Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Startschot voor heraanleg IJzerlaan

Gerelateerde onderwerpen :

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Antwerpse schepen van Mobiliteit Koen Kennis hebben onlangs het officiële startschot gegeven voor de heraanleg van de IJzerlaan (foto). Het project start met werken onder het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan. Deze werken worden uitgevoerd door de thv Artes Roegiers-Artes Depret.

Onder dat kruispunt wordt de oude sluis, die vroeger de Kempische Vaart verbond met het Asiadok, hersteld. Hierdoor kan deze ondergrondse sluis weer gebruikt worden om het nieuwe IJzerlaankanaal, dat later in het project wordt aangelegd, aan te sluiten op het Asiadok.

Tegelijk worden in de ondergrond een groot aantal nutsleidingen en rioleringsbuizen verplaatst. Zo is het kruispunt tijdig klaar voor de heraanleg van de IJzerlaan en de komst van de tram op de Noorderlaan. De werken op en rond dit kruispunt duren tot september 2016. Aansluitend wordt het kruispunt met de werken Noorderlijn volledig heraangelegd.

De hinder voor het verkeer blijft beperkt tijdens de werken aan het kruispunt. Door een slimme planning van de werken, waarbij de rijweg een aantal keren wordt verlegd, blijven steeds twee rijstroken beschikbaar in elke rijrichting. Enkel op het moment dat de nutsleidingen die de Noorderlaan dwarsen worden verlegd, zal het kruispunt korte tijd worden afgesloten.

Water in de stad

De omgeving van de IJzerlaan en de Ingenieur Menneslaan gaat de komende jaren sterk veranderen. De IJzerlaanbrug - die beide lanen verbindt - wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Samen met de brug verdwijnen ook de lange aanloophellingen. Een unieke kans om beide lanen helemaal opnieuw in te richten en op te waarderen.

Aan de kant van Merksem komt in de plaats van deze aanloophelling een groene parkzone en op termijn een ecowijk. De IJzerlaan wordt heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel met brede fietspaden en bomenrijen. Door de aanleg van een 11 m breed kanaal komt er bijna 80 jaar na het dempen van de Kempische Vaart opnieuw water aan de IJzerlaan.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts is blij dat de schop in de grond gaat. 'De IJzerlaan staat voor een ingrijpende transformatie, die meer ruimte gaat geven aan fietsers, voetgangers, het openbaar vervoer, groen en water. Na jaren van plannen en overleg krijgen de plannen om de mobiliteit en de omgeving op te frissen eindelijk vorm.'

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

Oostende bouwt en renoveert sportinfrastructuur

De stad Oostende bouwt in Sportpark De Schorre een gemeenschappelijk clublokaal voor baseballclub Piranhas Oostende, Ostend Exiles Cricket Club en American footballclub Ostend Pirates. De totale bouwkost wordt geraamd op 985.000 € zonder[…]

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

TVH Equipment centraliseert activiteiten in nieuwbouw

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Omgevingsvergunning voor Middelkerks casino ondertekend

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Kantoorgebouw transformeert tot wooncomplex voor 80 gezinnen

Meer artikels