Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Sterker grond- en pandenbeleid

De vorige Vlaamse regering keurde in het voorjaar van 2014, bijna aan het einde van haar legislatuur, een 'krijtlijnennota grond- en pandenbeleid' goed. Deze nota geeft aan hoe de Vlaamse regering een slagkrachtig(er) grond- en pandenbeleid op poten wil zetten. De afgelopen maanden is duidelijk geworden dat deze krijtlijnennota niet zal uitmonden in een formeel 'grond- en pandenbeleidsplan'. In plaats daarvan wordt geopteerd om een groot aantal acties te ontwikkelen, die gezamenlijk het grond- en pandenbeleid een flinke duw in de rug moeten geven.

Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) circuleren op dit moment 32 actievoorstellen die de verwerving of overdracht van gronden en panden moeten vergemakkelijken, de realisatie van ruimtelijke projecten moeten verbeteren en ingrijpen op de financiële aspecten van het grond- en pandenbeleid.

Dat kan bv. door de modernisering van de onteigeningsregelgeving, het op elkaar afstemmen van de verschillende sectorale Vlaamse subsidies zodat de subsidiemiddelen efficiënter en beter kunnen worden benut voor gebiedsgerichte realisaties of door het aanpassen van het systeem van planbaten en planschade. De lijst is nog niet definitief, maar wordt de komende maanden aangevuld en concreet uitgewerkt. De komende weken bekijkt de VVSG de acties vanuit het gezichtspunt van de lokale besturen.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

Bouwsector vraagt soepeler coronamaatregelen

De verplichte coronamaatregelen die momenteel van toepassing zijn in de bouwsector zijn gedateerd, stelt Bouwunie. De sectorvereniging vraagt om de strenge regels nog vóór het bouwverlof te evalueren en aan te passen zodat er vanaf[…]

15/06/2021 | Corona
Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Vier consortia dingen mee naar bouw gevangenis Vresse-sur-Semois

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Bouwbedrijven kunnen arbeiders flexibeler inschakelen

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd

Schetsontwerp fase 2 Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd