlaamse bedrijven die werken op zee

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Steun voor Vlaamse bedrijven die werken op zee

Construction site new offshore wind farm near the Dutch coast

© T.W. van Urk

Vlaamse bedrijven die personeel tewerkstellen voor de bouw van windmolenparken op zee zullen verminderde RSZ-bijdragen betalen. De bestaande regeling voor lagere bijdragen wordt uitgebreid. Dat heeft de Vlaamse regering zonet beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.
Momenteel betalen reders voor het personeel dat tewerkgesteld is op passagiers- en vrachtschepen minder RSZ-bijdragen. Deze regeling wordt uitgebreid naar de bemanning van schepen die bv. ingezet worden voor installatiewerken op zee, denk aan de bouw van de windmolenparken. Het doel van deze korting is de tewerkstelling in de sector te bevorderen, technologische en economische ontwikkelingen mogelijk te maken en een level playing field te realiseren dat rekening houdt met de toenemende internationale concurrentie.
 
Reders in Vlaanderen exploiteren vandaag verschillende types van schepen. De activiteiten lopen uiteen van vervoer tot installatie- en onderhoudswerken. Deze bedrijven leveren volgens minister Crevits een belangrijke bijdrage tot de economie. De maritieme sector die gebruik maakt van kabelleggers, pijpenleggers, kraanschepen enz. zorgt voor een toegevoegde waarde van ruim 1,8 miljard € aan de Vlaamse economie. De sector zorgt ook voor heel wat tewerkstelling. Verwacht wordt dat er in de offshore windindustrie de volgende jaren duizenden nieuwe jobs zullen worden gecreëerd.
 
De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn voor zeevarenden tewerkgesteld door een reder met exploitatiezetel in het Vlaamse gewest of in de EU-lidstaten aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De korting kan worden gevraagd voor zeelieden die in België sociale zekerheidsbijdragen betalen.
 
“Vlaanderen is toonaangevend in installatie en onderhoudswerken op zee. Denk aan onze baggerbedrijven die wereldwijd aan de slag zijn, maar ook bij ons belangrijke projecten realiseren zoals de bouw van windmolenparken op zee. Het is belangrijk dat deze sector kan groeien, zich internationaal kan meten en voor extra tewerkstelling zorgt. Met deze beslissing willen we een positieve bijdrage leveren aan de Vlaamse tewerkstelling en economische groei”, besluit  Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

Sociale partners vragen verdubbeling overheidsinvesteringen

De sociale partners van de Groep van 10 vragen de overheid het budget voor openbare investeringen te verdubbelen. Volgens hen is het voor ons land een manier om uit de huidige crisis te geraken. De achterliggende redenering is eenvoudig: voor de[…]

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Wooncontainers moeten beschouwd worden als onroerende goederen

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Kleine fusies van gemeenten worden niet langer beloond

Renteloze lening tot 60.000 € voor wie huis koopt en renoveert

Renteloze lening tot 60.000 € voor wie huis koopt en renoveert

Meer artikels