Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Steun voor vernieuwende woonprojecten

Gerelateerde onderwerpen :

De provincie Oost-Vlaanderen verleent 574.675  subsidie om acht vernieuwende woonprojecten te realiseren in Oost-Vlaanderen.

Het om projecten met aandacht voor levenslang wonen, gemeenschappelijk wonen, aangepast wonen, leefbaarheid en duurzaamheid. Door de subsidie kunnen organisaties inspelen op lokale lacunes en maatschappelijke noden om de Oost-Vlaamse woonmarkt te versterken.

"Er is ook aandacht voor het ruime maatschappelijke kader. Zo engageert elk project zich om klimaatgezond te zijn", aldus gedeputeerde Eddy Couckuyt, bevoegd voor Welzijn.

Volgende projecten worden gerealiseerd:

De vzw Labland realiseert in Gent vier woningen, waarvan er twee volgens het principe van ?zero impact? of klimaatneutraal worden gebouwd. De andere twee woningen zijn aanpasbaar aan de noden van de bewoners tijdens hun verschillende levensfasen (subsidie van 123.722 €).

De vzw co-housing Waasland brengt mensen van alle leeftijden en achtergronden samen in een cohousing-project in de Clementwijk in Sint-Niklaas. Daar bouwt de organisatie de komende twee jaar 22 compacte passiefwoningen en een gemeenschappelijk paviljoen. Met het woonconcept streeft de vzw naar een betere levenskwaliteit voor alle bewoners, een leefbare omgeving en een sterker sociaal vangnet (subdisie van 75.000 €).

Er is ook een subsidie van 60.000 € voor het co-housing-project van sogent. Zij realiseren op de voormalige Malmarsite in Gent een nieuwe collectieve woonsite voor gezinnen en senioren. De bewoners hebben naast hun eigen woning ook toegang tot gemeenschappelijke ruimtes (park, sociale voorzieningen, ...).

De vzw Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen wil de Prinskouter in Ronse uitbouwen tot een duurzame wijk. De acties die Samenlevingsopbouw hiervoor opzet zijn divers. Zij gaat rechtstreeks met bewoners in gesprek over duurzaamheidsthema?s en hen ook ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun woning door bv. water- en energiescans. Ook vormgeving moet bijdragen tot een fraaiere buurt. Zo leren de bewoners over verticaaltuinieren, daktuinen, moestuinieren,? (subsidie van 48.766 €)

Het OCMW van Wichelen wil de huidige woonzorgsite uitbreiden naar een site waar verschillende ambulante, semi-residentiële en residentiele voorzieningen een aangepaste woonoplossing bieden aan mensen in een kwetsbare positie. Het gaat om oudere mensen, kansarmen, mensen met een fysieke beperking,... (subsidie van 75.000 €)

Een subsidie van 75.000 € gaat naar een project van groepswonen voor senioren van het OCMW Gent. In dit project realiseert het OCWM betaalbare, klimaatneutrale woningen die aangepast zijn aan de noden van de senioren. Zowel jonge als oudere senioren zijn welkom. Door deze mix vind je in de groepswoning voldoende zelfredzame ouderen die bereid zijn om voor elkaar te zorgen.

Het project Rewind in Gent van de vzw Domus Mundi vzw wil het woningaanbod voor ex-gedetineerden verhogen door hen onder meer te betrekken bij nieuwbouwprojecten of renovatiewerken. Maar ook door eigenaars van woningen ondersteuning te bieden bij het verhuren van hun woning (subsidie van 109.187 €).

Ten slotte is er ook een subsidie van 8.000 € voor een gemeenschappelijke doorgangswoning van het OCMW Oudenaarde. In zo'n doorgangswoning kunnen erkende vluchtelingen terecht die nog geen huis hebben. Het is dus een tijdelijke verblijfplaats. Het OCWM Oudenaarde realiseert hiervoor twee woningen met telkens drie studio's.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

Voorlopig rup zone Noorderlaan Antwerpen

De gemeenteraad van Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) Contactzone Noorderlaan voorlopig vastgesteld. Behalve voor gemengde bedrijvigheid en handel komt er ook ruimte voor recreatie en groen. Het openbaar onderzoek loopt van[…]

Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Boom

Nieuwe toekomst voor stationsomgeving Boom

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Mobiliteitsstudie presenteert oplossingen voor files

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Onze steden worden te warm en dit kunnen we eraan doen

Meer artikels