Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Steeds meer appartementsbouw in Vlaanderen

Steeds meer appartementsbouw in Vlaanderen

Het aandeel van de appartementen in het totaal aantal vergunde nieuwe woongelegenheden blijft toenemen. In 2016 was 64% van de nieuwe vergunde woongelegenheden een flat en nog slechts 36% een huis. Een gedetailleerde analyse van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) van het Vlaams woningbestand toont bovendien aan dat het aantal appartementen de jongste jaren het snelst is toegenomen in de kleinste gemeenten.

In de 25% kleinste gemeenten is het aantal appartementen vorig jaar meer dan verdubbeld in vergelijking met 2005. De toename is het grootst in een aantal regio’s die tot voor kort eerder landelijk waren. De appartementsbouw is zich dus aan het verspreiden over gans Vlaanderen.

In 2005 telden de 25% kleinste gemeenten in Vlaanderen slechts 10.674 flats. In 2017 waren er dat al 21.709, wat neerkomt op een stijging met 103%. Ook in de middelgrote gemeenten en steden steeg het aantal appartementen op 12 jaar tijd met ongeveer 80%. Volgens de VCB wijst deze forse toename erop dat kleinere gemeenten en steden nu eveneens hun woonkernen versterken. Naast huizen komen hier nu ook (vaak kleinere) flatgebouwen met meer dan twee bouwlagen. Stadsvernieuwingsprojecten blijven niet langer beperkt tot de centrumsteden: ook kleinere gemeenten beginnen eraan.

In de 25% grootste gemeenten daarentegen is de stijging van het aantal appartementen iets minder groot en bleef deze beperkt tot 31%. In de dertien centrumsteden steeg hun aantal met 26%. “Dat de toename daar procentueel minder hoog is heeft te maken met het feit dat de 25% grootste gemeenten en zeker de centrumsteden in 2005 al een zeer grote voorraad appartementen telden. In de 25% grootste gemeenten telde het woonbestand in 2005 al ongeveer 475.000 flats. Op 12 jaar tijd kwamen daar ongeveer 150.000 appartementen bij. Een belangrijk absoluut aantal, maar procentueel lager dan in de kleinere gemeenten die van een veel kleiner aantal flats vertrokken”, stelt de VCB.

Huizen

In de 25% grootste gemeenten zijn er in 12 jaar tijd amper huizen bijgekomen: slechts 4% of ongeveer 45.000. Maar tegelijk heeft zich het fenomeen voorgedaan dat het aantal huizen in de kleinere gemeenten evenmin sterk is gegroeid: procentueel met circa 7% en in absolute getallen met ongeveer 75.000. De toename van het aantal huizen is dus niet alleen in de grootste gemeenten gering maar ook in de kleinere en zelfs kleinste gemeenten relatief beperkt geworden. In Antwerpen en Oostende wordt men zelfs geconfronteerd met een daling van het aantal eengezinswoningen door sloop en verdichting.

Als we de regio’s bekijken waar de appartementsbouw tussen 2005 tot 2017 het snelst is toegenomen, gaat het onder meer om een aantal gemeenten in de bredere rand rond Brussel (van Ninove tot Merch­tem), aan de kust, in de Rupelstreek, in de Noorderkempen, het zuiden van de provincie Antwerpen en het midden van Limburg. “In belangrijke mate gaat het om regio’s die in het verleden relatief landelijk waren gebleven zoals het zuiden van de provincie Antwerpen. De bouwgronden waren er relatief goedkoop. Maar juist daardoor voelden steeds meer gezinnen zich ertoe aangetrokken. Ook daar zijn de bouwgrondprijzen gaan stijgen en werden vooral rond de stads- en dorpskernen meer appartementen opgetrokken”, concludeert de VCB.

Wallonië

In het Waalse Gewest zien we een gelijkaardige beweging als in Vlaanderen. Ook daar nam het aantal flats van 2005 tot 2017 het snelst toe in de 25% kleinste gemeenten (zelfs met 259%) en het minst snel in de 25% grootste gemeenten (met 41%). De percentages liggen hoger dan in Vlaanderen omdat de bestaande voorraad aan appartementen in 2005 nog heel gering was.

Uit de evolutie van het aantal vergunde nieuwe woongelegenheden kunnen we afleiden dat ook in Wallonië het aandeel van de flats gestaag toeneemt. Het gaat om een gelijklopende evolutie naar meer appartementen maar nog geenszins om een inhaalbeweging in vergelijking met Vlaanderen. De appartementen vertegenwoordigden in 2017 in Wallonië nog amper 16% van het totale woningpatrimonium tegenover 27% in Vlaanderen.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Bouwsector is hard geraakt, maar herstelt goed na eerste lockdown

Tijdens de eerste lockdown, nu bijna een jaar geleden, verloor een gemiddeld bedrijf in de bouwsector liefst 45% van de omzet. Dat is bijzonder veel, want een gemiddeld Belgisch bedrijf speelde in die periode ‘slechts’ 33% van de[…]

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

Dijledal Leuven heeft meer dan 400 woningen in de pijplijn

BGHM: eerste oproep voor aankoop van meer dan 650 woningen

BGHM: eerste oproep voor aankoop van meer dan 650 woningen

Belgisch-Nederlandse joint venture investeert 280 miljoen € in nieuwbouw voor verhuur

Belgisch-Nederlandse joint venture investeert 280 miljoen € in nieuwbouw voor verhuur

Meer artikels