Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Steden en gemeenten kunnen sneller inspelen op leegstand

Gerelateerde onderwerpen :

,
Steden en gemeenten kunnen sneller inspelen op leegstand

© ©henkbouwers - stock.adobe.com

De lokale besturen kunnen voortaan snelle inspelen op leegstand. Ze krijgen sinds sinds kort de mogelijkheid om aan de hand van een gemeentelijke verordening de termijn in te korten om een gebouw waarin in hoofdzaak een economische activiteit plaatsvond als leegstaand te kunnen beschouwen. Dat meldt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

 

Sinds de decentralisatie van het leegstandsbeleid voor woningen en gebouwen (het Grond- en pandendecreet, nu geïntegreerd in de Vlaamse Codex Wonen, boek 2) hadden gemeenten al veel vrijheid op het vlak van de aanpak van leegstaande woningen en gebouwen. Met deze wijziging biedt de Vlaamse regelgever nog een extra optie aan de lokale overheden.
 
Gebouwen die in hoofdzaak hebben gediend voor een economische activiteit én die onder het toepassingsgebied vallen van de Codex Wonen (met name: gelegen op een perceel of verzameling van percelen van minder dan 5 aren) én waarvan meer dan 50% van de vloeroppervlakte gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden niet overeenkomstig de functie van het gebouw wordt aangewend, worden als leegstand beschouwd.
 
Sinds 2 december 2021 kunnen steden en gemeenten deze termijn inkorten via een gemeentelijke verordening (artikel 2.10). Deze kortere termijn kan, op voorwaarde van een zorgvuldige motivering, zowel gelden voor het ganse grondgebied, als voor (een) afgebakende zone(s).
 
Deze aanpassing komt er door de nood om gericht sneller te kunnen reageren op leegstand, denk bij voorbeeld aan leegstaande winkels in kernwinkelgebieden. Gemeenten die snel wilden ingrijpen met een leegstandsheffing moesten minstens twaalf maanden geduld uitoefenen om effectief te kunnen belasten.  Met deze wijziging kan deze termijn ingekort worden.
 
Door deze inkorting komt een pand sneller terecht op het leegstandsregister. Gemeenten kunnen dan na het verstrijken van die termijn de leegstandsheffing onmiddellijk laten ingaan.  Echter, als een gemeente de termijn voor de opname in het leegstandsregister inkort, zal automatisch ook de termijn verkorten waarbinnen een pand terug geschrapt wordt uit het register. Standaard bedraagt de schrappingstermijn nu zes maanden.
 
Aan artikel 2.11 wordt immers volgende zin toegevoegd: "Als een gemeente met toepassing van artikel 2.10, § 1, vierde lid, een kortere termijn bepaalt, wordt een gebouw uit het leegstandsregister geschrapt binnen een termijn die hoogstens de helft van die kortere termijn bedraagt”.
 
In de praktijk zou dat betekenen dat een gemeente bijvoorbeeld de opnametermijn inkort tot zes maanden. Als de eigenaar aantoont dat het pand gedurende drie maanden een invulling (overeenkomstig de functie) heeft, wordt het pand geschrapt uit het leegstandsregister.
De VVSG merkt ook nog op dat sinds 20 september 2021 in artikel 2.9 de volgende zin werd toegevoegd: “Het gemeentelijke leegstandsregister is de enige mogelijke grondslag van een belasting op leegstaande woningen en gebouwen.”
 

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Stormloop op studentenkamers doet prijzen met ruim 7% stijgen

Zoals verwacht laat de schaarste op de markt van de studentkamers zich nu ook voelen op de gemiddelde huurprijzen. De gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer in Vlaanderen rondt voor het eerst de kaap van 450 euro. Dat blijkt uit een[…]

Vastgoedbedrijf wil 50 extra kantoren openen tegen 2025

Vastgoedbedrijf wil 50 extra kantoren openen tegen 2025

Internationale vastgoedspeler verwerft twee kantoorgebouwen in Antwerpen

Internationale vastgoedspeler verwerft twee kantoorgebouwen in Antwerpen

Champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Champignonkwekerij wordt cohousingproject voor tien gezinnen

Meer artikels