Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Steeds meer faillissementen in de bouw

Gerelateerde onderwerpen :

Steeds meer faillissementen in de bouw

© ©Sergey Nivens - stock.adobe.com

Het aantal faillissementen in ons land is in september gedaald met 9,7% ten opzichte van een jaar geleden, het laagste cijfer van de afgelopen tien jaar. In de bouwsector neemt het aantal faillissementen echter nog steeds toe. Dat blijkt uit de jongste Graydon Barometer inzake faillissementen.

Tijdens de eerste negen maanden van 2018 waren er in ons land in totaal 7.591 faillissementsuitspraken, dat is een daling van 2,3% tegenover dezelfde periode vorig jaar. In september gingen in totaal 974 bedrijven failliet. Dat is 9,7% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. “Het aantal faillissementen daalde het sterkst in het Waalse Gewest waar de afgelopen negen maanden 1.807 uitspraken vielen. Dat is een daling van liefst 12,3%. Bovendien moeten we terug tot het jaar 2008 om lagere cijfers te vinden”, zegt Eric Van den Broele, senior manager Research and Development bij Graydon.

Tot einde september kwamen er 13.304 jobs op de tocht te staan als rechtstreeks gevolg van het faillissement van de werkgever. Dat betekent ten opzichte van de eerste drie kwartalen van verleden jaar een daling met 14,8%. Ook is dit het laagste cijfer van de afgelopen tien jaar. Enkel in de periode vóór de crisis kan je betere cijfers vinden.

Brussel

Hoewel het Vlaamse en Waalse Gewest een flinke daling in het aantal faillissementen zien, noteert het Brusselse Gewest een recordaantal faillissementsuitspraken. Op negen maanden tijd gingen daar liefst 2.203 bedrijven over de kop. Dat is het hoogste aantal ooit met betrekking tot de eerste drie trimesters van een jaar en een stijging ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met 24,5%. “De maand september lijkt deze forse evolutie enigszins te temperen, want in deze maand vielen in Brussel slechts 259 uitspraken. Dit is 4,4% minder ten opzichte van september 2017”, aldus Van den Broele.

In het Vlaamse Gewest is over de eerste negen maanden van dit jaar sprake van 3.551 failliete ondernemingen: een daling ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar met 9%. Wallonië noteert in september het laagste faillissementscijfer in tien jaar tijd. Daar gingen in de afgelopen negen maanden in totaal 1.807 bedrijven failliet.

Op twee provincies na ziet Graydon voor de eerste drie kwartalen van dit jaar in elke provincie een daling van het aantal faillissementen. De sterkste daling in verhouding nemen we waar in de provincies Luxemburg (daling met 26,5%), Namen (-21,8%) en Oost-Vlaanderen (-18 %).
Bouw
Op sectorniveau ziet Graydon na negen maanden opnieuw de meeste faillissementsuitspraken in de bouwnijverheid en horeca. In vergelijking met vorig jaar is er in de bouw een toename met 4,2%. Dat brengt het totaal dit jaar op 1.384 faillissementen in de bouwnijverheid, een totaalcijfer dat bijna identiek is aan dat van de horeca (1.382). Echter in de horeca stelt Graydon al enkele maanden een flinke daling vast tegenover de metingen vorig jaar (-5,7%).

Voorts noteert Graydon een sterke stijging van het aantal faillissementen in ‘overige persoonlijke diensten’ (+17,1%) en de garagehouders (+13,9%). In de meeste gevallen valt alles te herleiden tot een stijging in Brussel.

In de klein- en de groothandel neemt het aantal zaken dat over de kop gaat voort af, in die mate dat Graydon in de groothandel zelfs het laagste cijfer in tien jaar meet. In de groothandel gingen dit jaar 570 ondernemingen failliet (-8,6%), voor de kleinhandel gaat het om 900 bedrijven (-8,2%).

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende wil meer lokaal aankopen

Oostende wil meer lokaal aankopen

Na o.m. Deinze en Brugge wil ook de stad Oostende inzetten op een lokaal aankoopbeleid. Zo wil de stad lokale ondernemers beter informeren en meer kansen geven om deel te nemen aan overheidsopdrachten die door de stad uitgeschreven worden. Voor[…]

Comfortabele en trendy container vervangt traditionele werfkeet

Comfortabele en trendy container vervangt traditionele werfkeet

Vlaamse ouderen blijven langer in eigen huis wonen

Publireportage

Vlaamse ouderen blijven langer in eigen huis wonen

Kiwa neemt sectorgenoot Vinçotte over

Kiwa neemt sectorgenoot Vinçotte over

Meer artikels