Volg Bouwkroniek

Abonneer u
Aanmelden

Volg Bouwkroniek Bouwkroniek

Start van de grote werken op de Bavière-site

Start van de grote werken op de Bavière-site

Het Bavière-ziekenhuis, dat in 1895 ingehuldigd werd door koning Leopold II, heeft gedurende lange tijd een belangrijke plaats ingenomen in het leven van de stad en de wijk. De creatie van het CHR in 1985 betekent het einde voor het Bavière en het begin van een feuilleton dat meer dan dertig jaar zal lopen.

Op 6 juni zijn de grote werken van start gegaan op de Bavière-site, die er sedert 1985 verlaten bij ligt. In het toekomstige gebouw dat bestemd is voor de Provincie komen een “ Pôle des Savoirs”, een “Exploratoire des Possibles” en een bedrijvenstarterscentrum. Een heel programma!

En tevens het einde van een slecht feuilleton dat meer dan dertig jaar heeft aangesleept, sedert de stopzetting van de activiteiten van het Bavière-ziekenhuis dat zijn naam gegeven heeft aan deze site aan de rand van de wijk Outremeuse in Luik, tussen de Maas en La Dérivation.

De provincie Luik lanceert nieuwe diensten voor de burgers en brengt ze onder in een architecturale parel die op maat ontworpen werd met de steun van de Feder-fondsen en Wallonië, binnen de “Liège en transition” (2014-2020)-portefeuille van de stad Luik. Deze plek zal de transversaliteit bevorderen, de realisatie van co-built projecten en het verkeer van de gebruikers tussen de verschillende ruimtes of diensten stimuleren en burgerparticipatie aanmoedigen.

De Bavière-site site leek bijna een evidentie voor de inplanting van een ruimte gewijd aan cultuur en onderzoek in een buurt waar bijna 9.000 studenten verblijven (de Hogeschool van de Provincie Luik op de Barbou-site, de kunsthogeschool Saint-Luc, de muziekacademie, middelbare scholen). De nieuwe infrastructuur gaat de uitdaging aan om cultuur, digitale technieken, openbare lectuurvoorziening en innovatie met elkaar te verzoenen in één gebouw dat werd opgetrokken op een  terrein van 5.000 m2 binnen de Bavière-driehoek en dat dagelijks zowat 1.300 bezoekers over de vloer zou moeten krijgen. 

Het nieuwe gebouw zal in een volledig transversale werking volgende ruimtes omvatten: 

 • een “Pôle des Savoirs” of kenniscentrum met:
 • een Resource Center waar kennis zich zal ontwikkelen via alle relevante media, met toegang tot openbare lectuur;
 • gebruiksvriendelijke ruimtes voor burgerparticipatie zoals de Agora (een polyvalente onthaalruimte en vertrekpunt naar de verschillende zones), een cafetaria/brasserie, een nieuwsforum (een plek die toegang verleent tot dagelijkse, periodieke informatie...) en het kunstuitleencentrum;
 • een modulaire zaal voor de vertoning van shows en de organisatie van allerhande events (literaire ontmoetingen, conferenties …). 
 • een “Exploratoire des Possibles” of onderzoekscentrum:

Deze plek is bedoeld voor artistieke schepping, onderzoek, experimentering en creatie, en zal ook een Digital Lab omvatten (een plek uitgerust met “virtual reality” apparatuur die onder meer bezield zal worden door onderzoekers van het studiecentrum voor digitale culturen van de Luikse universiteit);

 • een bedrijvenstarterscentrum bestemd voor het onthaal van culturele en creatieve ondernemingen:

Deze plek zal verschillende stadia in het residentiële parcours van ondernemingen verenigen: co-working ruimte, incubator, versneller, vestigingsplaats, enz.

Het totale budget wordt op 36,5 miljoen € geraamd en zal gedragen worden door de Provincie Luik (15,2 miljoen), de Feder-fondsen (9,5 miljoen) en Wallonië (11,8 miljoen). Het einde van de werkzaamheden is voorzien in september 2022.

Een toekomstgerichte infrastructuur

Naar het voorbeeld van wat het zal bevatten, is het gebouw in zijn architecturale vormgeving zelf resoluut op de toekomst gericht.

