Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Startbeslissing zeesluis Zeebrugge goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft de startbeslissing voor een nieuwe zeesluis in Zeebrugge goedgekeurd. Zo wordt opnieuw een belangrijke stap gezet naar een betere nautische ontsluiting voor de haven van Zeebrugge. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil de werkzaamheden nog tijdens deze legislatuur in gang zetten.

De haven van Zeebrugge heeft al lang nood aan een betere nautische ontsluiting. Omdat de Visartsluis (1907) niet meer voldoet aan de noden van de hedendaagse scheepvaart is de Vandammesluis vandaag de facto de enige toegang tot de achterhaven. De druk op de Vandammesluis neemt toe omdat de trafieken stevig in de lift zitten en ook in de komende jaren zullen blijven groeien. De haven van Zeebrugge is zo erg kwetsbaar. Bij een probleem met of een onderhoud van de Vandammesluis komt de hele haven lam te liggen.

Er wordt al lang gesproken over een nieuwe zeesluis in de haven van Zeebrugge. De jongste tijd ontstond echter twijfel over de haalbaarheid van de bestaande pistes op korte termijn. Omdat de nautische ontsluiting van Zeebrugge een prioriteit is, zorgt Weyts nu voor een doorstart. De bouw van een nieuwe sluis wordt ingebed in een 'complex project', waarbinnen de bestaande denkpistes én alternatieve mogelijkheden nader onderzocht kunnen worden. Het vehikel 'complex project' zorgt ervoor dat de strakke timing toch kan worden gehandhaafd. 'Ik wil voor dit project nog tijdens deze legislatuur de eerste spadesteek geven', bevestigt Weyts.

Concreet worden drie mogelijke locaties ingebed in het traject voor een complex project: een locatie ter hoogte van de Carcokesite, op de Visartsite en parallel met de bestaande Vandammesluis. In afwachting van de tweede zeesluis blijft Weyts gericht investeren in de Vandammesluis, om de ontsluiting van de haven van Zeebrugge te verzekeren.

AANBESTEDINGEN
Alle aanbestedingen

Meest aanbevolen artikels

Nieuwe Scania-motoren zijn nog zuiniger

Nieuwe Scania-motoren zijn nog zuiniger

De transportindustrie zit in de transitie naar alternatieven voor het gebruik van fossiele brandstoffen, maar de meeste sectoren en vervoerders zijn nog steeds afhankelijk van verbrandingsmotoren. Een eenvoudige manier waarop zij een belangrijke[…]

19/03/2019 | Scania
KU Leuven renoveert Pauscollege

KU Leuven renoveert Pauscollege

EBP: Business Controller

EBP: Business Controller

Leuven wil Community Land Trust oprichten

Leuven wil Community Land Trust oprichten