Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Steun voor Vlaamse bedrijven die werken op zee

Gerelateerde onderwerpen :

, ,
Steun voor Vlaamse bedrijven die werken op zee

Construction site new offshore wind farm near the Dutch coast

© T.W. van Urk

Vlaamse bedrijven die personeel tewerkstellen voor de bouw van windmolenparken op zee zullen verminderde RSZ-bijdragen betalen. De bestaande regeling voor lagere bijdragen wordt uitgebreid. Dat heeft de Vlaamse regering zonet beslist op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits.
Momenteel betalen reders voor het personeel dat tewerkgesteld is op passagiers- en vrachtschepen minder RSZ-bijdragen. Deze regeling wordt uitgebreid naar de bemanning van schepen die bv. ingezet worden voor installatiewerken op zee, denk aan de bouw van de windmolenparken. Het doel van deze korting is de tewerkstelling in de sector te bevorderen, technologische en economische ontwikkelingen mogelijk te maken en een level playing field te realiseren dat rekening houdt met de toenemende internationale concurrentie.
 
Reders in Vlaanderen exploiteren vandaag verschillende types van schepen. De activiteiten lopen uiteen van vervoer tot installatie- en onderhoudswerken. Deze bedrijven leveren volgens minister Crevits een belangrijke bijdrage tot de economie. De maritieme sector die gebruik maakt van kabelleggers, pijpenleggers, kraanschepen enz. zorgt voor een toegevoegde waarde van ruim 1,8 miljard € aan de Vlaamse economie. De sector zorgt ook voor heel wat tewerkstelling. Verwacht wordt dat er in de offshore windindustrie de volgende jaren duizenden nieuwe jobs zullen worden gecreëerd.
 
De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn voor zeevarenden tewerkgesteld door een reder met exploitatiezetel in het Vlaamse gewest of in de EU-lidstaten aangevuld met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. De korting kan worden gevraagd voor zeelieden die in België sociale zekerheidsbijdragen betalen.
 
“Vlaanderen is toonaangevend in installatie en onderhoudswerken op zee. Denk aan onze baggerbedrijven die wereldwijd aan de slag zijn, maar ook bij ons belangrijke projecten realiseren zoals de bouw van windmolenparken op zee. Het is belangrijk dat deze sector kan groeien, zich internationaal kan meten en voor extra tewerkstelling zorgt. Met deze beslissing willen we een positieve bijdrage leveren aan de Vlaamse tewerkstelling en economische groei”, besluit  Vlaams minister van Economie Hilde Crevits.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Verlaagde btw-regeling voor sloop en heropbouw wellicht ook na 2022

Verlaagde btw-regeling voor sloop en heropbouw wellicht ook na 2022

De Vlaamse regering heeft de federale regering officieel gevraagd om het verlaagde btw-tarief van 6% voor wie een woning sloopt en heropbouwt ook na 2022 te behouden. Bouwunie hoopt, net als de Confederatie Bouw, dat het dossier snel op de[…]

Diependaele verfijnt hervorming registratierechten

Diependaele verfijnt hervorming registratierechten

Vlaanderen moet almaar minder verwijlintresten betalen

Vlaanderen moet almaar minder verwijlintresten betalen

Btw-verlaging geldt ook voor slachtoffers overstromingen

Btw-verlaging geldt ook voor slachtoffers overstromingen

Meer artikels