Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

'Steeds meer besturen stappen uit svk's'

'Ik krijg steeds meer signalen van OCMW's en lokale besturen die uit de werking van een sociaal verhuurkantoor stappen. Dat heeft o.m. te maken met de besparingsdruk op lokale besturen en brengt de financiering en lokale verankering in het gedrang', stelt volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman. Ze vroeg aan Vlaams minister voor Wonen Liesbeth Homans of de regering de financiering zal garanderen als overheden zich uit svk's terugtrekken. Minister Homans trekt nog niet aan de alarmbel. Ook zonder gemeentelijke toelage kunnen svk's operationeel blijven. Ze wil binnenkort wel het svk-besluit evalueren.

Sociale verhuurkantoren (svk's) huren woningen van particulieren en verhuren die door tegen een sociaal tarief. Daarvoor krijgen ze van Vlaanderen een startsubsidie en een basissubsidie voor hun werking. Die financiering wordt aangevuld met middelen van lokale besturen en provincies. Svk's zijn vrij goed ingeburgerd, alleen in Oost-Vlaanderen zijn verhoudingsgewijs minder steden en gemeenten toegetreden tot een svk.

Schaalvergroting

'Welke mogelijkheden zijn er om ervoor te zorgen dat de werking van een svk gegarandeerd blijft als de financiële ondersteuningsmiddelen vanuit provincies en lokale besturen teruggeschroefd worden'', wil Taeldeman weten. Ze wordt daarin bijgetreden door volksvertegenwoordigers Björn Anseeuw en Dirk de Kort. Zij stellen dat mogelijk een schaalvergroting bij svk's voor een betere efficiëntie kunnen zorgen of anders dat svk's meer kunnen samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen.

Minister Homans wil voorlopig niet raken aan het financieringssysteem van svk's. 'Ik denk dat hier de verantwoordelijkheid ligt bij de lokale besturen zelf. Het zijn vooral zij die mee initiatieven op poten moeten zetten en svk's de weg moeten tonen naar de Vlaamse financieringsmogelijkheden. Ik wil absoluut niet de verantwoordelijkheid van Vlaanderen ontlopen, maar het is een en-enverhaal waarbij vooral de lokale besturen, met de bijkomende bevoegdheden die ze gaan krijgen, een veel beter overzicht hebben op wat een geschikt pand zou kunnen zijn om via een svk verhuurd te worden. Zij hebben zicht op leegstand. Zij kunnen in het kader van het sociaal beheer een pand in beslag nemen en dat eventueel via een svk verhuren', stelt Homans.

Basisfinanciering

De achterstand in Oost-Vlaanderen wil de minister in overleg met de lokale besturen aanpakken. Over het wegvallen van de financiering als een bestuur zich terugtrekt uit een svk, maak ze zich minder zorgen.

'Besturen kunnen op verschillende manieren participeren in een svk. Dat kan als aandeelhouder of als lid van de raad van bestuur zijn. Bovenop de financiën van Vlaanderen voor het subsidiëren van svk-woningen, komen vaak vanuit lokale besturen nog extra middelen, bv. voor renovatie. Ze hebben bv. een klusjesdienst die ook de svk-woningen bedienen. Over dergelijke initiatieven heb ik gehoord dat bepaalde lokale besturen ze niet langer nemen. Maar de middelen die Vlaanderen geeft, volstaan om de basistaken van een svk te garanderen, namelijk het zoeken van voldoende aanbod en medewerkers. Gemeentes dragen niet zozeer bij in de basisfinanciering, maar wel in aanvullende initiatieven. Maar het is natuurlijk wel jammer als lokale besturen zich terugtrekken', stelt de minister van Wonen.

Minister Homans wil voorlopig niet raken aan het financieringssysteem van svk's. “Bij het voorstellen van mijn beleidsnota's heb ik al aangekondigd dat er een evaluatie komt van het svk-besluit. De suggestie over samenwerking tussen shm's en svk's en onderlinge participatie zal ik meenemen in deze evaluatie. Dit zal nog een heel geanimeerd gesprek worden', belooft de minister.

Verankering

Valerie Taeldeman vreest toch voor de basisfinanciering van svk's als steeds meer besturen uit de werking stappen. 'Het subsidiebesluit bepaalt dat minstens drie vierde van de gemeenten of OCMW's in het werkingsgebied van het svk stemgerechtigd moet worden betrokken in het bestuur. Wanneer het ene na het andere OCMW of lokaal bestuur beslist om wegens besparingsmaatregelen uit een svk te stappen, zullen op een bepaald moment problemen ontstaan met de verankering in bepaalde regio's', besluit de volksvertegenwoordiger. - FVDL

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

Nederlandse zinkssmelterij Nyrstar tijdelijk gesloten

De beursgenoteerde metaalverwerkende groep Nyrstar, een onderdeel van Trafigura, sluit vanaf 1 september tijdelijk zijn zinksmelterij in het Nederlandse Budel. Het bedrijf legt de productie voorlopig stil door de hoge energiekosten.[…]

19/08/2022 | Ondernemingen
Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Definitief ontwerp Walstraat in Hoboken goedgekeurd

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Tien kilometer fietspad in Dilsen-Stokkem

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt

Preventie-opdracht arbeidsongevallen bij ondernemingen faalt