Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Stationsomgeving Leopoldsburg krijgt tweede ontwikkelingskans

Gerelateerde onderwerpen :

Stationsomgeving Leopoldsburg krijgt tweede ontwikkelingskans

Geen enkele ontwerper of projectontwikkelaar toonde interesse toen de gemeente Leopoldsburg en de NMBS begin 2014 een oproep lanceerden om de stationsomgeving in Leopoldsburg nieuw leven in te blazen. Dit voorjaar willen de partners opnieuw rond de tafel zitten om het project een tweede kans te geven. Ze willen nagaan welke mogelijkheden het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) biedt en of de eerder gestelde voorwaarden en normen kunnen of moeten versoepeld worden.

Voor de uitwerking en realisatie van het project werd twee jaar geleden een wedstrijdprocedure opgezet onder coördinatie van het studiebureau Euro Immo Star, waarbij de publieke partners op zoek gingen naar een bouwteam voor de gefaseerde realisatie van het volledige project. Hiervoor werd gewerkt met een onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De bedoeling was de opdracht eind 2015 te gunnen en het omvangrijke project gespreid over een veertiental jaren stapsgewijs te realiseren, met als tijdshorizon 2028-2029.

Daar is dus nooit iets van gekomen omdat zich niemand aandiende. Nochtans gaat het om een groot project. Het projectgebied bevindt zich in het hart van de gemeente, aan de spoorlijn 15 tussen Hasselt en Mol. De NMBS bezit aan beide zijden van de spoorlijnen nog onbebouwde stroken. Alles samen gaat het om zowat 4,5 ha met een zone aan de kant van de IJzerlei (3,3 ha) en de parking aan de zijde van de Nicolaylaan (1,2 ha).

Er werd gedacht aan de realisatie van een compleet nieuwe en duurzame stadswijk met ongeveer 250 nieuwe woningen, met respect voor de huidige parkfunctie en met behoud van de fietsverbinding. Naast stedelijke woonfuncties voor specifieke doelgroepen (appartementen, lofts met uitzicht op het park, urban villa’s voor starters, jonge gezinnen en senioren), wilde men in de stationsomgeving ook ondernemingskansen creëren, zoals kantoren en werkruimte voor professionele dienstverlening of commerciële activiteiten. Hierbij werd rekening gehouden met de bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan waarin de stationsomgeving als tweede prioritaire zone binnen Leopoldsburg wordt aangeduid. Een ruimtelijk uitvoeringsplan moest in de toekomst nieuwe bestemmingen mogelijk maken.

Parkeren

Tevens zou dan de capaciteit en de kwaliteit van het parkeeraanbod aan het station fors worden opgedreven. Dat is nodig, want dagelijks stappen in Leopoldsburg gemiddeld meer dan 550 reizigers op de trein, wat van dit station een belangrijke en strategische locatie binnen het kleinstedelijke gebied maakt. De omgeving is echter onderbenut.

Aan de zijde van de IJzerlei wordt het gebied deels gebruikt als park met fietspad, terwijl de zijde van de Nicolaylaan hoofdzakelijk bestaat uit parking en gedeeltelijk braak ligt. Binnen de beoogde publiek-private samenwerking zou de NMBS investeren in een nieuwe autoparking van 200 plaatsen voor treinreizigers. Op de planning stond tevens een nieuwe overdekte fietsenstalling voor 350 fietsen en 16 bromfietsen.

Met het project wilden de partners het terrein van 4,5 ha een volwaardige stedenbouwkundige en architecturale invulling geven. Ze wilden van de stationsomgeving opnieuw een levendige buurt maken die in directe relatie zou staan met het centrum van Leopoldsburg. Op loopafstand, ten zuiden van de Koningsstraat, bevinden zich het cultureel centrum, het Koninklijk park en de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart-kerk. Nog meer zuidwaarts ligt het reconversiegebied Reigersvliet. In het noorden biedt de kanaalzone Beverlo met een jachthaven watergebonden mogelijkheden.

De aanwezigheid van het omvangrijke militair domein en het natuur- en recreatiegebied is eveneens een troef. In het domein werken gemiddeld meer dan 3.500 mensen, waarmee het Kamp van Beverlo één van de grootste werkgevers in Limburg is. Aan de westelijke spoorzijde strekt zich de woonwijk ‘het Geleeg’ uit, met in de directe omgeving van het station de aanwezigheid van verschillende scholen en diensten zoals het Koninklijk Atheneum, het Sint-Michielsinstituut en de openbare bibliotheek.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Deinze bekijkt tunnel of brug naar Brielmeersen

Deinze bekijkt tunnel of brug naar Brielmeersen

De stad Deinze koopt het Rijksadministratief Centrum (RAC) in de Brielstraat. Een nieuwe bestemming daarvoor heeft de stad nog niet, maar het bestuur wou de kans niet laten liggen. Er komt een masterplan voor de site en het bestuur denkt ook aan[…]

Leuven wil ondergrondse parking bouwen aan de Brouwersstraat

Leuven wil ondergrondse parking bouwen aan de Brouwersstraat

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Nieuw schoolgebouw met aandacht voor akoestisch comfort

Merelbeke bouwt eigen carnavalsloods

Merelbeke bouwt eigen carnavalsloods

Meer artikels