Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Startevenement op 3 juli

De initiatiefnemers van 'Overheidsopdrachten voor innovatie' organiseren op vrijdag 3 juli in zaal De Schelp in het Vlaams parlement (Hertogstraat 6, 1000 Brussel) een startevenement over deze materie. Met dit evenement wil men het draagvlak om meer innovatie(gericht) aan te kopen in de Vlaamse overheid verhogen.

De namiddag wordt afgesloten met de ondertekening van een Charter waarin de ondertekenaars zich engageren om meer werk te maken van overheidsopdrachten voor innovatie, hun aanbestedingsinstrumentarium hierop af te stemmen en hiervoor ook personele en financiële middelen te voorzien. Ze verklaren zich bereid om te streven naar het behalen van de zogenaamde 3%-norm.

Dit startevenement is vooral bedoeld voor alle betrokkenen van de Vlaamse overheid, de aankopers, het politieke niveau (de bevoegde ministers) en de controle-instanties (de Inspectie van Financiën en het Rekenhof). Deelname is gratis. Registratie is evenwel verplicht. Omwille van veiligheidsvoorschriften in het Vlaamse parlement vraagt men voornaam, naam en geboortedatum te registreren. Informatie: hilde.vermeulen@ewi.vlaanderen.be, tel. 02 553 57 90.

Programma

12u30-13u20: Registratie en onthaal met koffie;

13u20-13u30: Welkom en situering/doel van het evenement door Dirk Van Melkebeke, secretaris-generaal departement Economie, Wetenschap en Innovatie;

13u30-13u50: Algemeen kader innovatievriendelijk aanbesteden - Public Procurement of Innovation (ppi) - Pre-Commercial Procurement (pcp) door Christophe Veys, teamleader Innovation Procurement van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie;

13u50-14u10: Aanbodzijde: drempels en hinderpalen bij overheidsaankopen door Kenny Willems, financieel directeur iMinds;

14u10-14u30: Vraagzijde: de regelgeving rond overheidsopdrachten in relatie tot innovatie door Bart Zoete, teamhoofd Ondersteuning Beleid en Aankoop, Het Facilitair Bedrijf;

14u30-15u50: Vraag- en aanbodzijde: presentatie van 'best cases' van innovatievriendelijk aanbesteden, ppi en pcp door de Vlaamse overheid;

15u50-16u00: slotwoord door Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

16u00-16u30: Ondertekening van het charter door de minister en de aanwezige leidende ambtenaren;

16u30-18u00: afsluitende receptie.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

Denys geselecteerd voor Porthosproject in Rotterdam

De multidisciplinaire bouwgroep Denys uit Wondelgem werd geselecteerd om mee te bouwen aan het Porthosproject, dat door Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en Energiebeheer Nederland werd ontwikkeld om bij te dragen aan het behalen van de[…]

'De  bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

'De bouw is het voorbije jaar veel flexibeler geworden'

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Studiebureau Jonckheere verhuist naar cohousingproject in Brugge

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap

Restauratie eeuwenoude abdijhoeve in Heverlee is prachtig staaltje vakmanschap