Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Publireportage

STEINZEUG-KERAMO: Is gres het antwoord op de ecologische uitdagingen van de Vlaamse regering?

Gerelateerde onderwerpen :

,
STEINZEUG-KERAMO: Is gres het antwoord op de ecologische uitdagingen van de Vlaamse regering?

Door de 2,5m lange buizen en hun starre karakter staan de gresbuizen van Steinzeug-Keramo ook garant voor een degelijk plaatsingsrendement.

De voorbije Vlaamse regering heeft de ambitie uitgesproken dat alle overheidsopdrachten tegen 2020 100% duurzaam moeten zijn. Daarom is het nu het moment om resoluut te kiezen voor een circulaire economie en zo zelfbewust voor oplossingen te kiezen die de minste impact hebben op het milieu. Kan gres - een in Vlaanderen geproduceerd keramisch rioleringsmateriaal dat reeds sinds vele decennia veelvuldig wereldwijd ingezet wordt in de rioleringssector – de huidige en volgende regering helpen om haar doelstellingen te bereiken?

Recycleren is goed, vermijden is beter

Steinzeug-Keramo is ervan overtuigd dat de beste oplossingen geïnspireerd en ondersteund worden door de natuur. Want als er natuurlijke en duurzame toepassingen voorhanden zijn, is het dan niet vanzelfsprekend dat die de voorkeur hebben boven materialen die schade berokkenen aan het milieu, nodeloos afval creëren en enkel moeilijk chemisch te recycleren zijn?

Onbeperkt voorradige nature based grondstoffen

De basisgrondstoffen voor gres zijn klei, water en chamotte: drie materialen die hun oorsprong in de natuur vinden en – doordat klei onbeperkt voorradig is en dus ook voor toekomstige generaties meer dan beschikbaar zal zijn – een duurzame oplossing bieden. Voor chamotte, dat gemaakt is van gerecycleerd keramisch materiaal, wordt niet enkel de eigen uitval uit productie gebruikt, maar wordt er ook uitval van andere keramische industrieën mechanisch gerecycleerd. Waardevolle op ruwe aardolie gebaseerde grondstoffen bewijzen hun nut beter in toepassingen waarbij natuurlijke alternatieven niet mogelijk zijn, zoals in de farmaceutica, veiligheid of isolatie.

Gesloten productiecyclus

Niet alleen zijn de grondstoffen natuurlijk, ook de productie van rioleringsmaterialen in gres is een voorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Zo gebeurt de aanvoer van de klei via waterwegen en wordt via biomassa-installaties gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen en groene stroom. De rioleringsmaterialen zijn dan ook niet voor niets erkend met het cradle-to-cradle-certificaat, waarbij een gesloten productiecyclus centraal staat. Een systeem dat toelaat om duurzame materialen oneindig te hergebruiken, zonder in te boeten aan kwaliteit of onderhevig te zijn aan downcycling, een probleem dat de duurzaamheid van kunststofmaterialen op lange termijn helaas nog steeds enorm beperkt.

Voorkomen is beter dan genezen

Door het starre karakter van gresbuizen nemen ze de bovenhand op de plaatsing. Er zijn geen uitvoeringsvertragende randvoorwaarden zoals ovalisatiemetingen en lengteprofielmetingen vereist om een stabiele leiding en rechtlijnig stroomprofiel te garanderen. Samen met de 2,5m lange buizen van Steinzeug-Keramo leidt dit ertoe dat het plaatsingsrendement en dus ook de kosten voor een verzorgde plaatsing van gres vergelijkbaar zijn met die van bijvoorbeeld 3m lange kunststofbuizen (de maximum toegelaten lengte om bij kunststof een onregelmatig lengteprofiel zoveel mogelijk te vermijden). Gres rioleringsstelsels hebben een onevenaarbare levensduur en passen perfect in een doordacht asset management: door het rechtlijnige stroomprofiel en de harde, gladde wand worden waterstagnatie en sedimentatie vermeden en zijn ze goed bestand tegen hoge spoeldrukken. Wortelingroei en zowel in- als exfiltratie zijn door het hoog-performante dichtingssysteem geen bezorgdheid meer.

Nieuwe, jonge gezichten

Steinzeug-Keramo verzekert niet alleen de duurzame toekomst van de rioleringsstelsels, maar ook die van het bedrijf zelf. Zo werden er recent 2 jonge krachten aangeworven om het sales en technisch team te versterken. Dieter Schreurs (28 jaar uit Oudsbergen) is de nieuwe sales support engineer voor de Benelux. Hij is master in de chemie met een brede, multi-disciplinaire achtergrond door zijn ervaringen opgedaan tijdens zijn doctoraat. Hij zal voor een diepgaande technische ondersteuning zorgen als spilfiguur tussen zowel de markt, het sales team als de interne studiedienst van Steinzeug-Keramo. Jens Barbieur (27 jaar uit Ninove) is sinds kort het nieuw technisch en commercieel gezicht van de firma voor de regio Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Hij heeft ervaring in de wegenbouwsector als werfleider en als ontwerper bij een bekend studiebureau.

 

STEINZEUG-KERAMO
Paalsteenstraat 36
3500 Hasselt

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

'Toekomst van baksteen ligt in circulariteit'

'Toekomst van baksteen ligt in circulariteit'

Circulariteit is stilaan een modewoord aan het worden, zoals dat eerder al gebeurde met duurzaam. Het verschil is dat er voor circulariteit een mooi afgebakende definitie is. De grootste uitdaging daarbij voor heel wat klassieke bouwmaterialen[…]

Verhelst Bouwmaterialen neemt Loyaerts over

Verhelst Bouwmaterialen neemt Loyaerts over

Vorderingsstaat genereren kan voortaan ook digitaal

Vorderingsstaat genereren kan voortaan ook digitaal

Nieuwe zaakvoerder voor Asbitech

Nieuwe zaakvoerder voor Asbitech

Meer artikels