Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Start werken openbaar domein en waterkering Sint-Andries en Zuid

Gerelateerde onderwerpen :

Start werken openbaar domein en waterkering Sint-Andries en Zuid

© Foto’s: PROAP

De eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein van de Scheldekaaien en de nieuwe waterkering in het deelgebied Sint-Andries en Zuid in Antwerpen is zopas begonnen. De ingreep zal het gezicht van de Scheldekaaien spectaculair veranderen: er zal onder meer plaats zijn voor sport, spel, groen en een stedelijk strand. De werken aan de eerste fase, tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat, zullen afgerond zijn in het voorjaar van 2019 en kosten 11 miljoen €.  

Om de band tussen de stad Antwerpen en de Schelde te herstellen, worden de Scheldekaaien de komende jaren in een nieuw kleedje gestoken. Het Masterplan Scheldekaaien, ook bekend als het Kaaienplan, pakt in totaal zeven deelgebieden aan. Sint-Andries en Zuid, een strook van 1,5 km tussen de Sint-Jans-vliet en de Namenstraat, is daar één van. “De komende jaren zal het gezicht van de Scheldekaaien drastisch veranderen. De kasseien zullen plaats maken voor onder meer sport- en speelzones, groene weidse ruimten, een brede fiets- en wandelzone, een stedelijk strand, pleinen, aanmeerfaciliteiten en een veilige nieuwe waterkeringsmuur. Langs de stadszijde komt een lange groene strook”, zegt Antwerps schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde.

De heraanleg begint met een eerste fase van 900 m: het gebied tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. De zone achter het historische hekwerk wordt volledig heraangelegd in verschillende fases:

• Fase 1

De eerste fase begint nu en duurt tot november. De parking met inrit ter hoogte van de Scheldestraat wordt verplaatst naar een tijdelijke parking met oprijhelling ter hoogte van de Fortuinstraat. De huidige parkeercapaciteit blijft behouden. Hangar 13 op de Ledeganckkaai en hangar 15 op de Cockerillkaai worden afgebroken. Hangar 19 op de Plantinkaai wordt ontmanteld en gerecupereerd. Na fase 1 wordt de kaaizone tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat volledig afgesloten als werfzone. De rijweg blijft gewoon open.

• Fase 2

Deze fase is de meest ingrijpende en realiseert de aanleg van een lineair park met een dijk, een speeltuin en een was- en overslagplaats voor veegwagens ter hoogte van de Namenstraat; een stedelijk plein ter hoogte van de Zuidersluis; een hondenloopzone; en de restauratie van het havenhekwerk tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat. Deze fase begint nu en zal duren tot november 2018.

De dijk wordt ingericht als een langgerekt groen park dat uitloopt naar de kaaien richting Nieuw Zuid en dat in een latere fase via Blue Gate Antwerp een groene corridor vormt tot aan de Hobokense Polder. Bovenop de dijk komt een wandelpad met een weids uitzicht over de stad en de Schelde. Het pad volgt niet één rechte lijn, maar passeert langs diverse plekken zoals groene zit- en speelruimtes, zittribunes met zicht op de Schelde, multifunctionele sportzones, een brede fiets- en wandelboulevard en een uitkijkpunt dicht bij de rivier.

• Fase 3

Fase 3 en 4 kunnen pas van start gaan nadat Waterwegen en Zeekanaal nv de kaaimuur in deze zone heeft gestabiliseerd. De stabilisatiewerken zijn vandaag al volop bezig en zullen vermoedelijk in september 2018 worden afgerond.

Fase 3 begint in september 2018 en loopt tot het voorjaar van 2019. Ze bestaat uit de aanleg van de kaaivlakte (de zone tussen de dijk en de bestaande blauwe steen) en een stedelijk strand op de Cockerillkaai tussen de Wapenstraat en de IJzerenpoortkaai. Aan de waterzijde behoudt de ruimte haar maritieme karakter, onder meer door het hergebruiken van de bestaande kasseien. De kraansporen blijven bewaard en grote zeeschepen kunnen blijven aanmeren aan de bolders langs de blauwe steen. Aan de Zuidersluis komt een hellend vlak zodat iedereen dicht bij het water kan komen.

