Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Steun palletvervoer binnenschepen succesvol

De Vlaamse steunmaatregel voor palletvervoer via binnenschepen is een succes. Jaarlijks worden 241.000 palletten met goederen langs onze binnenwateren vervoerd. Dat vervoer over het water vermijdt zo elk jaar meer dan 12.000 vrachtwagenritten. Dit vernam Vlaams parlementslid Bert Maertens als antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. In zijn beleidsnota meldde Weyts reeds dat hij het marktaandeel van de binnenvaart in het transport van goederen wil verhogen. Ook de sector zelf is vragende partij voor een nieuwe lancering van de steunmaatregel palletvervoer.

'De steunmaatregel van de Vlaamse overheid levert uitstekende resultaten op. Ik ijver er alvast voor om deze nog uit te breiden, zodat we nog meer ondernemers ervan kunnen overtuigen om hun goederen te transporteren over het water. Dat is goed voor het milieu en zorgt voor minder files op onze wegen', verklaart Bert Maertens.

De binnenvaart kan een grote rol spelen in het transport van bouwmaterialen, die vaak op palletten worden vervoerd. Een binnenschip kan 300 tot 1.200 palletten in één keer transporteren, een vrachtwagen slechts 20 tot 33. Toch aarzelen bedrijven vaak nog om de overstap te maken, bv. omdat ze eerst moeten investeren in aangepaste schepen, kades of kranen.

De Vlaamse steunmaatregel geeft die ondernemingen daarvoor alvast een stevig duwtje in de rug. In 2012 lanceerden de twee Vlaamse waterwegbeheerders, Waterwegen en Zeekanaal en nv De Scheepvaart, de eerste steunmaatregel voor palletvervoer via de binnenvaart. Zes bedrijven grepen deze kans. Daardoor konden jaarlijks ongeveer 190.500 palletten via de binnenvaart vervoerd worden. Dit komt overeen met meer dan 9.500 vermeden vrachtwagenritten.

Een jaar later volgde een tweede steunmaatregel. Deze zorgde bijkomend voor nog 50.500 palletten, goed voor meer dan 2.500 vrachtwagenritten.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

PWC maakt vergelijkende studie energieprijzen

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voerde PricewaterhouseCoopers (PWC) een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duitsland, Frankrijk, Nederland en[…]

27/05/2022 | ElektriciteitActueel
Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Geen nieuwe vergunning voor oppompen grondwater in Heers

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Vlaamse scholen kunnen besparen dankzij energieprestatiecontracten

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette

Nieuwe schoolgebouwen gepland in Jette