Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Steun voor energiebesparing West-Vlaamse zwembaden

Gerelateerde onderwerpen :

De provincieraad van West-Vlaanderen keurde op 26 maart een nieuw provinciaal reglement goed voor de ondersteuning van energiebesparende maatregelen voor West-Vlaamse zwembaden.

Tot 100.000 '

West-Vlaamse gemeenten of hun verzelfstandigde agentschappen, West-Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en voorzieningen voor personen met een handicap die in West-Vlaanderen gelegen zijn en erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), komen in aanmerking voor de subsidie. Zij kunnen tot 50% van de investering terugvorderen, met een maximum van 50.000 '. Indien het gaat om een combinatie van verschillende duurzame technieken kan het maximumbedrag van subsidie tot 100.000 ' bedragen.

De investeringen moeten aan een aantal criteria voldoen. De maatregelen moeten duurzaam en innovatief zijn en specifiek een energiebesparing in het zwembad nastreven. De investering moet minstens 25.000 ' zonder btw bedragen. Om overbodige investeringen te vermijden, moet de eigenaar de intentie te kennen geven om nog minstens tien jaar het zwembad te exploiteren. De aanvraag verloopt in twee stappen. Eerst moet schriftelijk een princiepsaanvraag ingediend worden bij de deputatie. Daarna kan, na het akkoord van de provincie, een definitief aanvraagdossier ingediend worden.

De werken moeten binnen de negen maanden na de beslissing uitgevoerd worden. Het reglement loopt van 1 april 2015 tot 31 december 2016. Op www.west-vlaanderen.be/subsidieszwembaden is nog meer informatie te vinden.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

WDP bouwt distributiecentrum in Gent

WDP bouwt distributiecentrum in Gent

Het multimodale logistieke park WDPort of Ghent wordt uitgebreid met een megadistributiecentrum van 150.000 m². WDP start met deze ontwikkeling na het verkrijgen van de bouwvergunning. Die wordt verwacht in het voorjaar van 2021, waarna de[…]

01/12/2020 | Gentse kanaalzoneGent
Revive zoekt met Nederlandse partner naar nieuwe projecten

Revive zoekt met Nederlandse partner naar nieuwe projecten

KV Kortrijk kan voetbalstadion bouwen aan Evolis

KV Kortrijk kan voetbalstadion bouwen aan Evolis

Gent: make-over voor Citadelpark en compacter ICC

Gent: make-over voor Citadelpark en compacter ICC

Meer artikels