• Fase 4

De vierde fase wordt uitgevoerd tussen november  2018 en het voorjaar van 2019. Ze omvat de aanleg van de kaaivlakte tussen de Goedehoopstraat en de Wapenstraat. 

Waterkering

Sinds de zomer van 2014 stabiliseert Waterwegen en Zeekanaal in de kaaizone Sint-Andries en Zuid de historische kaaimuur, die niet meer voldoet aan de moderne veiligheidsnormen. In de eerste van drie deelzones (tussen de Namenstraat en de  Zuidersluis) is de stabilisatie intussen voltooid. In de zone tussen de Zuidersluis en de Scheldestraat worden de stabilisatiewerken momenteel uitgevoerd.

Tussen de Namenstraat en de Goedehoopstraat realiseren Waterwegen en Zeekanaal en de stad Antwerpen een fraai stukje stadsvernieuwing: van een parking naar een groene dijk waarop iedereen kan komen flaneren. De dijk (de nieuwe hogere waterkering) vervangt de huidige waterkering – een betonnen muurtje van 1,35 m hoog dat de kaaien scheidt van de stad – en zal de stad nog beter beschermen tegen overstromingen.

Uniek in Vlaanderen

“We werken de nieuwe waterkering hoofdzakelijk uit in de groene, glooiende dijk, wat uniek is in een Vlaamse stad. De dijk zal 2,25 m boven de blauwe steen op de kade uitkomen. Die hoogte is vastgelegd in het Sigmaplan en garandeert dat de dijk bij stormtij vloedgolven van de Schelde kan tegenhouden. De huidige waterkering breken we af”, legt projectingenieur Koen Segher van Waterwegen en Zeekanaal uit.

De bewandelbare dijk vormt de rode draad doorheen de kaaizone van Sint-Andries en Zuid. Hij zal niet overal even breed of steil zijn, maar meandert als het ware door het gebied. De dijk deelt de kaaizone in twee. Aan de kant van de Schelde behoudt Waterwegen en Zeekanaal nv het authentieke maritieme uitzicht van de kaaien. Bij extreem hoge waterstanden kan de kaaivlakte onder water komen te staan. Door de verhoogde waterkering houden de bewoners van de wijken Sint-Andries en het Zuid hun voeten droog.

Kostprijs

Het investeringsbudget voor deze eerste fase bedraagt 11.295.261,77 €, waarvan 8.837.905,07 € voor de stad Antwerpen en 2.122.032,11 € voor Waterwegen en Zeekanaal nv. Rio-Link investeert 335.324,59 € voor de riolering. Het ontwerp van het openbaar domein van het deelgebied Sint-Andries en Zuid is van PROAP en Wit Architecten.


De tijdelijke handelsvereniging (thv) Artes-Stadsbader voert de werken uit. De Scheldekaaien zijn 6,7 km lang en 100 m breed. De werken van deze eerste fase zullen afgerond zijn in het voorjaar van 2019. Datzelfde jaar zet Waterwegen en Zeekanaal de stabilisatiewerken richting Zuiderterras voort. Ten vroegste in 2020 beginnen ook daar de bouw van de waterkering en de heraanleg van het openbare domein.

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Robbrecht en Daem ontwerpen Huis aan de Kade

Robbrecht en Daem architecten ontwierpen op Nieuw Zuid in Antwerpen het Huis aan de Kade. Dat gebouw, met zicht op de Schelde, is de tweede fase van het eerder aangekondigde Zuiderhuis, eveneens een ontwerp van het Gentse architectenkantoor. Het[…]

12/04/2021 | ProjectenAntwerpen
Sweco ontwerpt twee waterstoffabrieken voor North Sea Port

Sweco ontwerpt twee waterstoffabrieken voor North Sea Port

Jan Snel bouwt vaccin-labo in Merelbeke

Jan Snel bouwt vaccin-labo in Merelbeke

Besix bouwt stadion aan andere kant van de wereld

Besix bouwt stadion aan andere kant van de wereld

Meer artikels