De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan drie stedenbouwkundige, economische en sociale uitdagingen:

 1. stedelijke herkwalificatie van een verlaten industrieterrein waar vroeger het Bavière-ziekenhuis stond, en dat in een optiek van culturele en participatieve democratie;
 2. strategische positionering van Luik als metropool, met het accent op begrippen als netwerken, mutualiseren en Smart Cities, binnen de grote projecten en met  Luikse, nationale, euro-regionale en internationale actoren;
 3. evolutie en modernisering van de provinciale diensten voor de burgers (bibliotheek, permanente educatie, …) en de infrastructuur die gelinkt is aan de nieuwe gebruiken inzake digitale en sociale innovatie.

 

Het Bavière-feuilleton gaat reeds langer mee dan ‘The Young and the Restless’. Het Bavière-ziekenhuis dat in 1895 ingehuldigd werd door koning Leopold II, was in die tijd een modern ziekenhuis bestaande uit 35 gebouwen waarvan sommige via tunnels met elkaar verbonden waren, op een terrein van vier hectare. Maar in de jaren ‘60 van vorige eeuw blijkt dat de configuratie van het gebouw en zijn inbedding in de wijk de introductie van nieuwe technieken en werkwijzen in de weg staan. De Luikse universiteit ULG opteert bijgevolg voor Sart-Tilman, waar ze een grote campus creëert, om er een Centre Hospitalier Universitaire (CHU) neer te poten dat in 1985 in gebruik werd genomen.

Het Bavière-ziekenhuis gaat een lange periode van verval tegemoet. Het afbreken van de aanwezige gebouwen (tot op de grond) start in 1991 en is eind 1993 afgerond. Wat overblijft, zijn het stomatologie-instituut, het inkomgebouw (dat voorkomt op de Erfgoedlijst) en de besechrmde Saint-Augustinkapel.

De verlaten site zal verschillende keren van eigenaar veranderen en het voorwerp uitmaken van talrijke herkwalificatieprojecten, waarvan uiteindelijk niets in huis komt:

 • het ‘Heron City’-project  om er een vrijetijdscentrum te bouwen (bioscopen, winkels, een sportcentrum, een ontspanningscentrum, parkings);
 • het ‘Arnould & partenaires’-project (een hotel, wooneenheden, winkels, bioscopen, een theater- en/of sportzaal);
 • het SA Espace Bavière-Tractebel-project: Tractebel is eigenaar van de site en overweegt om er een rusthuis, een hotel, studentenkoten, wooneenheden, een winkelcentrum, bioscopen, een theater, radio/tv-studio’s en parkings te bouwen;
 • het Himmos-project (600 wooneenheden, culturele en handelsruimtes, kantoren, een kinderdagverblijf).

In juni 2016 wordt eindelijk het masterplan aan het publiek voorgesteld van het nieuwe project dat wordt gedragen door het consortium Bavière Développement (BPI groep, Thomas & Piron, UrBa Liège) en dat de steun geniet van de provinciale en gemeentelijke overheden. Vanaf dan gaat het zeer snel: in 2017 worden de vergunningen ingediend, zowel voor de heraanleg van de Boulevard de la Constitution en de rue des Bonnes Villes als voor de bouw van de cultuurpool en de verwezenlijking van het interne wegennet van de site. De eerste steen wordt op 6 juni 2018 gelegd.

 

OVERHEIDSOPDRACHTEN
Alle overheidsopdrachten

Meest aanbevolen artikels

AML verdeelt Mecalac in Wallonië en Brussel

AML verdeelt Mecalac in Wallonië en Brussel

Materieelproducent Mecalac heeft een akkoord gesloten met distributeur AML voor Wallonië en Brussel. AML was tot voor kort vooral een lokale dealer van premium-merken in materieel. Het is voor het eerst dat Ateliers Marcel Lambert (AML)[…]

10/12/2021 | MaterieelVerhuur
Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron neemt BAM Galère en BAM Lux over

Thomas & Piron herontwikkelt drie ziekenhuissites in Charleroi

Thomas & Piron herontwikkelt drie ziekenhuissites in Charleroi

Sprimont krijgt meest innovatieve gezondheidscampus van Wallonië

Sprimont krijgt meest innovatieve gezondheidscampus van Wallonië

Meer artikels